Daimler Truck ma ambicje i ambitne plany jako niezależna firma

20 maja Daimler Truck zorganizował inauguracyjny Dzień Strategii dla inwestorów i analityków, wyznaczając cele finansowe i technologiczne. Zdeterminowany, aby poprawiać wyniki i zapewniać wysokie zyski dla akcjonariuszy. Do 2025 roku założono docelowe marże referencyjne w każdym regionie i ogólnie dwucyfrową marżę operacyjną dla Grupy, w scenariuszu z silnie zmiennymi warunkami rynkowymi. Ambitna mapa drogowa technologii zarówno dla pojazdów akumulatorowych (BEV), jak i elektrycznych zasilanych ogniwami paliwowymi (FCEV) – do 2030 roku nawet 60% sprzedaży ma przypadać na wydania ZEV. Ogłoszono też wiele nowych partnerstw technologicznych: zaawansowany rozwój akumulatorów z CATL, szybkie ładowanie z Power Electronics, Siemens i Engie oraz 1200-kilometrowy „korytarz wodorowy” w Europie Północnej z Shell. Oddzielenie i rozpoczęcie niezależnego notowania Daimler Truck na giełdzie spodziewane do końca 2021 rok.

Daimler  tło i przyczyny obecnych zmian Producent

Daimler Truck był gospodarzem inauguracyjnego Dnia Strategii, w czasie którego przedstawił swoje ambicje jako niezależnej firmy oraz plany uwolnienia pełnego potencjału, zarówno operacyjnego, jak i finansowego. Zarząd Daimler Truck pod przewodnictwem CEO Martina Dauma zaprezentował cele strategiczne, kluczowe cele finansowe oraz cele technologiczne. Tę podróż Daimler Truck rozpoczyna od wiodącej pozycji, jako numer jeden w światowym biznesie pojazdów użytkowych pod względem sprzedaży, udziału w rynku i globalnego zasięgu. W normalnym biznesowo roku podmiot generuje ponad 40 miliardów EUR przychodów i sprzedaje ponad pół miliona ciężarówek i autobusów. Dzięki silnym markom, takim jak Freightliner, Mercedes-Benz, FUSO i BharatBenz, na wszystkich głównych kontynentach – obszarach zbytu oferuje najszerszą w branży gamę ciężarówek i autobusów. Należy również do pionierów technologicznych pod względem bezpieczeństwa, wydajności i zelektryfikowanych układów napędowych.

REKLAMA

Patrząc w przyszłość, niezależny Daimler Truck przyspieszy swoje strategiczne ambicje i zajmie się wynikami finansowymi. Podczas gdy Daimler Truck jest potęgą w Ameryce Północnej, dominującą w regionie z 40-procentowym udziałem w segmencie ciężarówek i wzorcową rentownością, jego ostatnie wyniki w innych wydzielonych obszarach są mniej satysfakcjonujące. Niespójne regionalne wyniki - wskaźniki rentowności w Europie, Brazylii i Azji wymagają znacznej poprawy. Martin Daum, dyrektor generalny Daimler Truck AG, powiedział „Nasza misja jako niezależnej firmy jest jasna: naszą ambicją jest wytyczenie drogi do zerowej emisji w branży transportu ciężarowego poprzez przyspieszenie rozwoju pojazdów zasilanych bateriami i ogniwami paliwowymi. Odbudujemy po restarcie rentowność. Będziemy dążyć do wzorca w każdym regionie. Każdy region musi osiągać konkurencyjne wyniki i jesteśmy gotowi do wdrożenia środków niezbędnych do osiągnięcia tego celu. Jesteśmy gotowi podjąć trudne decyzje, aby poprawić rentowność i nasze wyniki”.

Poza tym podczas Dnia Strategii dyrektor generalny Martin Daum przedstawił nową tablicę Daimler Truck Board, która łączy umiejętności i energię, aby zapewnić zmianę wydajności i kultury. W tym kontekście koncern szczegółowo opisuje swoje ambicje finansowe. Przedstawiając je dyrektor finansowy Daimler Truck – Jochen Goetz – wyraził zobowiązanie podmiotu jako niezależnej firmy do poprawy rentowności, zwiększania stopy zwrotu oraz zabezpieczania dużej wartości dla akcjonariuszy. Do 2025 roku Daimler Truck będzie więc dążył do osiągnięcia wzorcowej rentowności we wszystkich regionach i zmierzał do uzyskania dwucyfrowego zwrotu ze sprzedaży, w scenariuszu z silnie zmiennymi warunkami na rynkach docelowych. Przedsiębiorstwo ogłosiło jeszcze, że do 2025 roku – w porównaniu z rzeczywistymi danymi z 2019 roku – o 15% zmniejszy koszty stałe, wydatki inwestycyjne oraz wydatki na badania i rozwój (fixed costs, capex and R&D spending). Redukcja kosztów stałych jako zasadniczy cel obejmie do 2022 roku obniżkę kosztów osobowych dla Mercedes-Benz Trucks o 300 mln EUR oraz nowe środki ukierunkowane na zmniejszenie złożoności, usprawnienie procesów i zagwarantowanie trwałych oszczędności. Daimler Truck zintensyfikuje też swoją koncentrację na najbardziej dochodowych segmentach i regionach. Obejmuje to wyraźniejszy nacisk na bardziej opłacalny segment samochodów ciężarowych w głównych regionach oraz zmianę ukierunkowania inwestycji z układów napędowych ICE – tzn. opartych ma silnikach spalinowych – na zeroemisyjne i ustandaryzowaną globalną architekturę pojazdów elektrycznych.

Ponadto – aby zwiększyć rentowność i utrzymanie klientów (customer retention) – Daimler Truck będzie kładł większy nacisk na wzrost przychodów z rynku posprzedażowego i usług. Obejmuje to tradycyjną działalność w zakresie części zamiennych i usług serwisowych oraz usługi finansowe, takie jak dopasowane do potrzeb leasing, finansowanie i ubezpieczenia. Przy tym dodatkowy potencjał wzrostu oferują nowe i szybko rozwijające się usługi w dziedzinie transportu zdigitalizowanego, autonomicznego i zelektryfikowanego. Ogólnie ujmując, koncern dostrzega znaczny potencjał wzrostu w usługach i dąży do zwiększenia przychodów z portfela usług z obecnych 30% do 50% w 2030 roku

Daimler Truck działa także w branży cyklicznej. Dlatego zdecydował się określić cele finansowe, aby uwzględnić potencjalny zakres zmian w tzw. turbulentnych i nielinearnych warunkach rynkowych oraz odzwierciedlać wysiłki podejmowane w celu obniżenia kosztów stałych i lepszego zarządzania zmiennością. W tak zwanym scenariuszu „deszczowym”, porównywalnym z pandemią z roku 2020, w przypadku ciężarówek i autobusów zmierza się do osiągnięcia zwrotu ze sprzedaży (RoS) w wysokości 6-7%. W „uczciwym” scenariuszu otoczenia, odzwierciedlającym normalny rok obrotowy, ambitny poziom RoS równa się 8 - 9%. W scenariuszu „słonecznym”, przy silnie sprzyjających warunkach rynkowych, Daimler Truck dąży natomiast do uzyskania z działalności przemysłowej dwucyfrowych marż operacyjnych.

zobacz galerię

Komentarze

 
DODAJ KOMENTARZ
REKLAMA