REKLAMA

Cyfrowe nowości Kamaza Cz.1

Podczas odbywających się w dniach od 3 do 7 września na terenie Crocus Expo w Moskwie targów motoryzacyjnych COMTRANS 2019 KAMAZ zaprezentował swoje rozwiązania w zakresie zwiększania efektywności biznesowej dla tradycyjnych klientów.

Producent
Producent

Obecnie gospodarka światowa, w tym szczególnie w państwach wysoko rozwiniętych, przechodzi do nowego poziomu – stopnia rozwoju, określanego jako Poziom 4.0 – Stopień 4.0. Zasadniczymi czynnikami stojącymi za tymi zmianami są postępujące łączność, sieciowość, automatyzacja i autonomizacja oraz proekologiczność. Zmiany wywołane przez te składowe wpływają na wiele dziedzin życia, powodując w nich konieczne procesy przeobrażeniowe oraz dopasowujące. Obecnie notowane postęp i rozwój technologiczny są także uważane za jedne z kluczowych, paralelnych – równoległych do zmian technologicznych, zmian społecznych, w tym co do wyznawanych zasad, chęci posiadania oraz sposobu bycia, nawiązywanych relacji i zaspokajanych potrzeb życiowych. Jako takie kluczowe stabilne trendy da się tu wyznaczyć m.in. handel elektroniczny, opartą na sieci internetowej łączność pomiędzy obiektami fizycznymi – tzw. internet rzeczy (internet of things) oraz ekonomię współwłasności – współdzielenia.

Wpływ tych stabilnych trendów, wywołanych i zachodzących pod wpływem technologii cyfrowych, zaznacza się także w globalnym przemyśle motoryzacyjnym. Transformacja, jaka w związku z tym się w nim dokonuje, przebiega na ściśle powiązanych ze sobą płaszczyznach. Z jednej strony bowiem sam ten przemysł dokonuje zmian przekształceniowych, wdrażając elementy związane z Poziomem 4.0, takie jak sieciowość, łączność, automatyzacja, autonomizacja oraz jeszcze większa proekologiczność. Z drugiej oferowane przez niego produkty – pojazdy też muszą zostać przygotowane do działania w Środowisku 4.0. Powyższe doprowadziło nawet do powstania tzw. Pojazdu Użytkowego Poziomu 4.0 – Pojazdu Użytkowego 4.0, którego zasadniczymi wyznacznikami – takimi samymi jak dla Poziomu 4.0 – są sieciowość i łączność, autonomizacja i automatyzacja oraz ekologiczność. Do tego dochodzi pogłębiona i poszerzona serwicyzacja, oznaczająca że samemu pojazdowi immanentnie towarzyszy coraz więcej coraz bardziej złożonych ściśle z nim skojarzonych usług.

REKLAMA

Odpowiadając na te zmiany Kamaz – wzorem znanych zachodnich koncernów – konsekwentnie rozwija cyfrowe produkty, mające sprostać wyzwaniom czasu we wszystkich koniecznych obszarach. M.in. w ciągu ostatniego roku firma opracowała i z powodzeniem wprowadziła do fazy komercjalizacji szereg usług elektronicznych, pomagających nie tylko przyspieszyć pracę przewozową, ale i zwiększyć jej wydajność. Kwestia dotyczy, jako podstawowe postawione tu zadanie, stworzenia odpowiednich warunków, w których zaistnieje możliwość dalszego dynamicznego rozwoju oraz otwierania nowych możliwości.

Jednym z tych cyfrowych produktów jest dedykowana strona internetowa o rynku ciężarówek truckinstock.com. To jest strona reklam sprzętu sprzedawanego bezpośrednio z magazynów/stoków dealerów oraz wytwórców zabudów i sprzętu specjalnego - oficjalnych partnerów KAMAZ PJSC. Usługa ta zawiera również najlepsze propozycje finansowe od zaufanych podmiotów leasingowych oraz rozwija stronę internetową do wybierania sprzętu na życzenie klientów i szybko znajduje nowe sposoby poprawy wygody obsługi i wsparcia użytkowników. Witryna podlega stałej aktualizacji i jest utrzymywana przez zespół programistów, sprzedawców, specjalistów ds. badania rynku oraz menedżerów ds. promocji usług. Wszystkie te osoby profesjonalnie zajmują się sprzedażą pojazdów użytkowych.

zobacz galerię

Komentarze

 
DODAJ KOMENTARZ
REKLAMA