REKLAMA

ECT - Environmental Concept Truck Cz. 3

Czystość środowiska naturalnego odgrywa zasadnicze znaczenie dla przyszłości, jeżeli dobrobyt i dobre zdrowie mają zostać osiągnięte. Z tego powodu na początku lat 90. ubiegłego wieku koncern Volvo Truck Corporation zadecydował, że powstanie stosowny wariant, uwzględniający ten jeden z kluczowych czynników społecznych. Wariant ten nazywał się Environmental Concept Truck (ECT) - „Koncept Prośrodowiskowej Ciężarówki” i miał być zaprojektowany, służąc jako tester pomysłów, które należy włączyć do przyszłych ciężarówek szwedzkiego podmiotu, produkowanych seryjnie i pochodzących z różnych kategorii masowych. Samochód ten oficjalnie ujawniono w 1995 roku i od razu służył jako współczesny demonstrator dla sprawdzania przyszłych technologii.

Poza tym wariant ten specjalnie zaprojektowano pod kątem maksymalizacji wydajności – efektywności wykonywanych przez niego operacji. W tym kontekście przede wszystkim postanowiono, że projekt nie powinien ograniczać się do jedynie zerowej emisji, ale musi uwzględniać potrzeby przewozowe, takie jak pokonywana odległość oraz maksymalizacja nośności w każdej części zadania transportowego.

Kolejnymi kluczowymi wyróżnikami były ergonomia i bezpieczeństwo. Stanowisko pracy kierowcy, nawet jak na obecne standardy, prezentowało się niezwykle nowocześnie. Przed kierowcą znajdował się ekran centralnego wyświetlacza zastępujący tradycyjne zegary i kontrolki, w tym prędkościomierz, po prawej stronie zlokalizowano dodatkowy ekran pokazujący wybrane funkcje, a po lewej wyoblony panel z podłużnymi poziomymi przełącznikami. Do tego kierownica była wielofunkcyjna, z obłymi ramionami i przełącznikami na dolnych krótszych częściach ramion, z kolei do sterowania wybranymi funkcjami układu napędowego przeznaczono konsolę po prawej stronie fotela kierowcy. Konsola ta zawierała przełączniki wciskowe i obrotowe. W sferze bezpieczeństwa główną ambicją stało się natomiast ułatwienie jazdy wąskimi uliczkami i pokonywanie wąskich, krętych zakrętów. Z tego powodu wybrano rozwiązanie przyczyniające się do bardzo dobrych właściwości obsługi – system skrętu przeciwbieżnego obu osi. Ponadto, jak zawsze w pojeździe Volvo, obszar kierowcy cechował się wysokimi poziomami ergonomii i bezpieczeństwa, z niskopoziomową kabiną, z obniżonym poziomem podłogi z powodu braku konwencjonalnego tunelu silnika, szerokimi drzwiami oraz dobrą pełną widocznością we wszystkich kierunkach – do przodu, na boki i do tyłu, w tych ostatnich przypadkach dzięki systemowi kamer telewizyjnych.

REKLAMA

Do tego, ponieważ coraz większa część dzisiejszego transportu ładunków w postaci produktów gotowych, przypada na tzw. dobra wrażliwe, ECT otrzymał niezależne przednie zawieszenie, przekładające się na wysoki komfort jazdy, dobrą stabilność oraz tzw. solidne czucie drogi. Elementy te wzmacniało zastosowanie zoptymalizowanego kombinowanego zawieszenia hydrauliczno-pneumatycznego, z funkcją obniżania i podnoszenia samochodu względem położenia neutralnego. Zawieszenie to zawierało sterowane i kontrolowane komputerowo gazowo-hydrauliczne cylindry przy każdym kole. Jak podkreślano taki rodzaj zawieszenia przenosił – windował wygodę na poziom niewidziany – niespotykany wcześniej w ciężarówce.
Mając też na względzie prośrodowiskowość nie tylko w okresie eksploatacji taboru, ale i po zakończeniu przez niego cyklu użytkowego życia, baczniejszą uwagę zwrócono na maksymalny recykling. Tym bardziej, że ilość surowców jest potrzebna do przetworzenia wyprodukowania takiego auta zalicza się do ogromnych. Z tego powodu postanowiono zaprojektować pojazd w taki sposób, aby uzyskane z jego przetworzenia materiały mogły być ponownie wykorzystywane w budowie nowych ciężarówek.

ECT został zaprezentowany w 1995 roku i wzbudził duże zainteresowanie, stanowiąc drogę do bardziej wydajnych pojazdów. Wykorzystywano go w organizacji Volvo do tworzenia bardziej efektywnych, seryjnie produkowanych wariantów na przyszłość. W związku z tym dla zbadania możliwości zastosowania rozwiązań z ECT, różne testy przeprowadzano w innych modelach. Jeden z takich przykładów stanowiła pewna liczba średniotonażowych FL6 z napędem hybrydowym, eksploatowanych do realizacji codziennych usług dystrybucyjnych w Göteborgu w Szwecji. Potem w ten sam sposób sprawdzano hybrydowe ciężarówki z nowszej rodziny FM, aby zdobyć praktyczną wiedzę i jako miejsce testowania przyszłych seryjnie wytwarzanych ciężarówek.
Był to praktyczny test krótkoterminowy, który mógł przyczynić się do poprawy stanu środowiska w newralgicznych częściach świata. Testy takie są przeprowadzane w tajemnicy w laboratoriach i wybranych pojazdach doświadczalnych.

Wraz z ciężarówką Szwedzi przygotowali – powiązany z nią konstrukcyjnie – autobus koncepcyjny Volvo ECB.

zobacz galerię

Komentarze

 
DODAJ KOMENTARZ
REKLAMA