Ekonomiczny, techniczny i użytkowy sens modernizacji Honkera do standardu Honker M-AX Cz.4

Obecnie w segmencie cywilnym w warunkach europejskich modernizacje kołowego sprzętu transportowego zazwyczaj nie są prowadzone. Powyższe w zasadniczej mierze wynika z nieopłacalności dokonywania takich zmian – sprzęt nowy zalicza się do relatywnie tanich, rzeczywisty średni okres wykorzystania uległ skróceniu, a ze względów ekologicznych i związanych z tym opłat modernizowanie egzemplarzy kilkunastoletnich, aby reprezentowały standard techniczny i prośrodowiskowy tych kilkuletnich po prostu rozmija się z celem.

Bartosz Wojtowski

Wymogi kosztowe, techniczne i użytkowe w zakresie celowości przeprowadzenia modernizacji spełnia koncepcja dotycząca odmłodzenia auta Honker, przedstawiona przez starachowicką spółkę Autobox Innovations. Koncepcja ta powstała w lutym 2018 roku. Na początku analizowano główne obszary koniecznych do wprowadzenia zmian oraz poszukiwano m.in. partnera lub partnerów do dostawy koniecznych kluczowych komponentów, wsparcia technicznego i rozwojowo-konstrukcyjnego oraz opcjonalnie późniejszej produkcji. W zakresie niezbędnych zmian wskazano, iż najlepszym wyjściem będzie opracowanie całkowicie nowego podwozia oraz przejęcie – po koniecznych modyfikacjach – dotychczasowych nadwozi ze stałym dachem. W sferze partnera, po ocenie różnych opcji, wybór padł zaś na polską spółkę TeZaNa. Przemawiały za nim trzy zasadnicze czynniki. Po pierwsze Autobox udanie współdziała już z TeZaNą przy modernizacji Starów 266 do wariantu oznaczonego jako 266M2 – w tym przypadku TeZaNa odpowiada za sprzedaż silników IVECO – FPT oraz ewentualnie – jeśli nasza armia wyrazi realne zainteresowanie takim pakietem zmian – automatycznych skrzyń przekładniowych Allison. Demonstracyjny egzemplarz 266M2 w kompletacji z przekładnią Allison swoją premierę na MSPO miał trzy lata temu, a ponownie pokazywano go na tej wystawie w 2018 roku. Po drugie – ze swojej strony TeZaNa zabezpieczałaby dostawy m.in. silników oraz kooperację z austriackim Achleitnerem. Posiadający wieloletnie niemałe doświadczenie w projektowaniu i budowie wariantów specjalnych, w tym klas tonażowych lekkiej i średniej, i działający jako podmiot całkowicie niezależny Achleitner odpowiadałby bowiem za zbudowanie kompletnego podwozia. I po trzecie TeZaNa oraz Achleitner wykazują się dużą elastycznością w podejściu, tak co do cen przekazywanych części, jak i koniecznej pomocy technicznej, co w zasadniczej mierze odnosi się do Achleitnera.

REKLAMA

Po podjęciu w Autobox stosownych decyzji doszło do serii spotkań i konsultacji wszystkich stron. Ponieważ w toku negocjacji dość szybko doszły one do porozumienia co do podziału zadań oraz zakładanych parametrów taktyczno-technicznych, można było przystąpić do fazy realizacji – faktycznego wykonania projektu. Prototypowy, demonstracyjny egzemplarz powstał w drugiej połowie sierpnia 2018 roku. Został więc ukończony tuż przed wrześniowymi targami MSPO w Kielcach, w trakcie których święcił swoją oficjalną premierę.

Generalnie podział zadań pomiędzy strony kształtuje się następująco. Autobox Innovations – jako pomysłodawca całego programu – pełni rolę wykonawcy pojazdu oraz integratora całości – tzn. modernizuje nadwozie i integruje je z podwoziem. TeZaNa – jako krajowy reprezentant FPT – przekazuje silniki IVECO – FPT wraz ze skrzyniami biegów. Achleitner dostarcza z kolei podwozie oraz następnie bada i poprawia egzemplarz prototypowy. Jego zadanie polega mianowicie na doprowadzeniu przedsięwzięcia do etapu produkcyjnego – ma do niego trafić już auto w pełni dopracowane, z ewentualnymi poprawkami i usprawnieniami, pozbawione tzw. chorób wieku dziecięcego.

zobacz galerię

Komentarze

 
DODAJ KOMENTARZ
REKLAMA