Dzięki rozszerzonej ofercie Scania wychodzi naprzeciw rosnącemu zainteresowaniu biogazem

Rozbudowa infrastruktury i poprawiony dostęp do biometanu to główne czynniki zwiększające zainteresowanie klientów ciężarówkami na gaz. Dlatego Scania reaguje na powyższe, w ciężarówkach zasilanych tym paliwem rozszerzając asortyment dostępnych zbiorników i specyfikacji. Ciągniki zasilane LNG już teraz mogą uzyskiwać zasięg do 1400 km. Nowe opcje zbiorników oznaczają przy tym większą ilość zabranego paliwa, co przekłada się na wzrost możliwego do uzyskania zasięgu oraz stwarza nowe możliwości dla podwozi z zaawansowaną konstrukcją nadwozia. Do tego biometan wnosi istotny wkład w dekarbonizację transportów, przy ujęciu „od szybu do koła” redukując emisję CO2 nawet o 90%.

Scania jest jednym z głównych graczy na rynku samochodów z silnikami gazowymi. Obecna sytuacja w zakresie rozbudowy infrastruktury i rosnących dostaw biometanu spowodowała wzrost popytu na takie modele, głównie na ciągniki dalekobieżne o zasięgu, który zwykle oczekuje się od ciężarówek z silnikiem Diesla. Scania dodaje teraz do swojej oferty kilka nowych opcji zbiorników CNG i LNG, co oznacza znaczną poprawę potencjału zasięgu. Ciężarówki te – prezentujące nowe rozwiązania – w połowie maja pokazano na włoskich targach „Transpotec”.

Stefan Dorski, starszy wiceprezes i szef Scania Trucks, mówi „Scania nieustannie oferuje klientom i informuje klientów o potencjale rozwiązań biogazowych. Dzięki tym dodatkom zwiększamy nie tylko zasięg, ale także potencjalną bazę klientów, gdyż ciężarówki na biometan są niezbędne do zaspokojenia krótko- i średnioterminowego zapotrzebowania na transport bez paliw kopalnych”.

Infrastruktura stacji paliw dla skroplonego biometanu i innych rodzajów paliw do pojazdów na gaz definitywnie osiągnęła masę krytyczną i to nie tylko w Europie. Dodając do swojej istniejącej oferty różne rozwiązania w zakresie zbiorników, Scania demonstruje swoje silne poparcie dla paliw odnawialnych jako ważnego elementu napędzającego przejście na zrównoważony system transportu”.

Pojazdy na gaz stają się coraz bardziej popularne w całej Europie, ale rynki takie jak Hiszpania, Włochy, Francja, Niemcy oraz Europa Środkowo-Wschodnia wysuwają się na pierwszy plan. Klienci zauważyli wszystkie korzyści, jakie mogą uzyskać dzięki pojazdom Scania zasilanym gazem, takie jak niższe koszty eksploatacji i zmniejszona emisja CO2 podczas korzystania z biometanu (bioLNG lub bioCNG).

Ciężarówki zasilane gazem są również ważnym kamieniem węgielnym w przestrzeganiu przez Scanię celów opartych na nauce, czyli zobowiązania firmy do redukcji w latach 2015-2025 emisji CO2 przez swoje produkty o 20%.

Dorski wskazuje „Zwiększenie potencjalnej pojemności zbiornika do różnych zastosowań eliminuje to, co kiedyś było piętą achillesową w oczach niektórych potencjalnych klientów. Nasza rozszerzona oferta, zwiększona elastyczność układu podwozia i wiele nowych stacji gazowych to świetlana przyszłość dla klientów zorientowanych na gaz. A ich obawy o zasięg mogą teraz wreszcie ustąpić”


Najnowsze dodatki firmy Scania do portfolio rozwiązań gazowych:

  • zbiorniki LNG pozwalają dzisiaj na uzyskanie realnego zasięgu operacyjnego do 1400 km (przykładowo trasa z Södertälje do Calais);
  • zbiorniki CNG pozwalają dzisiaj na uzyskanie realnego zasięgu operacyjnego do 750 km (przykładowo trasa z Södertälje do Lubeki);
  • są dostępne 80-litrowe zbiorniki CNG, które można łączyć, zwalniając jedną stronę ramy;
  • zbiorniki CNG w przestrzeni za kabiną oferują zwiększony zasięg w połączeniu ze zbiornikami w regularnych pozycjach. W ciągnikach o rozstawie osi ≥ 3 900 mm da się uzyskać zasięg do 1 000 km (przykładowo trasa z Södertälje do Berlina);
  • zbiorniki LNG mogą zapewniać dodatkową, wolną przestrzeń przed zbiornikami, co jest korzystne dla producentów zabudów i pozwala na specjalistyczne rozwiązania, takie jak dostępne w Wielkiej Brytanii osie podporowe Hendrickson w wersjach A6x2 /2 w konfiguracji z osią pchaną.

Wszystkie te nowe etapy w dalszym wzroście wydajności zostaną wprowadzone w 2022 roku.

Dorski dodaje „Scania wierzy, że transformacja w kierunku e-mobilności będzie następować stopniowo w ciągu tej dekady i następnej. Ale silniki spalinowe zasilane biometanem lub innymi paliwami niekopalnymi przyczynią się do sprawiedliwego udziału w redukcji hałasu, emisji i CO2, jednocześnie oferując doskonałą całkowitą ekonomikę operacyjną oraz świetną wartość dla klienta”.

W marcu Komisja Europejska ogłosiła decyzję o podwojeniu celu w zakresie produkcji biometanu we własnym zakresie do poziomu 35 miliardów metrów sześciennych do 2030 roku.

REKLAMA