REKLAMA

Ciężarówki na Eurosatory 2018 Cz. 24.1 (Liebherr)

Na stoisku koncernu Rheinmetall jeden swój produkt wystawiał znany niemiecki wytwórca maszyn budowlanych i lodówek oraz operator hoteli – Liebherr. Powyższe wynikało z faktu, że w dniu 17 lipca 2017 roku niemiecki urząd zamówień wojskowych BAAINBw poinformował o zawarciu dwóch kontraktów na dostawy kołowych pojazdów wsparcia technicznego dla Bundeswehry. W obu przypadkach dostawcą został Liebherr, a za opancerzone kabiny odpowiada właśnie Rheinmetall.

Producent
Fot. Producent

Na mocy tych umów, o łącznej wartości 175,6 mln EUR, dokładnie Liebherr-Werk Ehingen GmbH dostarczy armii niemieckiej 71 kołowych żurawi samojezdnych. Będą to klasyczne żurawie 4-osiowe w liczbie 38 sztuk, wyposażone w opancerzone kabiny załogi oraz operatora żurawia. Pozostałe 33 sztuki wystąpią jako kołowy wóz wsparcia technicznego – G-BFK. Dostawy mają zostać zrealizowane w latach 2018-2021. Obie umowy zawarto bezprzetargowo, co wynika z wieloletniego wykorzystywania kołowych żurawi pochodzących od Liebherra przez pododdziały Bundeswehry, w tym kołowego wsparcia technicznego.

Generalnie żurawie samojezdne Liebherr nadają się zarówno do eksploatacji na drogach o nawierzchni utwardzonej jak i w terenie, łącząc wysoką ekonomikę i efektywność z elastycznością eksploatacyjną. W celu zaspokojenia specjalnych technicznych wymagań i specyficznych rozwiązań nabywców w zakresie wsparcia logistyczno-bojowego, koncern używa szeregu sprawdzonych na przestrzeni lat komponentów, które wiele razy zostały wcześniej zamontowane w standardowych cywilnych żurawiach. W efekcie jest w stanie przedstawić produkty dopracowane i – co najważniejsze – kompletne. Sam bowiem wykonuje niemal cały pojazd – jego są specjalna rama podwozia, specjalnie zrobione dla niego przez Kesslera osie napędowe i nienapędowe, układy sterowania, zdecydowana większość silników, cała zabudowa. Powyższe stanowi atut, wynikający także z faktu, że potężna skala realizowanych przez przedsiębiorstwo – jako grupę – operacji czyni to opłacalnym.

REKLAMA

Najważniejsze z punktu widzenia sił zbrojnych cywilne cechy standardowych cywilnych żurawi Liebherr są następujące:

 • duża zdolność udźwigu;
 • kompaktowe wymiary;
 • precyzyjne manewrowanie nawet na bardzo ograniczonej przestrzeni;
 • bardzo dobre charakterystyki terenowe;
 • prędkość podróżna do 80 km/h;
 • wysoki poziom komfortu pracy załogi;
 • wysoki poziom bezpieczeństwa eksploatacyjnego;
 • dopracowanie szeregu detali, przekładające się na ekonomikę i ergonomię eksploatacyjną;
 • praktyczna koncepcja transportowa dla akcesoriów żurawia.

Wybrany przez Bundeswehrę i pokazany w Paryżu żuraw LTM 1090-4.2 w zakresie wsparcia logistycznego dostał osprzęt do podnoszenia ciężkich ładunków na duże wysokości i operowania nimi, czyli wykonywania typowych operacji przeładunkowo-załadunkowych. Dzięki temu może być wykorzystany do przeładunku kontenerów, palet, nadwozi i modułów systemów uzbrojenia zarówno w warunkach polowych, jak i w magazynach (podnoszenie silników lub wieżyczek itp.) oraz wszelkich innych ładunków w granicach swoich możliwości technicznych, w tym na asymetrycznym polu walki, przy możliwości bliskiej styczności z przeciwnikiem. W rezultacie ten opancerzony żuraw do zastosowań militarnych staje się elastyczną maszyną dostosowaną do realizacji szerokiego zakresu zadań w sposób niezwykle efektywny ekonomicznie i militarnie.

