REKLAMA

Autonomiczne technologie Scanii

Scania bardzo mocno inwestuje w technologie autonomiczne. M.in. jej inżynierowie prowadzą intensywne badania nad telematyką oraz samojezdnymi pojazdami w segmencie ciężarówek klasy tonażowej ciężkiej. Przy czym nacisk jest kładziony nie tylko na rozwój pojazdów.

Producent
Fot. Producent

Kluczową rolę w transporcie przyszłości odgrywać także będzie integracja wszystkich elementów miejskiego transportu towarowego i publicznego – od szynowego i autobusowego, po auta osobowe i rowery. Ta integracja oznaczać będzie tworzenie jednego, wydajnego systemu. Ważne zadanie spełni tu w takim razie synchronizacja transportu – transport publiczny jutra będzie całkowicie zsynchronizowany. W efekcie wszystkie środki transportu będą komunikować się ze sobą, użytkownikami oraz infrastrukturą, w tym z systemami podającymi na bieżąco informacje o natężeniu ruchu i umożliwiającymi płatność drogą elektroniczną za pośrednictwem aplikacji na smartfon. Ta postępująca synchronizacja oznaczać będzie jeszcze wdrażanie zintegrowanych, silnie wpiętych w system stacji przesiadkowych. Wygodne przesiadki między różnymi środkami lokomocji stanowią bowiem wręcz krytyczny składnik wydajnego przewozu publicznego. Skutkiem tego przyjazne dla użytkowników stacje przesiadkowe i inteligentne systemy płatności za przemieszczanie zapewniają niezakłócony przepływ strumieni podróżnych.

W segmencie osobowym taką osią systemu bardziej niż teraz stanie się wydajny transport publiczny o dużej pojemności pasażerskiej, przykładowo zawierający metro, tramwaje lub szybki transport autobusowy (BRT), ten ostatni korzystający z przeznaczonych wyłącznie dla niego pasów ruchu. Co więcej, w nieodległej przyszłości takie trasy będą mogły być obsługiwane przez autobusy autonomiczne. Tym bardziej, że już dzisiaj szybki transport autobusowy o dużej pojemności pasażerskiej stanowi główny element efektywnego systemu przewozów publicznych. Ponieważ – jak zaznaczono – korzysta on z przeznaczonych wyłącznie dla autobusów, wydzielonych pasów, może zostać zautomatyzowany łatwiej niż jazda w zwykłym, wymieszanym ruchu ulicznym.

REKLAMA

Wprowadzenie pojazdów autonomicznych na tego typu trasach stanowi zatem bardzo dobre rozwiązanie. Dzięki temu da się mianowicie uniknąć skomplikowanego i nieprzewidywalnego, wymieszanego ruchu miejskiego, będącego realnym dużym wyzwaniem dla systemów jazdy autonomicznej. Tym bardziej, że wyniki badań wskazują, że autonomiczne pojazdy mogą przyczynić się do obniżenia kosztów transportu publicznego o 50–60%. Oczywiście te dane należy poczytywać za dobrą wiadomość. Niemniej – z drugiej strony – w rezultacie może to prowadzić do dwukrotnego zwiększenia liczby pojazdów na drogach, co nie jest pożądane. W zamian eksperci Scanii wraz z partnerami, takimi jak przedstawiciele Królewskiego Instytutu Technologicznego (KTH) w Sztokholmie, skupiają się na badaniach i tworzeniu propozycji, w których nowa technologia bywa włączana w wydajny system. Działania te ukierunkowano na uczynienie publicznego transportu przyszłości szybkim i wygodnym, z dogodnymi przesiadkami, przykładowo z podmiejskiej kolejki dojazdowej na miejski autobus.

Systemy transportu autobusowego przyszłości będą również bardziej elastyczne, gdyż autobusy będą mogły tworzyć zintegrowane konwoje – autobusy w konwoju, gdy strumień pasażerów nasili się. Poza tym autobusy będące częścią systemu BRT mogą być wyposażone w urządzenia przydatne pasażerom, przykładowo systemy informacyjno-rozrywkowe lub umożliwiające prowadzenie wideokonferencji.

Do tego publiczny transport będzie musiał być lepiej dopasowany do elastycznego reagowania na różnorodne potrzeby mieszkańców. Powinien m.in. oferować bardziej różnorodne opcje, aby przyciągnąć więcej pasażerów i sprostać wyzwaniom, jakie przed nim stoją. Przykładowo osoby starsze będą mogły wybrać nieco wolniejszy, ale tańszy autobus w godzinach szczytu. Aktywni zawodowo profesjonaliści w średnim wieku raczej wybiorą zaś pojazdy autonomiczne, w których będą mogli przeprowadzić wideokonferencję po drodze na następne spotkanie biznesowe.

Już z bardziej futurystycznych wizji trzeba dodać samojezdne minibusy lub automatyzowane kapsuły, jako część transportu miejskiego przyszłości. Mogą one nie tylko stanowić łącznik między miejscem zamieszkania a dużymi stacjami przesiadkowymi, ale i mogą zaspokajać indywidualne potrzeby transportowe użytkowników.

Warto także wskazać, że na podniesienie efektywności kosztowej i ekologicznej przewozów, a dokładnie samych przewozów towarowych, może wpłynąć ich organizacja oraz rodzaj użytego w nich sprzętu transportowego. Przykładowo nocne dostawy w rozwiniętych metropoliach o gęstej zabudowie mogą przyczynić się do redukcji czasu przemieszczania o 50%, kosztów tego procesu o 40% oraz zmniejszyć ogólną emisję o 70%. Natomiast restrykcje masowe i wymiarowe co do pojazdów mogących się swobodnie poruszać szczególnie w centrach, w sferze efektywnościowej i środowiskowej zazwyczaj przynoszą skutek kompletnie odmienny od założonego. Zamiast bowiem wzrostu wydajności oraz ekologiczności otrzymuje się tzw. kontrproduktywność (antyproduktywność). Powyższe zachodzi, gdyż specjalne miejskie ciężarówki klasy tonażowej ciężkiej zastępuje się lekkimi autami dostawczymi, do wykonania tej samej pracy przewozowej wymagającymi wyższych nakładów zasobów, w tym czasu, pracy i energii/paliw. W rezultacie zamiast do zmniejszenia dochodzi do sumarycznego podniesienia zatłoczenia, hałasu i emisji.

Komentarze

 
DODAJ KOMENTARZ
REKLAMA