REKLAMA

Daimler Trucks i Torc Robotics rozszerzają testy na drogach publicznych w USA technologii zautomatyzowanych ciężarówek - najwyższy priorytet odgrywa tu bezpieczeństwo Cz.1

Daimler Trucks i Torc Robotics rozszerzają testy technologii zautomatyzowanych ciężarówek (SAE poziom 4) na nowe odcinki dróg publicznych w USA - dalsze prace rozwojowe i walidacyjne będą kontynuowane w Wirginii

Daimler Trucks i Torc Robotics, partnerzy w Autonomous Technology Group Daimler Trucks, wkrótce rozszerzą testy automatycznej technologii ciężarówek na nowe odcinki dróg publicznych w Stanach Zjednoczonych. Zespół ukończył wstępne mapowanie dodatkowych tras w styczniu. Te wysiłki w zakresie testowania na drogach publicznych pozwalają mu zbierać dane z rzeczywistych scenariuszy ruchu, jako uzupełnienie do tego, czego można się nauczyć z symulacji komputerowych i na podstawie wyników otrzymanych z prób na zamkniętych odcinkach. Pierwsze testy systemu na drogach publicznych rozpoczęły się w zeszłym roku w południowo-zachodniej Wirginii, gdzie swoją siedzibę ma Torc. Wsparcie udzielane przez władze stanowe i lokalne w połączeniu z dobrze rozwiniętą infrastrukturą oraz systemem autostrad pozwalają zespołom na rygorystyczne testowanie, rozwój i wdrażanie zautomatyzowanego systemu. Autonomous Technology Group będzie nadal sprawdzać następną generację oprogramowania do automatycznej jazdy w Wirginii i doda nowe trasy do gromadzenia danych. Zespół ukończył wstępne mapowanie dodatkowych tras w styczniu - testy na nich rozpoczną się wkrótce. Te szeroko zakrojone próby stanowią część kompleksowego podejścia do sprawdzania poprawności rozwiązań przygotowanych przez Daimler Trucks i Torc w celu wprowadzenia na drogi bezpiecznych, wysoce zautomatyzowanych ciężarówek. Rozwój testów drogowych w Stanach Zjednoczonych stanowi część strategii Grupy, polegającej na systematycznym i ciągłym wdrażaniu w świecie rzeczywistym oraz współdziałaniu z kierowcami, dopracowywaniu kwestii regulacyjnych i współpracy z zainteresowanymi stronami z poszczególnych społeczności, aby zapewnić realizację wspólnego celu, polegającego na budowaniu zaufania w kierunku poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i wydajności – efektywności transportu. Dr Peter Vaughan Schmidt, szef Autonomous Technology Group w Daimler Trucks, oświadczył: „Bezpieczeństwo jest naszym najwyższym priorytetem. Rozszerzając nasze testy na nowe trasy w USA, możemy dowiedzieć się więcej, współpracować z różnymi partnerami oraz zastosować w nowych środowiskach nasze zaawansowane metody testowania. Tak zdobyte doświadczenie pomaga nam osiągnąć cel, jakim jest bezpieczna i niezawodna, wysoce zautomatyzowana jazda, zapewniająca wartość dla naszych klientów i społeczeństwa”.

REKLAMA

zobacz galerię

Komentarze

 
DODAJ KOMENTARZ
REKLAMA