REKLAMA

DAF i elektryfikacja – założenia strategii, produkty, wsparcie Cz.1

Wprowadzenie do eksploatacji wariantu w pełni elektrycznego jest procesem złożonym i nie polegającym jedynie na prostej zamianie przy jego pomocy zadań dotychczas realizowanych przez tradycyjny odpowiednik.

Przede wszystkim nadal pojazd elektryczny cechuje szereg kluczowych ograniczeń, jak co do zasięgu, oraz specjalnych wymagań, jak co do ładowania. W powiązaniu z wysoką cena nabycia powyższe powoduje, że by ta inwestycja w wydanie elektryczne stała się w pełni naturalnie opłacalna, nieraz należy kompletnie zmienić samą całą filozofię – strategię wykorzystania takiego taboru. Może się to wiązać – o ile będzie wykonalne – z:

REKLAMA
  • przeniesieniem dostaw czy/i odbiorów na godziny wieczorne, nocne lub wczesnoporanne. Z jednej strony ruch bywa wtedy mniejszy, co przyspiesza przewozy. Z drugiej efektywnie i faktycznie spożytkowuje się jedną z kluczową zalet modeli elektrycznych – ich wysoką cichobieżność. Takie nocne realizacje, ponieważ są szybsze i bardziej sprawne, są także bezwzględnie tańsze, co wydatnie wpływa na obniżkę kosztów eksploatacji oraz generalnie TCO (e-TCO) i tym samym pozwala szybciej zrekompensować zdecydowanie wyższy koszt nabycia wydania w pełni elektrycznego;
  • przy wykonywaniu powtarzalnych kursów taki dobór na trasie kolejności miejsc rozładunku/załadunku, aby podczas realizacji tych czynności, jeśli rzeczywiście trwają one co najmniej kilka minut, możliwe stało się doładowanie akumulatorów „na trasie”. Takie doładowanie powoduje, że:

- przy akumulatorach o zadanej pojemności da się zwiększyć zasięg;

- przy zakładanym określonym zasięgu można zainstalować mniej akumulatorów. A ponieważ wciąż akumulatory, ze względu na swoje wysoką cenę i masę w powiązaniu z relatywnie niską pojemnością i krótkim okresem życia, stanowią jeden z tzw. spowalniających elektryfikację punktów krytycznych, w rozwiązaniu tym redukuje się liczbę akumulatorów koniecznych na pokładzie. Oszczędza się zatem na nich. W takim układzie pojazd staje się tańszy, czyli odpisy amortyzacyjne z nim związane ulegają redukcji, co czyni taką inwestycję bardziej naturalnie ekonomicznie opłacalną;

  • zmianą przebiegu tras i/czy zmianą kolejności obsługi poszczególnych punktów na trasie, gdyż auta elektryczne są mniej czułe na zmiany obciążenia i masy przewożonego ładunku niż tradycyjne odpowiedniki. Element ten da się przeważnie spożytkować przy wywozie odpadów śmieciarkami;
  • organizacją baz w centrach miast, przykładowo w miejskich podziemnych parkingach. Wychodzi się tutaj z następujących założeń kreujących:

- ponieważ pojazd elektryczny jest niemal bezgłośny oraz w ogóle nie emituje substancji szkodliwych, to:

1. służy głównie do zastosowania w miastach i ich okolicach, w tym do dystrybucji i pracy w służbach komunalnych;

2. ze względu na przewidziany podstawowy zakres zadań baza pojazdu powinna się znajdować jak najbliżej miejsc świadczenia przez niego usług przemieszczeniowych (miejsc konsumpcji usług transportowych), co oznacza lokalizację w centrach lub dzielnicach peryferyjnych. Powyższe pozwala ograniczyć straty czasu i energii na dojazdy;

3. istnieje możliwość bazowania w śródmiejskich parkingach, w tym nawet podziemnych, gdyż odmiany elektryczne nie emitują hałasu, zanieczyszczeń oraz wibracji;

4. warto rozważyć, by dowozy z pozamiejskich centrów dystrybucji odbywały się przy użyciu innego rodzaju taboru, w tym nawet hybrydowego bądź spalinowego zasilanego gazem albo ciekłymi paliwami alternatywnymi. Powyższe eliminuje bowiem jazdy dowozowe autami elektrycznymi poza miastem, najbardziej efektywne z punktu widzenia taboru spalinowego. Pojazd elektryczny w pełni może natomiast wykazać swoje zalety podczas jazdy w godzinach szczytu, przy dużym zatłoczeniu i ze znaczną liczbą operacji start&stop. Niemniej taki system będzie się sprawdzał, gdy: istnieje możliwość szybkiego i sprawnego przeładunku, przy pomocy przykładowo systemu znormalizowanych nadwozi wymiennych, z taboru spalinowego na tabor elektryczny, czy/i dostawy nocne są niemożliwe/niepreferowane, czy/i istnieje możliwość nocnego parkowania przez w pełni elektryczne samochody w centrach miast, w tym w śródmiejskich parkingach podziemnych.

Tym samym w przypadku zamawiania wersji elektrycznych niezwykle ważna staje się bliska i rzeczowa współpraca pomiędzy zamawiającym takie ciężarówki, a ich sprzedawcą. Taka współpraca jest tu o wiele bardziej niezbędna niż w przypadku tradycyjnych aut. Zagadnienie w pierwszym rzędzie odnosi się do tzw. maksymalnie zoptymalizowanego oraz dokładnego wyspecyfikowania potrzeb transportowych. Tzn. użytkownik musi bardzo dogłębnie i precyzyjnie przedstawić swoją specyfikę działania – wykonywane zadania, otoczenie funkcjonowania i interakcje z nim, przyszłe wymagania, możliwe zmiany w funkcjonowaniu swoim i swoich – obsługiwanych partnerów biznesowych, inne ewentualne czynniki. W połączeniu z rodzajem prac założonych do realizacji oraz – co pełni tu kluczową rolę – wybitnie zindywidualizowanym ich wykonywaniem – tzw. wysoka indywidualizacja jednostkowa w myśl zasady, że każdy klient i jego przypadek są odmienni oraz de facto unikatowi, pozwala to na dobór ostatecznej kompletacji pojazdu jak najbardziej zoptymalizowanej pod kątem konkretnych wymagań transportowych. Wskutek wdrożenia takiego podejścia uzyskuje się więc wysokie prawdopodobieństwo właściwego wyspecyfikowania pojazdu.

zobacz galerię

Komentarze

 
DODAJ KOMENTARZ
REKLAMA