Daimler Truck, TRATON GROUP i Volvo Group planują pionierską europejską sieć stacji ładowania o wysokiej wydajności dla ciężarówek o dużej ładowności

Trzej wiodący producenci pojazdów użytkowych – Daimler Truck, TRATON GROUP i Volvo Group – podpisali niewiążącą umowę na instalację i obsługę w całej Europie wysokowydajnej publicznej sieci ładowania akumulatorów elektrycznych ciężarówek klasy tonażowej ciężkiej oraz dalekobieżnych autokarów. Wspólny cel polega na zainicjowaniu i przyspieszeniu budowy infrastruktury ładowania, aby zwiększyć zaufanie klientów i wspierać transformację UE w kierunku transportu neutralnego dla klimatu.

Daimler Truck, TRATON GROUP i Volvo Group Producent

Umowa kładzie podwaliny pod przyszłą spółkę joint venture (JV), w równym stopniu należącą do trzech stron, która planuje rozpocząć działalność w 2022 roku. Uczestnicy zamierzają wspólnie zainwestować 500 milionów EUR, aby w ciągu pięciu lat od założenia JV zainstalować i obsługiwać co najmniej 1700 wysokowydajnych urządzeń do ładowania zielonej energii, usytuowanych w pobliżu autostrad oraz w punktach logistycznych i docelowych. Liczba punktów ładowania ma z czasem znacznie się zwiększyć wskutek poszukiwania dodatkowych partnerów oraz finansowania ze środków publicznych. Przyszłe JV ma działać jako niezależny podmiot – z własną tożsamością korporacyjną i z siedzibą w Amsterdamie w Holandii. Przyszłe przedsiębiorstwo joint venture będzie mogło bazować na szerokim doświadczeniu i wiedzy swoich założycieli w dziedzinie ciężkich pojazdów ciężarowych.

REKLAMA

Przyszłe JV będzie funkcjonować jako katalizator i czynnik umożliwiający realizację unijnego Zielonego Ładu na rzecz wdrożenia do 2050 roku transportu ładunków neutralnego pod względem emisji dwutlenku węgla – zarówno poprzez zapewnienie niezbędnej infrastruktury, jak i ukierunkowanie na zieloną energię w punktach ładowania. Wspólne działanie Volvo Group, Daimler Truck i TRATON GROUP stanowi odpowiedź na pilną potrzebę wprowadzenia wysokowydajnej sieci ładowania, aby wesprzeć operatorów ciężarówek w przechodzeniu na rozwiązania transportowe neutralne pod względem emisji CO2, głównie w przypadku ciężkich ładunków dalekobieżnych. Wysokowydajna infrastruktura ładowania umożliwiająca transport długodystansowy to opłacalny sposób na znaczne, szybkie do zrealizowania ograniczenia emisji.

Martin Daum, dyrektor generalny Daimler Truck, stwierdził „Wspólnym celem europejskich wytwórców ciężarówek jest osiągnięcie do 2050 roku neutralności klimatycznej. Jednak ważne pozostaje, aby budowa odpowiedniej infrastruktury szła w parze z wprowadzeniem na drogi ciężarówek neutralnych pod względem emisji CO2. Dlatego wraz z TRATON GROUP i Volvo Group jesteśmy bardzo podekscytowani podjęciem tego pionierskiego kroku w celu ustanowienia wysokowydajnej sieci ładowania w całej Europie”. Matthias Gründler, CEO TRATON GROUP, ocenił „Dla TRATON GROUP jest jasne, że przyszłość transportu jest elektryczna. Wymaga to szybkiego rozwoju publicznie dostępnych punktów ładowania, szczególnie dla dalekobieżnego transportu ciężkiego. Teraz wspólnie z naszymi partnerami Daimler Truck i Volvo Group posuwamy się naprzód, aby jak najszybciej urzeczywistnić tę wysokowydajną sieć. Obecnie robimy pierwszy krok dla przyspieszenia przejścia na zrównoważony transport wolny od paliw kopalnych. Drugim krokiem powinno być silne zaangażowanie UE na rzecz pełnego rozwoju sieci ładowania w całej Europie”. Martin Lundstedt, prezes i dyrektor generalny Volvo Group, dodał zaś „Kładziemy niezbędne fundamenty, aby dokonać przełomu dla naszych klientów, by realizować transformację w kierunku elektryfikacji poprzez stworzenie europejskiego lidera sieci ładowania. Dysponujemy zaawansowanymi technologiami elektromobilności, a teraz, dzięki Daimler Truck, GRUPIE TRATON i Europejskiemu Zielonemu Ładowi, jak również zrozumieniu w całej branży oraz ze strony środowiska politycznego, możemy dokonać fundamentalnego postępu w kierunku zrównoważonego transportu i rozwiązań infrastrukturalnych”.

Niedawny raport branżowy* wzywa do przygotowania nie później niż do 2025 roku maksymalnie 15 000 wysokowydajnych publicznych i docelowych punktów ładowania oraz nie później niż do 2030 roku do 50 000 wysokowydajnych punktów ładowania. Ponadto zwraca uwagę na konieczność podjęcia działań na rzecz wszystkich innych podmiotów przez branżę oraz przez stronę rządową i organy regulacyjne, aby współpracowały na rzecz szybkiej rozbudowy niezbędnej sieci ładowania, by móc przyczynić się do osiągnięcia celów klimatycznych. Jako wyraźny sygnał dla wszystkich zainteresowanych stron, sieć ładowania trzech stron będzie otwarta i dostępna dla ogółu pojazdów użytkowych w Europie, niezależnie od marki.

Podejście zorientowane na klienta z uwzględnieniem różnych zastosowań

Koncentrując się na potrzebach klientów, pod uwagę będą brane różne aplikacje. Operatorzy flot pojazdów elektrycznych na baterie będą mogli skorzystać zarówno z szybkiego ładowania dostosowanego do 45-minutowego obowiązkowego okresu odpoczynku w Europie, skupiając się na transporcie dalekobieżnym – najwyższym priorytecie przyszłego JV –, jak i będą mogli ładować w nocy. Partnerzy współpracują we wspólnym przedsięwzięciu, ale pozostają konkurentami we wszystkich innych obszarach poza planowaną wspólną spółką. Niemniej utworzenie tego JV podlega zatwierdzeniom regulacyjnym i innym. Podpisania umowy można się spodziewać do końca 2021 roku.


* Opublikowane w maju 2021 r. przez ACEA, Europejskie Stowarzyszenie Producentów Samochodów (Association des Constructeurs Européens d'Automobiles), organizację wszystkich głównych producentów samochodów ciężarowych w Europie, wspieraną również przez Volvo Group, Daimler Truck i TRATON GROUP.

zobacz galerię

Komentarze

 
DODAJ KOMENTARZ
REKLAMA