REKLAMA

Do 2039 roku Daimler Trucks&Buses stawia sobie za cel wprowadzenie w kluczowych regionach floty nowych pojazdów całkowicie neutralnych pod względem emisji CO2 Cz.1

Daimler Trucks to jeden z pionierów w dziedzinie elektrycznych ciężarówek, od 2018 roku Daimler Buses proponuje elektryczny autobus miejski produkowany seryjnie, z kolei do końca trzeciej dekady tego stulecia mają się pojawić pojazdy zasilane wodorem i pochodzące z produkcji seryjnej.

Daimler Trucks & Buses, jeden z największych na świecie wytwórców pojazdów użytkowych, realizuje zrównoważoną strategię korporacyjną. Strategię tę ukierunkowano na spełnienie ambitnego celu w postaci proponowania do 2039 roku na kluczowych rynkach zbytu, czyli tworzących tzw. triadę – tzn. w Europie, Japonii i krajach NAFTA, wyłącznie nowych pojazdów – samochodów ciężarowych i autobusów – podczas jazdy („tank-to-wheel”) neutralnych pod względem emisji CO2. Realizując te zamierzenia już do 2022 roku firma w głównych regionach sprzedaży w Europie, USA i Japonii planuje włączyć do swojej oferty pojazdów seryjnych wersje z napędem akumulatorowo-elektrycznym. Do końca następnej dekady zamierza zaś rozszerzyć gamę swoich propozycji o odmiany produkcyjne zasilane wodorem. Dlatego w połowie października na targach motoryzacyjnych w Tokio w Japonii światową premierę świętowało prototypowe ogniwo paliwowe „Vision F-Cell” marki FUSO. W ten sposób koncern wzmacnia swoją pozycję w dziedzinie wodoru, wykazując się w tej sferze zwiększoną aktywnością. Ponadto do roku 2022 wszystkie jego europejskie zakłady będą neutralne pod względem emisji CO2.
Martin Daum, członek zarządu Daimler AG, odpowiedzialny za dział Trucks&Buses, w swoim głównym przemówieniu podczas Międzynarodowej Konferencji Łańcucha Dostaw w Berlinie powiedział: „W Daimler Trucks&Buses jesteśmy wyraźnie zaangażowani w realizację celów paryskiej umowy o ochronie klimatu, a tym samym dekarbonizację naszego sektora. Nasz ostateczny cel stanowi neutralny pod względem emisji CO2 transport drogowy do 2050 roku. Można to osiągnąć tylko wtedy, gdy w zakresie emisji CO2 pod względem kosztów i infrastruktury dla naszych klientów zostaną stworzone konkurencyjne warunki dla transportu neutralnego. Ponieważ całkowite odnowienie floty do 2050 roku zajmuje około 10 lat, naszą ambicją jest zaoferowanie do 2039 roku w triadzie nowych pojazdów lokalnie neutralnych pod względem emisji CO2 od zbiornika do koła. Prawdziwie neutralny pod względem emisji CO2 transport działa tylko z napędami akumulatorowo-elektrycznymi lub wodorowymi. Byliśmy pierwszym wytwórcą, który poważnie zaangażował się w elektromobilność ciężarówek klasy tonażowej ciężkiej, a dziś jesteśmy pionierami, we wszystkich segmentach z pojazdami elektrycznymi używanymi przez klientów. Dzięki naszemu holistycznemu podejściu do e-mobilności w sektorze autobusowym, składającym się z elektrycznego autobusu miejskiego i doradztwa, już teraz wnosimy znaczący wkład w lokalnie bezemisyjny transport publiczny przyszłości oraz kontrolę zanieczyszczenia powietrza na obszarach miejskich. Lokalnie neutralne pod względem emisji CO2 ciężarówki i autobusy nie sprzedają się same, gdyż nawet w 2040 roku - pomimo wszystkich wysiłków producentów - nabycie i całkowity koszt posiadania ciężarówek i autobusów z napędem elektrycznym nadal będzie wyższy niż w przypadku pojazdów z silnikiem Diesla. Dlatego potrzebujemy rządowych zachęt, aby lokalnie neutralne pod względem emisji CO2 ciężarówki i autobusy były konkurencyjne. Szczególnie konieczne są: przekształcanie i rozłożenie opłat w całej Europie w oparciu o wartości CO2, dzięki czemu pojazdy neutralne pod względem emisji CO2 uzyskałyby znaczną ulgę, ukierunkowany program subsydiowania autobusów oraz ogólnokrajowej infrastruktury ładowania i wodorowej, a także jednolite standardy transportu i tankowania wodoru”

REKLAMA

zobacz galerię

Komentarze

 
DODAJ KOMENTARZ
REKLAMA