REKLAMA

Dostawy w 2019 roku samochodów dla SZ RP przez Autobox

W roku 2019 Autobox Innovations Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.wykonał modernizacje niżej wymienionych pojazdów

W roku 2019 Autobox Innovations Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.wykonał modernizacje niżej wymienionych pojazdów:

  1. Zestaw adaptacyjny Hibneryt na podwoziu Star 266M2 -10 sztuk;

    REKLAMA
  2. Warsztaty WOR/Inż. na bazie pojazd Star 266M2 wraz z przyczepą jednoosiową – 8 sztuk;

  3. Warsztaty ruchome sprzętu przeciwchemicznego RWSPCH-72M1 na bazie pojazd Star 266M2 wraz z przyczepą jednoosiową 5 sztuk;

  4. Warsztaty WOP dla służby czołowo-samochodowej - są to warsztaty obsługi pojazdów na pojeździe Star 266M2 wraz z przyczepą jednoosiową - 24 sztuki

  5. Warsztaty WSB dla służby czołgowo-samochodowej – jest to warsztat spawalniczo- blacharski na pojeździe Star 266M2 wraz z przyczepą jednoosiową - 3 sztuki;

  6. Polowe stacje zasilanie PSZ – 4/M2 na pojeździe Star 266M2 - 8 sztuk;

  7. Samochody skrzyniowe Star 266M2 – 128 sztuk;

  8. Dostawa pługów odśnieżnych TM2M/K przystosowanych do pojazdów Star 266M2 - 24 sztuki. Przy czym pługi dla Autobox wykonała spółka DOBROWOLSKI Sp. z o.o. ze Wschowej.

Tym samym w roku ubiegłym starachowicki podmiot przekazał MON łącznie 186 egzemplarzy Starów 266 zmodernizowanych do wariantu 266M2.

zobacz galerię

Komentarze

 
DODAJ KOMENTARZ
REKLAMA