REKLAMA

Combient Foundry łączy Scanię ze startupami

Sieć Combient, do której należy Scania, to między-nordycka sieć współpraca przemysłowej. Jej zasadniczy cel polega na przyspieszeniu transformacji w obszarach takich jak automatyzacja, sztuczna inteligencja, analityka oraz otwarte innowacje. Częścią Combient jest Foundry, łącząca startupy z liderami branży nordyckiej, w ten sposób umożliwiając współtworzenie nowych usług i rozwiązań.

Producent

Scania zalicza się do dużych graczy przemysłowych i liderów w branży drogowego transportu ciężkiego. Sama ta branża stoi dzisiaj przed wieloma z jednej strony wyzwaniami, z drugiej szansami, stanowiącymi pochodną dużych zmian technologicznych oraz pojawiania się nowych modeli biznesowych. W takich realiach Scania szuka różnych ścieżek zarządzania i kierowania zmianami, zarówno w ramach własnej produkcji i logistyki, jak i nowych rozwiązań, jakie oferuje. Kilka z tych ścieżek obejmuje łączenie sił z innymi graczami w celu wspólnego opracowywania nowych propozycji. Tym bardziej, że tempo zmian w obszarach takich jak automatyzacja i sztuczna inteligencja należy teraz do niezwykle szybkich, a zaleta wdrażania tych technologii polega na dużej wydajności. Współpraca z innymi firmami - dużymi i małymi – w celu dzielenia się doświadczeniami i budowania partnerstwa dla wszystkich włączonych i zainteresowanych stron – tzw. interesariuszy staje się zatem bardzo ważna na drodze do tworzenia i wdrażania zrównoważonego systemu transportu.

Połączenie z Combient i Combient Foundry stanowi przykład współpracy umożliwiającej wymianę z innymi dużymi firmami przemysłowymi w krajach nordyckich, co pomaga zapewnić konkurencyjność regionu na arenie światowej. Pozwala też większym podmiotom, takim jak Saab, Stora Enso, KONE i Husqvarna Group, by wymienić tylko kilka, wykorzystać przedsiębiorczość imponującej sceny startupowej. Tym bardziej, że jak dotąd wzrost wydajności tworzenia, wizualizacji i wykorzystywania danych przemysłowych oraz danych z używanych pojazdów pozostaje nadal w znacznej mierze niespożytkowany. Szczególnie, że potencjał rewolucji cyfrowej w ekosystemie transportu i logistyki w połączeniu z elektryfikacją i automatyzacją jest ogromny i ma nie tylko sens biznesowy, ale także wspiera przejście na zrównoważony transport.

REKLAMA

Lauri Lehtovuori z Combient Foundry, wskazuje „Budujemy skalowalne projekty z liderami branży nordyckiej i najlepszymi startupami na całym świecie. Dzięki ramie Foundry startupy wygrywają, bez żadnych problemów zdobywając globalne firmy jako swoich referencyjnych klientów. Firmy Combivent wygrywają, zyskując szybkość realizacji i współpracując z najlepszymi zespołami, ponieważ zmieniają branże”.

Komentarze

 
DODAJ KOMENTARZ
REKLAMA