REKLAMA

Daimler Trucks: E-Mobility Group rozpoczyna globalną inicjatywę dotyczącą infrastruktury ładowania elektrycznych ciężarówek Cz.1

„Inicjatywa ładowania eTruck” (“eTruck Charging Initiative”) ma pomóc użytkownikom elektrycznych ciężarówek w jak najlepszym wejściu do e-mobilności, początkowo skupiając się na bazach samochodów. Głównymi graczami, oprócz Daimler Trucks, są tu: eksploatujący pojazdy elektryczne, operatorzy sieci energetycznych, dostawcy energii, producenci sprzętu do ładowania oraz dostawcy oprogramowania do ładowania

Tworzenie sieci wspólnych rozwiązań infrastrukturalnych – projekty pilotażowe już w przygotowaniu


Daimler Trucks należy do pionierów w sferze elektrycznej mobilności: z jednej strony z elektrycznymi ciężarówkami używanymi przez klientów na całym świecie, z drugiej - z holistycznym ekosystemem obejmującym usługi doradcze i infrastrukturalne dla użytkowników elektrycznych ciężarówek. Jako dodatkowy krok grupa E-Mobility Daimler Trucks&Buses rozpoczyna teraz ogólnoświatową inicjatywę dotyczącą infrastruktury do ładowania elektrycznych ciężarówek z akumulatorami – tzw. ciężarówek bateryjno-elektrycznych. Początkowo skupiono się na stacjach ładowania zainstalowanych w magazynach – bazach u klientów eksploatujących taki tabor.
W ramach inicjatywy Grupa E-Mobility zrzesza głównych graczy - użytkowników e-ciężarówek, operatorów sieci energetycznych, dostawców energii, producentów sprzętu do ładowania oraz dostawców oprogramowania do ładowania, w ten sposób promując wspólne rozwiązania infrastrukturalne dla klientów ciężarówek w sieci. Działania koncentrują się obecnie na Stanach Zjednoczonych i Europie. Następnym rynkiem będzie Japonia. Pierwsze warsztaty odbywają się już od jakiegoś czasu. Pierwsze wspólne projekty pilotażowe dotyczące budowy infrastruktury ładowania w bazach ciężarówek zostały dotąd wdrożone lub są w przygotowaniu.
Inicjatywa nosi nazwę „eTruck Charging Initiative” i stanowi część holistycznego podejścia Grupy E-Mobility, aby zapewnić eksploatującym ciężarówki najlepszy możliwy dostęp do e-mobilności. Bliskie okno dialogowe między głównymi graczami ma również przyspieszyć wcześniejsze długie i złożone procesy planowania oraz aplikacji dla połączeń sieciowych. Ponadto uczestnicy zajmują się takimi aspektami, jak zoptymalizowane zarządzanie obciążeniem sieci elektrycznej i zrównoważone dostawy energii elektrycznej.

REKLAMA

Odpowiednie oferty infrastruktury dla klientów ciężarówek

Gesa Reimelt, szef Grupy E-Mobility Daimler Trucks&Buses, stwierdza: „Aktywnie uczestniczymy w dążeniu do zmiany kierunku rozwoju elektrycznego transportu drogowego z akumulatorami - również poza naszymi e-ciężarówkami i usługami konsultingowymi. W tym celu wspólnie z wszystkimi zaangażowanymi podmiotami wyznaczamy kierunek rozwoju niezbędnej infrastruktury. Dzięki naszemu intensywnemu dialogowi z klientami budujemy kompleksową wiedzę fachową we wszelkich aspektach wymagań energetycznych i potrzeb infrastrukturalnych flot. W pierwszym kroku dowiadujemy się, jaka ładowarka jest dostępny w bazie klienta i które procesy operacyjne wpływają na ładowanie. Dzięki naszej nowej inicjatywie „eTruck Charging Initiative” wspólnie przekładamy te ustalenia na odpowiednie oferty. Obejmuje to na przykład wspieranie użytkowników ciężarówek w wyborze dostawcy energii i dostawcy stacji ładowania oraz zapewnienie odpowiedniego oprogramowania do ładowania”.

zobacz galerię

Komentarze

 
DODAJ KOMENTARZ
REKLAMA