REKLAMA

30 listopada 2020 roku fabryka samochodów Ural obchodzi 79. rocznicę powstania Cz.2

30 listopada 2020 Uralska Fabryka Samochodów – автомобильный завод «Урал» - obchodziła 79-lecie istnienia. Przedsiębiorstwo Ural powstało w pierwszym, najcięższym, najtrudniejszym dla ZSRR roku drugiej wojny światowej. Dzisiaj zakład należy do jednych z największych wytwórców ciężarówek z napędem na wszystkie koła w Rosji. Ciągłe doskonalenie jakości wyrobów i tworzenie nowych modeli zgodnie z wymaganiami klientów pozwalają podmiotowi przez wiele lat utrzymywać i umacniać swoją pozycję na rosyjskim rynku pojazdów użytkowych.

Dzisiaj Ural Automobile Plant JSC jest w Rosji jednym z największych wytwórców ciężarówek z napędem na wszystkie koła. Ciągłe doskonalenie jakości wyrobów i tworzenie nowych modeli zgodnie z wymaganiami konsumentów przez wiele lat pozwala firmie utrzymywać i umacniać swoją pozycję na rodzimym rynku pojazdów ciężkich. Fabryka ma zaplecze produkcyjne do spawania, malowania i montażu wyposażenia samochodowego, odlewnię, zaopatrzenie oraz dział obróbki części samochodowych. Dywersyfikacja linii wyrobów, ciągłe aktualizowanie gamy modeli, uwzględniające wymagania rynku i opinie konsumentów, to jedna z podstawowych zasad funkcjonowania przedsiębiorstwa. Mieści się ono w mieście Miass w regionie Czelabińska.

REKLAMA

Fabryka stale się też unowocześnia, w tym unowocześnia wyposażenie, realizując inwestycje poprawiające organizację przestrzeni roboczej. Dzisiaj realizuje ponad 70 różnych projektów inwestycyjnych, ukierunkowanych na unowocześnienie, usprawnienie produkcji oraz modernizację wyposażenia wytwórczego i operacyjnego. Wiele uwagi przywiązuje się także do stanu kultury produkcji. W ramach tych prac, w celu wzmocnienia kontroli nad stanem kultury produkcji w oddziałach, przez cały rok prowadzono regularne audyty. Szczególną uwagę zwrócono na użyteczność i bezpieczny stan pomieszczeń produkcyjnych i pomocniczych, budynków i terenów przyległych, pomieszczeń sanitarnych, terenów rekreacyjnych, wnętrz produkcyjnych, urządzeń wentylacyjnych oraz zgodność ze standardowym reżimem cieplnym i warunki pracy na stanowiskach z wymogami ochrony pracujących itp . ...
Poza tym od 2019 roku w wydziale do produkcji części samochodowych rozpoczął pracę nowy kompleks szlifowania kół zębatych. W skład wyposażenia wchodzą szlifierka do kół zębatych Liebherr, centrum pomiarowe kół zębatych Klingelnberg, pozwalające na kontrolę parametrów uzębienia element po elemencie, oraz pionowe centrum tokarskie ze sterowaniem numerycznym do przygotowania powierzchni podłoża. To urządzenie służy do wysokiej jakości i precyzyjnego szlifowania wykańczającego zębów kół zębatych skrzyń rozdzielczych i reduktorów osi wszystkich modyfikacji pojazdów Ural bez wyjątku. Zastosowanie zaawansowanych technologicznie obrabiarek w procesie technologicznym pozwala znacznie poprawić jakość skrzyni rozdzielczej i skrzyni biegów oraz osi samochodów.
W celu spełnienia wymagań bezpieczeństwa środowiskowego oraz poprawy warunków pracy pracowników w odlewni, uruchomiono zaś nowe urządzenia wentylacyjno-czyszczące do wychwytywania pyłów przemysłowych. Obecnie do oczyszczania spalin z trzech elektrycznych pieców łukowych i dwóch mieszadeł sekcji hutniczej Odlewni nr 3 stosuje się instalację opartą na filtrze workowym z oczyszczaniem na sucho z pylistego powietrza. Poza tym w spawalni do produkcji półfabrykatów uruchomiono nową prasę do gięcia blach. Celem tego projektu jest zapewnienie nieprzerwanej produkcji całego asortymentu części wytwarzanych we własnym zakresie. W służbie metrologicznej Dyrekcji Zarządzania Jakością, w laboratorium kontroli geometrycznych i mechanicznych przyrządów pomiarowych, zainstalowano natomiast nową koordynacyjną maszynę pomiarową (CMM), z dokładnością do mikrometrów umożliwiającą kontrolę poprawności wykonania części. Wystarczy zeskanować kilka punktów detalu - a maszyna wyświetli dużo parametrów, może pracować automatycznie, w określonym trybie programu. Co więcej, od 2019 roku fabryka realizuje projekt wyposażenia warsztatów w nowe systemy oświetlenia. Generalnie modernizacja oświetlenia spowoduje pięciokrotne zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i podwojenie wydajności oświetlenia miejsc pracy. Do ważnych bieżących projektów należą też rozwój technologii produkcji ram oraz dostawa nowoczesnego sprzętu do wykrawania podłużnic ram do samochodów. To kolejny ważny obszar produkcyjny.

zobacz galerię

Komentarze

 
DODAJ KOMENTARZ
REKLAMA