Badania Continentala nad przyszłością transportu drogowego Cz. 7

Continental Mobility Study potwierdza mocne skoncentrowanie sektora logistycznego na redukcji zużycia paliwa i ochronie środowiska naturalnego. Do tego dochodzą szerokie użycie systemów wspomagania prowadzenia, w myśl zasady „weź wszystko z auta osobowego i równie dobrze zaoferuj to w ciężarówce”, oraz fakt zadowolenia – usatysfakcjonowania osób zarządzających flotą i kierowców z niezawodności pojazdów.

Producent
Fot. Producent

Zachęcony przez coraz bardziej restrykcyjne przepisy odnośnie do ochrony środowiska oraz znaczącą presję kosztową, sektor logistyczny naciska na wytwórców pojazdów użytkowych, by oferowali innowacyjne rozwiązania w obszarze tzw. elektrycznej mobilności. W Continental Mobility Study 2016 menadżerowie flot w szczególności odnoszą się do rosnącego zapotrzebowania wynikającego z konurbacji oraz przewozów dystrybucyjnych. Dlatego m.in. innowacje dla redukcji zużycia paliwa i emisji CO2 utrzymują się na czele listy życzeń tego sektora. Emisja CO2 w łańcuchu dostaw stanowi bowiem dzisiaj ważny czynnik dla przedsiębiorstw. W takim układzie rośnie więc konieczność ewaluacji tych łańcuchów. Zagadnienie będące wynikiem debaty o silnikach wysokoprężnych aut osobowych staje się analogicznym realnym problemem dla działu aut ciężarowych. Standardy Euro, jakie do tej pory musiały być spełnione, stawały się stopniowo bardziej wymagające. Przy tym pojawi się coraz więcej regulacji oraz pozwoleń na wjazd do centrów miast przez ruch dystrybucyjny – ruch dystrybucyjny obsługujący centra miast. Powyższe będzie już wymagało bezwzględnego wprowadzenia elektrycznej mobilności, idealnie wręcz do tego stworzonej, co potwierdzają zresztą sami wytwórcy pojazdów użytkowych.

REKLAMA

Ciężarówka nie konsumująca – zużywająca energii prawdopodobnie stanowi przedmiot marzeń. W tym kontekście chociaż elektryczna mobilność może odegrać ważną rolę w obsłudze ruchu dystrybucyjnego w miastach i konurbacjach, lecz będzie to wymagało lżejszych pojazdów i lżejszych akumulatorów. Obecnie, co gorsze, większość rozwiązań dotyczy jednak wariantów przebudowanych, po konwersji z tradycyjnych odpowiedników. Tymczasem w zakresie elektrycznych napędów logistyczni dostawcy na dużą skalę czasami ukuli już swoje własne ścieżki oraz schematy postępowania, gdyż dotychczasowe rozwiązania do końca im nie pasują, a te wymagane – jak dotąd – nie zostały jeszcze dostarczone przez producentów pojazdów użytkowych.

Ciekawe są także wyniki w zakresie konieczności stosowania rozwiązań software dla zarządzania flotą (vehicle management software). Taki software znajduje się na liście życzeń 25% niemieckich logistyków oraz aż 49% chińskich. Jednocześnie około połowy niemieckich podmiotów, głównie małych firm, używa takiego software do zarządzania taborem. Gdzie taki software jest stosowany, większość respondentów wyraża zadowolenie z niego.

Aplikacje software, jakie bezpośrednio włączają kierowców, cieszą się o wiele większą akceptacją. Około 61% badanych ekspertów logistycznych uważa software za niezwykle ważny dla wydajności drogowej; wartość ta rośnie do 66% dla. software używanego przez kierowców oraz 85% dla software do wsparcia ich komfortu i wygody. Aczkolwiek, prawie co trzeci podmiot nie eksploatuje takich aplikacji, chociaż bardzo ważne wydaje się monitorowanie zużycia paliwa przez pojazdy. I kwestia wcale nie dotyczy doglądania – trzymania oka na kierowcy jako osobie, lecz śledzenia sytuacji drogowej. Bardziej intuicyjne rozwiązania, grafy czy sygnały, mogące wskazać jak prowadzić bardziej efektywnie i równocześnie zawierające zachętę dla kierowcy, wykonają to równie dobrze.

REKLAMA