REKLAMA

DAF i elektryfikacja – założenia strategii, produkty, wsparcie Cz.2

Wprowadzenie do eksploatacji wariantu w pełni elektrycznego jest procesem złożonym i nie polegającym jedynie na prostej zamianie przy jego pomocy zadań dotychczas realizowanych przez tradycyjny odpowiednik.

U DAF-a proces zamawiania elektrycznej ciężarówki – e-ciężarówki (e-truck) przebiega w kilku zasadniczych etapach. Etap pierwszy to tzw. sprawdzenie zasadności. W jego skład wchodzą: szybki Scan i checklista – lista punktów do omówienia. Następnie w etapie pierwszym odbywają się: symulacja trasy/tras, przedstawienie i ocena koncepcji ładowania, wyliczenie TCO oraz określenie wymagań serwisowych.

REKLAMA

Drugi etap to ofertowanie. Obejmuje on: Optimalization Site Survey – tzn. ankietę dotyczącą optymalizacji wymagań – tzw. optymalizująco-dostosowawczy przegląd potrzeb, specyfikację, opcje elektryfikacji, moduł wsparcia posprzedażowo-eksploatacyjnego MultiSupport oraz – na tej podstawie – samą ofertę na pojazd i samą oferta na ładowarkę.

Trzy kolejne etapy to: zamówienie – DSA , ustawianie produkcji, planowanie – dostawa i szkolenie oraz konsultacja.

Średnia długość takiego procesu sprzedaży trwa na dzisiaj 6 miesięcy.

Sam model sprzedaży wariantów w pełni elektrycznych ścisle zależy od popytu na nie. Obecnie, przy wciąż małym zapotrzebowaniu, DAF stawia na sprzedaż bezpośrednią przez centralę – tzn. centralę w Holandii, uzupełnianą przez krajowe przedstawicielstwo. W naszym przypadku bedzie za nią odpowiadał dedykowany specjalista e-truck w DAF Trucks Polska. Następnie – wraz z rozwojem rynku – zacznie zachodzić stopniowe przechodzenie ze sprzedaży bezpośredniej do sprzedaży wspomaganej przez centralę, ale w stale rosnącym stopniu realizowanej przez dealerów – tzw. wspomagana sprzedaż przez dealera. Jak się obecnie zakłada, sprzedaż bezpośrednio przez centralę, wspomagana i uzupełniana przez krajowe przedstawicielstwo, potrwa do 2021-2022 roku, przy czym sukcesywnie – od przełomu 2021-2022 – coraz więcej zadań w tej sferze będzie wykonywało krajowe przedstawicielstwo. Dealerzy zostaną włączeni od końca 2021 roku i w okresie – 2022-2023 – będą prowadzili sprzedaż wraz z krajowym przedstawicielstwem. Analogicznie jak w przypadku podziału zadań między centralą i przedstawicielstwem, wraz z upływem czasu i zdobywaniem koniecznych kompetencji w tej dziedzinie, dealerzy zaczną przejmować coraz więcej zadań i odpowiedzialności. Ta tzw. sprzedaż wspomagana przez dealera zacznie się więc od przełomu 2021-2022 roku i do końca 2023 roku będzie się odbywać wraz z rodzimą filią. Zgodnie z teraz sporządzanymi założeniami, dealerzy całkowicie przejmą – mają przejąć tzw. detaliczną sprzedaż taboru elektrycznego od początku 2024 roku.

Na tę chwilę 20 pojazdów elektrycznych zostało zakontraktowanych oaz 100 zaofertowanych.

zobacz galerię

Komentarze

 
DODAJ KOMENTARZ
REKLAMA