REKLAMA

Autobox przejmuje wszelkie prawa do marki oraz produkcji samochodów Honker

W dniu 28 sierpnia w Lublinie spółka Autobox Innovations Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. zawarła umowę sprzedaży rzeczy i praw z Syndykiem Masy Upadłości DZT Fabryka Samochodów w Lublinie Sp. z o.o. w upadłości w Lublinie. Przedmiotem transakcji jest nabycie dokumentacji konstrukcyjno-technologicznej samochodu Honker oraz związanych z nim maszyn i oprzyrządowania produkcyjnego.

Producent

Umowa ta oznacza i gwarantuje:

REKLAMA
  • utrzymanie marki Honker;
  • możliwość modernizacji samochodów Honker przy zachowaniu wszelkich technologii oraz pełnej pierwotnej wiedzy i pełnej pierwotnej dokumentacji produkcji tego samochodu wyłącznie przez Autobox Innovations Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
  • dysponowanie przez Autobox Innovations Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., jako jedyny podmiot w kraju, marką Honker oraz unikatowymi wiedzą i kompetencjami w zakresie dalszej modernizacji czy wznowienia produkcji samochodu Honker w oparciu o najnowsze unikatowe rozwiązania, zdolności, umiejętności i kompetencje zdobyte w trakcie przygotowywania zmodernizowanego wariantu, nazwanego Honker M-AX.

Komentarze

 
DODAJ KOMENTARZ
REKLAMA