REKLAMA

Dzięki nowemu, elastycznemu kontraktowi serwisowemu, Volvo Trucks pomaga Klientom poprawić przepływy środków pieniężnych.

Volvo Trucks wprowadza kontrakt Flexi-Gold — nowy kontrakt serwisowy oparty na rzeczywistym użytkowaniu z opłatami miesięcznymi dopasowanymi do realnego przebiegu. Oznacza to, że przewoźnicy mogą elastyczniej dostosować swoje operacje do warunków rynkowych i popytu. Kontrakt Volvo Flexi-Gold zapewnia im 40-procentowy zakres elastyczności, co sprawia, że roczny przebieg może być wyższy lub niższy o 20% od uzgodnionego.

Producent

Funkcja "Connectivity" (Łączność) umożliwiła wprowadzenie nowych, elastycznych rozwiązań w kontraktach serwisowych i tym samym modeli płatności opartych na rzeczywistym użytkowaniu. Volvo Trucks komercjalizuje nowy kontrakt serwisowy Flexi-Gold o takim samym zakresie jak Złoty Kontrakt Serwisowy Volvo, ale z opłatami miesięcznymi podzielonymi na część stałą i zmienną. Tę drugą, naliczaną na podstawie autentycznie przejechanych kilometrów, połączono z rzeczywistym przebiegiem danego samochodu. Wiele firm transportowych ma krótkoterminowe umowy ze swoimi klientami lub działa na nieprzewidywalnych i zmiennych rynkach. Właściciele takich podmiotów potrzebują więc większej elastyczności kontraktów serwisowych. Ponieważ obecnie są już dostępne odpowiednie technologie, da się wprowadzić dynamiczne rozwiązania wykorzystujące funkcję "Connectivity" (Łączność)”

Zaproponowanie kontraktu Volvo Flexi-Gold stało się możliwe dzięki postępowi w dziedzinie telematyki, co umożliwia autom przekazywanie danych o swoim przebiegu w czasie rzeczywistym do Volvo Trucks. Dzięki szybkiemu rozwojowi usług opartych na łączności przewoźnicy zyskali więc całkowicie nowe możliwości zwiększania dyspozycyjności i optymalizacji wykorzystania taboru. Do tego zaoferowanie elastycznego modelu płatności tworzy z tego rozwiązania produkt wysoce zindywidualizowany. Szczególnie, że kontrakt zawiera 40-procentowe widełki (zakres wpisanego dopuszczonego sumarycznego wahania), sprawiający, że roczny przebieg może być o 20% wyższy lub niższy od uzgodnionego. Każda faktura miesięczna opiera się na rzeczywistym przebiegu z danego miesiąca, a przekroczenie uzgodnionego przebiegu na koniec roku – w w zakresie wyznaczonej strefy elastyczności – nie wymaga dodatkowych faktur ani dokumentów. Dzięki temu kontrakt Flexi-Gold staje się odpowiedni dla użytkowników pracujących w warunkach zmian sezonowych i przy zmiennym popycie. Tym bardziej, że zapewnia taki sam zakres ochrony i dyspozycyjność, jak Złoty Kontrakt Serwisowy Volvo, przy takim samym przewidywalnym koszcie, ale z większą elastycznością pozwalającą na dostosowanie do zmieniających się potrzeb biznesowych. Jego idea wychodzi bowiem z niezwykle prostego założenia — jeśli jeździsz mniej, płacisz mniej i vice versa.

REKLAMA

Zarazem Złoty Kontrakt Serwisowy Volvo to najbardziej wszechstronny kontrakt serwisowy szwedzkiej marki, obejmujący obsługę zapobiegawczą i planowanie serwisu na podstawie informacji przesłanych przez interfejs telematyczny pojazdu, oraz wszystkie naprawy ciężarówki.
Kontrakt Serwisowy Volvo Flexi-Gold jest już dostępny na wybranych rynkach europejskich, a w najbliższej przyszłości będzie stopniowo wprowadzany na kolejnych.

Fakty: Kontrakt Volvo Flexi-Gold

kontrakt serwisowy oparty na rzeczywistym użytkowaniu. Zarówno prace obsługowe, jak i miesięczne opłaty, zależą od rzeczywistego przebiegu;

oferuje 40-procentowy zakres elastyczności szacowanego przebiegu rocznego.

kontrakt Serwisowy Volvo Flexi-Gold zapewnia taką samą ochronę i dyspozycyjność jak Złoty Kontrakt Serwisowy Volvo.

odpowiedni dla przedsiębiorstw transportowych pracujących w branżach o dużej sezonowości i różnych nakładach pracy w zależności od danego roku.

brak konieczności dodatkowego fakturowania i dokumentacji w przypadku przekroczenia przebiegu na koniec roku.

zobacz galerię

Komentarze

 
DODAJ KOMENTARZ
REKLAMA