Dołącz i rozwijaj Lindholm Delivery

Praca z inteligentnymi rozwiązaniami transportowymi w Campus Lindholmen zmniejszyła ciężki transport w okolicy o prawie 80 procent. Teraz system będzie rozwijany i rozbudowywany oraz przyłączane będą nowe usługi.

Lindholm Delivery Producent

Kiedy w 2008 roku wprowadzono dostawę Lindholm, pomysł był taki, że ta sama elektryczna mini-ciężarówka będzie dostarczać ładunki na ten obszar i zabierać odpady, gdy wyjeżdża. Zamiast jednej ciężarówki na każdy jeden transport ładunków, wszystkie dostawy są konsolidowane i dostarczane pojazdami elektrycznymi w okresach o ograniczonym ruchu. W ten sposób liczba przejazdów ciężkimi pojazdami na Campus Lindholmen uległa tygodniowo redukcji z 85 do 10, co zmniejsza liczbę pokonanych kilometrów na tym obszarze o 2480 km.

Lindholmen Science Park jest postrzegany jako arena testowa, na której sprawdzane są różne rozwiązania dla przyszłego transportu miejskiego. Planuje się następnie, że inteligentne rozwiązania, działające i przyczyniające się do rozwoju zrównoważonych miast, zostaną rozszerzone na kompletne rozwiązania w zakresie mobilności w kilku obszarach miejskich. Praca Ęlvstranden Utveckling nad rozwojem przyjaznego dla klimatu i zrównoważonego transportu stanowi część projektu DenCity, będącego próbą podjęcia wyzwań transportowych w miastach przyszłości. Podstawowym zamysłem pracy w Lindholmen Science Park jest koordynacja jak największej liczby przewozów i opracowanie rozwiązań logistycznych, które mogą być wykorzystywane przez jak największą liczbę różnych operatorów. Następnym krokiem będzie wyszukanie usługodawców chcących uczestniczyć w tym przedsięwzięciu i tą drogą przyczyniających się do rozwoju pomysłu.

REKLAMA