W układzie konstrukcyjno-koncepcyjnym LTM 1090-4.2 opiera się na cywilnej bazie i licznych kluczowych cywilnych komponentach. Wprost wywodzi się z seryjnego cywilnego typu LTM 1090-4.2, stanowiąc jego głęboko zmilitaryzowane wydanie, silnie dostosowane do wypełniania określonego pakietu zadań przez siły zbrojne. Powstał z uwzględnieniem wymogów, jakie dla sprzętu tej kategorii formułuje i może w przyszłości formułować Bundeswehra. Oczywiście jednocześnie należy go traktować jako tzw. propozycję dla otwartego rynku, tzn. bazowy wyrób, w którym da się dokonać szeregu zindywidualizowanych modyfikacji pod kątem potrzeb konkretnego użytkownika. Generalnie zaprojektowano go z uwzględnieniem następujących założeń:

 • wysoka mobilność operacyjna wskutek połączenia wysokiej dzielności terenowej z możliwością bezproblemowego poruszania się po drogach publicznych. W tym ujęciu dochodzi w takim razie do połączenia dwóch istotnych elementów:

- wysokiej mobilności taktycznej – wysokiej dzielności terenowej dzięki wykorzystaniu terenowego podwozia, bardzo dobrze radzącego sobie w trakcie pokonywania bezdroży. Podwozie takie może się poruszać w terenie z relatywnie wysoką prędkością;

- zdolności do poruszania się bez ograniczeń po drogach publicznych dzięki zwartym wymiarom i relatywnie niskiej masie w pozycji transportowej – naciski na osie oraz długość, szerokość i wysokość nie przekraczają obowiązujących w tym zakresie kodeksowych limitów. W rezultacie pojazd cechuje co najmniej ten sam poziom mobilności, zarówno na drodze utwardzonej, jak i w terenie, co klasyczny terenowy pojazd kołowy;

 • zdolność do samodzielnego wyciągnięcia, przy pomocy wyciągarki, pojazdu, który utknął w błocie, piasku lub innym miękkim gruncie, nie powodując przy tym jego uszkodzenia;
 • wsparcie mobilności innych pojazdów kołowych w celu podniesienia mobilności i swobody ruchu własnych wojsk;
 • doskonała manewrowość ze względu na fakt, że koła wszystkich osi są skrętne;
 • mobilność strategiczna;
 • duża elastyczność eksploatacyjna – możliwość dualnego wykorzystania bez tzw. kompromisów;
 • dostosowanie do realizacji szerokiego spektrum prac w sposób maksymalnie efektywny eksploatacyjnie, ekonomicznie oraz militarnie – zwrócenie uwagi na wagę czynnika maksymalizacji efektywności eksploatacji posiadanych zasobów taborowych;
 • duże zdolności przeładunkowe – w granicach własnych możliwości technicznych – z powodu instalacji żurawia z ramionami wysuwanymi teleskopowo o znacznym udźwigu;
 • wskutek opancerzenia obu kabin – kierowcy i operatora – możliwość operowania blisko linii frontu oraz na terenach zmagań asymetrycznych;
 • oparcie się w znacznym stopniu na komponentach normalnie dostępnych, sprawdzonych, na co dzień wykorzystywanych w cywilnym programie produkcyjnym;
 • powiązane z punktem poprzednim – możliwość bezproblemowego uzyskania wsparcia serwisowego na poziomie międzynarodowym, przez dobrze rozwiniętą ogólnoświatową autoryzowaną i nieautoryzowaną sieć obsługowo-naprawczą;
 • maksymalnie niskie możliwe do uzyskania całkowite koszty posiadania i dysponowania (TCO).

zobacz galerię

Komentarze

 
DODAJ KOMENTARZ
REKLAMA