Badania Continentala nad przyszłością transportu drogowego Cz.6

Studium mobilności koncentruje się na doświadczeniach, wnioskach, wymaganiach i obawach ekspertów z branży logistycznej, przedsiębiorstw przewozowych oraz kierowców ciężarówek.

Producent
Fot. Producent

Bazowe wnioski są tu następujące:

REKLAMA
  • intensywna presja kosztowa w sektorze pozostawia niezwykle mało miejsca – przestrzeni na innowacje;
  • kierowcy chcieliby więcej wsparcia od zaawansowanych systemów pomocy im;
  • zautomatyzowane kierowanie nadal jest postrzegane z pewnym sceptycyzmem;
  • zachęty do bardziej efektywnej jazdy wciąż należą do rzadkości.

Dlatego ponad połowa ankietowanych ekspertów logistycznych obawia się, że ich sektor pozostanie w tyle zachodzących procesów ucyfrowienia i postępu dokonywanego w tym zakresie. W dodatku przymus, by uzyskać oszczędności w sektorze transportowym, tworzy podstawę dla zdywersyfikowanych wysiłków zmierzających do dalszej optymalizacji pojazdów użytkowych. Powyższe stanowi również bazę dla wysiłków podejmowanych na licznych płaszczyznach, by spowodować, aby zautomatyzowane aerodynamicznie efektywne konwoje złożone z kilku zestawów, określane jako platooning, wprowadzić do produkcji najszybciej, jak tylko możliwe. Obecnie trwają w tym zakresie wytężone prace po stronie wytwórców – dostawców taboru i kluczowych komponentów do niego. Niemniej przemysł, by prace te były prowadzone maksymalnie efektywnie i tematycznie, potrzebuje jak najszybszego wdrożenia ram statutowych – prawnych w tym zakresie. W efekcie wiele podmiotów związanych z branżą motoryzacyjną, jak Continental, przechodzi obecnie potężną wewnętrzną transformację w kierunku jeszcze większego wykorzystania technologii cyfrowych.

Jednocześnie, w kontekście z jednej strony potężnej presji kosztowej, z drugiej coraz bardziej restrykcyjnych wymagań środowiskowych przewidywanych do wprowadzenia w sektorze, kierowcy dalej zwracają baczną uwagę i przywiązują znaczenie do swoich zachowań mogących mocno rzutować na oszczędności w zużyciu paliwa. Tym bardziej, iż sami sugerują, że w tym zakresie wciąż istnieje wiele przestrzeni do dalszej optymalizacji. W transporcie lokalnym w promieniu do 150 km, 28% kierowców pytanych w Niemczech wskazuje, iż ich firmy nie uważają oszczędzania paliwa za istotny czynnik. Co najmniej 19% kierowców zatrudnionych w przewozach krajowych i międzynarodowych – dalekodystansowych wskazuje na ten sam element. Prawie połowa kierowców małych aut dostawczych – vanów i lekkich ciężarówek o dopuszczalnej masie całkowitej do 7,5 tony metrycznej także twierdzi, że zachowania ukierunkowane na oszczędzanie paliwa nie są uważane za ważne. Niemniej wśród właścicieli flot i osób zarządzających, technologie pomocne w oszczędzaniu paliwa, analogicznie jak systemy monitorowania ciśnienia w ogumieniu, jakie mogą podobnie pomóc znacznie wpłynąć na to zużycie, poprzez kontrolę właściwego ciśnienia w oponach, zajmują drugie albo trzecie miejsce na liście życzeń zakupowych.

Ogólnie sektor wydaje się w znacznym stopniu usatysfakcjonowany dzisiaj wykorzystywanymi pojazdami użytkowymi. Powyższe w szczególności odnosi się do niezawodności (67%) oraz serwisu i obsługi (64%). Dwie trzecie kierowców w Niemczech ponad wszystko docenia niezawodność i przyjazność w eksploatacji zaawansowanych systemów wspomagania prowadzenia (66% każdy). Co jednak ciekawe, chińscy logistycy notują nawet wyższe wskaźniki satysfakcji we wszystkich obszarach. Odwrotnie, w Niemczech kierowcy dają pojazdom znacznie wyższe noty niż rodzimi logistycy (odpowiednio 78% i 71%). Jedynie w przypadku wskaźnika cena/osiągi 64% ekspertów logistycznych wydaje się być w pewnym stopnie nieusatysfakcjonowanych. W zakresie cen sprzedaży ciężarówek, ich wytwórcy postrzegają konkurencję jako „bardzo silną – trudną". Szybka amortyzacja inwestycji pozostaje także ważna dla biznesu. 82% (Niemcy) i 65% (Chiny) operatorów flot oczekuje amortyzacji swoich inwestycji w przeciągu roku, dwóch. Ponadto wydaje się wręcz uderzające, iż 72% kierowców z co najmniej 30-letnim doświadczeniem zawodowym chciałoby większej liczby systemów wspomagających kierowanie. W tym samym czasie nadal daje się zauważyć małe zainteresowanie autonomiczną jazdą. Nawet w obliczu nadzwyczajnych nacisku w sektorze na koszty i konkurencję, wyłącznie 28% ekspertów logistycznych widzi autonomiczne prowadzenie jako oferujące dodatkowe możliwości w sektorze. Tymczasem w Chinach wartość ta kształtuje się na poziomie aż 47%. W takich realiach sektor wciąż ma wiele do zrobienia, by przekonać i informować ludzi zanim takie systemy mogą trafić do seryjnej produkcji.

REKLAMA