Daimler Truck AG i Volvo Group zdecydowanie stawiają na wodorowe ogniwa paliwowe – uruchomienie nowej spółki joint venture o nazwie cellcentric

W dniu 29 kwietnia spółki Daimler Truck AG i Volvo Group, dwa wiodące przedsiębiorstwa w sektorze pojazdów użytkowych, przedstawiły strategię nowej spółki joint venture o nazwie cellcentric, działającej w branży ogniw paliwowych. Jako sektorowi pionierzy, obie firmy podkreśliły swoje zdecydowane zaangażowanie w projekt wykorzystania wodorowych ogniw paliwowych w samochodach ciężarowych do transportu dalekobieżnego, i nie tylko.

Daimler Truck AG i Volvo Group Producent

Celem partnerów jest wspólne przyspieszenie realizacji projektu – cellcentric ma bowiem ambicję stać się jednym z wiodących na świecie wytwórców systemów ogniw paliwowych. W związku z tym planuje uruchomienie jednego z największych w Europie zakładów seryjnej produkcji systemów ogniw paliwowych. Jego uruchomienie przewidziano na rok 2025. Jednocześnie obaj udziałowcy spółki cellcentric wzywają do stworzenia w Unii Europejskiej jednolitych ram regulacyjnych, które przyspieszą wdrożenie wodorowych ogniw paliwowych. Ponadto mają one zrównać to rozwiązanie techniczne z konwencjonalnymi napędami pod względem kosztów, a w konsekwencji uczynić je ekonomiczną alternatywą dla klientów z segmentu samochodów ciężarowych.

REKLAMA

cellcentric zajmie się rozwojem, produkcją i sprzedażą systemów ogniw paliwowych – przede wszystkim do wykorzystania w ciężarówkach do transportu dalekobieżnego, chociaż systemy te będą oferowane również do innych zastosowań.

Z punktu widzenia zarówno Daimler Truck AG, jak i Volvo Group, ciężarówki z elektrycznym napędem akumulatorowym i z napędem wodorowym uzupełniają się wzajemnie, odpowiednio do rodzaju eksploatacji u poszczególnych klientów – im lżejszy ładunek i mniejsza odległość przejazdu, tym częściej zastosowanie znajdzie napęd akumulatorowy. W przypadku cięższych ładunków i większych odległości preferowane raczej będą ogniwa paliwowe.

Martin Daum, prezes zarządu Daimler Truck AG i członek zarządu Daimler AG, mówi „W transporcie przyszłości elektryczne ciężarówki z napędem na wodorowe ogniwa paliwowe staną się rozwiązaniem technicznym kluczowym dla osiągnięcia neutralnego bilansu emisji dwutlenku węgla. W kombinacji z elektrycznymi napędami akumulatorowymi pozwoli nam to zaoferować naszym klientom najlepsze opcje pojazdów o lokalnie neutralnym bilansie emisji CO2, odpowiednio do rodzaju zastosowania. Same ciężarówki z elektrycznym napędem akumulatorowym tego nie umożliwią. Dlatego wraz z naszym partnerem, Volvo Group, jesteśmy w pełni zaangażowani we wspólne przedsięwzięcie w dziedzinie ogniw paliwowych, cellcentric, i intensywnie pracujemy nad dalszym rozwojem systemów ogniw paliwowych oraz przygotowaniami do ich produkcji seryjnej. W odniesieniu do niezbędnej infrastruktury wodorowej, w perspektywie długoterminowej jedynym rozsądnym rozwiązaniem będzie zielony wodór”.

