C-Roads Italy: znaczący krok na mapie drogowej IVECO w kierunku autonomicznej jazdy

Przeprowadzony przez IVECO w ramach projektu C-Roads Italy na autostradzie Brenner pilotażowy przejazd 4 pojazdów w konwoju po raz pierwszy sprawdził w praktyce konwojowanie razem – zintegrowany konwój. Powyższe odbyło się wraz z Cooperative Intelligent Transport Systems (C-ITS) – z uczestniczącymi pojazdami komunikującymi się ze sobą i połączonymi z infrastrukturą, co dało wgląd w przyszłą integrację pojazdów autonomicznych i inteligentnej infrastruktury. Następnym krokiem jest test transgraniczny obejmujący Włochy i Austrię oraz mający na celu wykazanie interoperacyjności w różnych krajach europejskich.

Iveco Producent

IVECO czyni postępy na drodze do autonomicznej jazdy wskutek opracowania w swoich pojazdach zaawansowanej łączności i zautomatyzowanych aplikacji. Niedawno koncern poczynił w tej materii znaczne postępy w następstwie udziału w projekcie C-Roads Italy, ukierunkowanym na przetestowanie tej technologii w rzeczywistych warunkach drogowych. Kwestia dotyczy współpracujących inteligentnych systemów transportowych (Cooperative Intelligent Transport Systems – C-ITS) opartych na technologiach Vehicle to Everything (V2X) w zastosowaniach konwoju ciężarówek i scenariuszach mieszanych ciężarówek i aut osobowych. IVECO przeprowadziło ten test pilotażowy na autostradzie Brenner, gdzie przez 3500 godzin rozłożonych na 29 tygodni 4 pojazdy przejechały 300 000 km, jadąc w konfiguracji zintegrowanego konwoju. Podczas tej próby pojazdy otrzymywały informacje z infrastruktury za pośrednictwem C-ITS i ostrzegały kierowców o zdarzeniach na drodze, takich jak roboty drogowe, korki, pojazdy zatrzymane na drodze oraz dynamiczne ograniczenia prędkości. W ramach testu pilotażowego po raz pierwszy sprawdzono również współpracę ciężarówki z samochodem osobowym, przy czym system identyfikuje samochód zamierzający wjechać na pas jazdy ciężarówki i ostrzega o tym fakcie kierowcę. Test wykazał, że funkcja konwojowania pozostaje stabilna i dostarczyła danych potrzebnych do analizy jej technicznej wykonalności oraz modelu biznesowego pod kątem przyszłego wprowadzenia na rynek.

REKLAMA

Ten pilotaż stanowi pierwszy namacalny dowód, że z technologicznego punktu widzenia technologia V2X łącząca pojazd z infrastrukturą drogową jest gotowa do wprowadzenia w najbliższej przyszłości. Wykazał też znaczące zalety komunikacji między pojazdem a C-ITS pod względem komfortu i bezpieczeństwa kierowcy na drogach, gdyż kierowcy są z wyprzedzeniem ostrzegani o potencjalnie niebezpiecznych zdarzeniach na drodze przed nimi i mają więcej czasu na skuteczną reakcję.

Valerio Liga, IVECO Innovation - Autonomous Driving & Connectivity, stwierdził: „Projekt C-Road Italy stanowi ważny krok na naszej drodze do autonomicznej jazdy. Jednak wyniki pracy, którą wykonujemy w projektach takich jak ten, przyniosą strumień ulepszeń w zakresie komfortu i bezpieczeństwa naszych kierowców, dzięki funkcjom, które będą im w stanie coraz skuteczniej pomagać. W rzeczywistości kierowcy, którzy wzięli udział w tym pilocie, wskazali, że chcieliby funkcji zapewniającej im rodzaj informacji, które otrzymali podczas testu. Ten rodzaj wymiany informacji między połączonymi pojazdami a inteligentnymi drogami będzie kluczem do przejścia do autonomicznej jazdy”.

Kolejny etap projektu to test transgraniczny obejmujący Włochy i Austrię w celu wykazania interoperacyjności C-ITS w różnych krajach europejskich. Politechnika w Mediolanie analizuje i ocenia wpływ C-ITS oraz korzyści, jakie może on przynieść dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.

REKLAMA