REKLAMA

Ekonomiczny, techniczny i użytkowy sens modernizacji Honkera do standardu Honker M-AX Cz.5

Obecnie w segmencie cywilnym w warunkach europejskich modernizacje kołowego sprzętu transportowego zazwyczaj nie są prowadzone. Powyższe w zasadniczej mierze wynika z nieopłacalności dokonywania takich zmian – sprzęt nowy zalicza się do relatywnie tanich, rzeczywisty średni okres wykorzystania uległ skróceniu, a ze względów ekologicznych i związanych z tym opłat modernizowanie egzemplarzy kilkunastoletnich, aby reprezentowały standard techniczny i prośrodowiskowy tych kilkuletnich po prostu rozmija się z celem.

Bartosz Wojtowski

Zasadnicze założenia pakietu modernizacyjnego zaproponowanego przez Autobox – w zestawieniu z bazowym Honkerem w kilku następnych wydaniach – polegają na skutecznej eliminacji większości zasadniczych wad pierwowzoru, jakich na przestrzeni niemal trzech dekad nie udało się skutecznie wyeliminować żadnemu z jego kolejnych wytwórców. Tak naprawdę przez tyle lat Honker nigdy nie był bowiem pojazdem dokończonym i kompletnym, gdyż jak dotychczas tego projektu nie udało się doprowadzić do samego końca. Powyższe udaje się uzyskać – osiągnąć dopiero teraz, co więcej nie w wyniku wytwarzania fabrycznie nowych samochodów, lecz modernizacji tych dotychczas eksploatowanych.

Przede wszystkim w wariancie Honker M-AX, zamierzając wyeliminować niedostatki wydania bazowego, Autobox Innovations wraz z partnerami chce osiągnąć następuje cele:

REKLAMA
  • zdecydowany wzrost możliwości przewozowych, zarówno ludzi, jak i sprzętu oraz wyposażenia. Przy czym ponieważ wzrost możliwości przewozowych osób bywa limitowany głównie wielkością zabudowy, kluczową kwestię odgrywa wzrost możliwości przewozowych sprzętu i wyposażenia. Wzrost ten ma pozwolić na:

- zabieranie nawet 2, 3 razy cięższych ładunków niż przez model bazowy;

- bezproblemowy montaż wyposażenia dodatkowego, takiego jak przykładowo wciągarka czy system zakłócający, bez ograniczeń co do zabieranego ładunku lub liczebności załogi i jej wyposażenia osobistego;

- swobodny montaż zewnętrznego pancerza modułowego, zapewniającego relatywnie wysokie stopnie ochrony (do 2 dla balistycznej zgodnie ze STANAG 4569), wprowadzenie dolnej osłony przeciwwybuchowej a nawet zaproponowanie odmiany integralnie opancerzonej;

- montaż dachowego uzbrojenia w postaci stanowiska strzeleckiego sterowanego zdalnie lub manualnie;

- możliwość zabrania ciężkiego ładunku pomimo instalacji dodatkowego wyposażenia czy opancerzenia.

W przypadku bazowego Honkera, ze względu na jego niezwykle limitowaną dopuszczalną masę całkowitą, takie konfiguracje były niemożliwe do osiągnięcia.

  • poprawa dynamiki pomimo wzrostu dopuszczalnej masy całkowitej oraz możliwości przewozowych;
  • poprawa dzielności terenowej;
  • poprawa własności eksploatacyjnych;
  • poprawa komfortu jazdy i wykonywania zadań;
  • wzrost bezpieczeństwa jazdy;
  • spadek relatywnych kosztów eksploatacji;
  • wzrost niezawodności – spadek awaryjności oraz wydłużenie okresów międzyprzeglądowych;

przemyślany wybór komponentów, a nie dobór dokonywany czasami w nieco przypadkowy sposób, na zasadzie, że znalazł się jakiś kooperant gotowy w ogóle cokolwiek sprzedać, w dodatku po możliwie jak najniższej cenie. Zagadnienie w pierwszym rzędzie dotyczy pozycji związanych z układem napędowym – silnika oraz skrzyń biegów i rozdzielczej;

zagwarantowanie bezproblemowych dostaw części zamiennych wskutek tego, iż pochodzą one od renomowanych dostawców, a nie nieraz firm już nieistniejących;

zachowanie odpowiedniego potencjału modernizacyjnego i rezerw rozwojowych, pozwalających w przyszłości wydłużyć okres użytkowania o następne nawet 10-15 lat.

Jednocześnie, pomimo postawienia tak ambitnych celów, projekt miał zachować pełną opłacalność ekonomiczną. Tzn. cena jednostkowa egzemplarzy powstałych w wyniku jego realizacji nie powinna przekroczyć średnio 50% kosztów wejścia w posiadanie fabrycznie nowych odpowiedników.

zobacz galerię

Komentarze

 
DODAJ KOMENTARZ
REKLAMA