Martin Lundstedt, prezes zarządu Volvo Group, dodał zaś „Naszym wspólnym priorytetem jest realizacja celów Porozumienia Paryskiego, a tym samym najpóźniej do 2050 roku osiągnięcie neutralności pod względem emisji CO2. Jesteśmy przekonani, że wodorowe ogniwa paliwowe odegrają istotną rolę w uczynieniu tego przełomowego kroku. Mamy jednak również świadomość, że kwestia dotyczy czegoś więcej niż tylko elektryfikacji maszyn i pojazdów. Rozwój niezbędnych rozwiązań technicznych i infrastruktury wymaga szeroko zakrojonej współpracy podmiotów publicznych i prywatnych. Dlatego apelujemy do politycznych decydentów i rządów na całym świecie, aby podjąć wspólny wysiłek na rzecz pomyślnego wdrożenia systemów wodorowych ogniw paliwowych. Takie partnerskie projekty jak cellcentric mają dla nas kluczowe i strategiczne znaczenie w dążeniu do dekarbonizacji drogowego transportu towarowego”.

Najwięksi europejscy wytwórcy ciężarówek – wspierani też przez Daimler Truck AG i Volvo Group – wzywają do wybudowania w Europie do 2025 roku około 300 wysokowydajnych stacji tankowania wodoru dla ciężkich pojazdów użytkowych oraz najpóźniej do 2030 roku około 1000 stacji tankowania wodoru. Wspólna inicjatywa ma na celu wykorzystanie wodoru jako nośnika ekologicznej energii elektrycznej do zasilania elektrycznych ciężarówek do transportu dalekobieżnego – kluczowego elementu dekarbonizacji drogowego transportu towarowego.

Obecnie ciężarówki o neutralnym bilansie emisji CO2 są znacznie droższe od konwencjonalnych pojazdów. Dlatego konieczne okazuje się stworzenie politycznych ram, które zapewnią zarówno popyt, jak ekonomiczność tego rozwiązania. Daimler Truck AG i Volvo Group opowiadają się za zachętami na rzecz rozwiązań technicznych o neutralnym bilansie emisji CO2 oraz za systemem podatkowym opartym na kryterium zawartości CO2 i energii. Kolejną opcją mógłby być system handlu emisjami.

W kierunku seryjnej produkcji systemów ogniw paliwowych i ciężarówek z napędem na ogniwa paliwowe

Obecnie cellcentric opracowuje plany produkcji wielkoseryjnej i w 2022 roku planuje ogłoszenie decyzji o lokalizacji zakładu. Ważnym krokiem na drodze do produkcji seryjnej jest aktualnie przygotowanie produkcji przedseryjnej w nowym zakładzie w Esslingen koło Stuttgartu. Równolegle cellcentric zwiększa bieżącą produkcję prototypów.

Daimler Truck AG i Volvo Group zamierzają rozpocząć testy ciężarówek na ogniwa paliwowe z udziałem klientów za około trzy lata, a ich produkcję seryjną przewidują w drugiej połowie obecnej dekady. Wszelkie działania przedsiębiorstw związane z pojazdami odbywają się niezależnie od siebie. W tym zakresie Daimler Truck AG i Volvo Group pozostają konkurentami. Dotyczy to całego portfolio pojazdów i produktów, a szczególnie integracji ogniw paliwowych w pojazdach.

Wspólne przedsięwzięcie w dziedzinie ogniw paliwowych

Daimler Truck AG i Volvo Group utworzyły spółkę cellcentric 1 marca 2021 roku. Volvo Group nabyła 50 procent udziałów w istniejącej spółce Daimler Truck Fuel Cell GmbH&Co. KG za sumę około 0,6 miliarda EUR w formule bez zadłużenia i bez środków pieniężnych (cash free ‒ debt free). Daimler Truck AG i Volvo Group zawarły wiążące porozumienie o utworzeniu spółki joint venture w listopadzie 2020 roku. Wstępne, niewiążące porozumienie podpisano już w kwietniu tego samego roku.

Ponad 300 wysoko wykwalifikowanych specjalistów skupionych w interdyscyplinarnych zespołach pracuje dla cellcentric w placówkach w Nabern, Stuttgarcie (Niemcy) i Burnaby (Kanada). Uzyskali oni dotąd około 700 indywidualnych patentów, co potwierdza wiodącą rolę firmy w rozwoju technicznym w tej sferze.

zobacz galerię

Komentarze

 
DODAJ KOMENTARZ
REKLAMA