REKLAMA

Fleetboard Logistics stawia na rozwój dzięki HABBL

HABBL rozszerza zakres swoich aplikacji – pojawiły się nowa marka i nowa strona internetowa, gdyż zmieniono markę aplikacji i portalu internetowego oraz wprowadzono nowy interfejs użytkownika. Uruchomiono także HABBL Task dla aplikacji nielogistycznych. Poza tym internacjonalizacja w sferze dostępu do tego produktu rozpocznie się w Brazylii.

Producent

Nowe funkcje, nowy wygląd i nowe rynki - HABBL robi śmiałe postępy. HABBL jest marką Daimler Truck AG tylko od roku, ale jego produkt mobilny już się znacznie rozwinął. Najważniejsza zmiana dotyczy utworzenia opcji HABBL Task - zadanie, zasilającej przepływy pracy HABBL we wszystkich mobilnych obszarach aplikacji. Aplikacja obsługuje teraz operacje związane z produkcją, takie jak magazynowanie, oraz procesy serwisowe i konserwacyjne. Za pośrednictwem portalu internetowego HABBL Task koordynuje też rozmieszczenie personelu realizującego czynności obsługi w terenie. Jego funkcje okazały się szczególnie przydatne w budownictwie, zarządzaniu obiektami oraz sektorze usług.

REKLAMA

Nowy wygląd i nowe rynki

Zapotrzebowanie w Niemczech należy do tak znacznych, że nadszedł czas na umiędzynarodowienie HABBL. Fleetboard Logistics powiększył więc swój niemiecki zespół konsultingowo-wdrożeniowy, aby mógł obsługiwać stale rosnące zainteresowanie tym rozwiązaniem logistycznym. W ramach przygotowań do wejścia na nowe rynki zmieniono m.in. markę HABBL, w tym wprowadzając nowe logo. Wykonując te prace programiści firmy zaktualizowali interfejs użytkownika (UI) aplikacji oraz portalu internetowego. Najbardziej uderzające zmiany to nowy schemat kolorów ze zaktualizowanymi ikonami, dzięki którym oprogramowanie stało się bardziej intuicyjne oraz przyjazne dla użytkownika.
Użytkownicy HABBL, chcący przetestować wersję beta z nowym wyglądem, mogą skontaktować się z osobami odpowiedzialnymi w dziale sprzedaży. Ostateczna aktualizacja zostanie automatycznie wprowadzona dla obecnych klientów w czerwcu, a kolejne nowe funkcje będą dodawane w miarę upływu czasu po kompleksowej kampanii informacyjnej. Ponadto w ramach rebrandingu strona HABBL została odświeżona z nowym wyglądem i nową zawartością.

Wejście na rynek w Brazylii

W marcu Fleetboard Logistics rozpoczął oferowanie aplikacji swoim pierwszym użytkownikom spoza Niemiec. Jako pierwszy rynek w tym procesie i swoim dążeniu do internacjonalizacji firma wybrała Brazylię. Tutaj HABBL będzie sprzedawany przez ekspertów cyfrowych Fleetboard, którzy zrekrutowali jednego z największych brazylijskich dostawców logistycznych, aby jako klient pilotażowy sprawdził ten produkt z ładunkami – zleceniami/wysyłkami cało- i niecałopojazdowymi (with full-lorry-load and less-than-lorry-load shipments). Jako cyfrowy system zarządzania zamówieniami z funkcją śledzenia i namierzania (track&trace), HABBL stanowi ważną innowację. Większość brazylijskich spedytorów nadzoruje bowiem duże floty, zazwyczaj składające się z ciężarówek obsługiwanych przez kierowców pracujących na własny rachunek. Niestety ci operatorzy-właściciele otrzymują minimalne informacje o swoich zamówieniach, gdyż nadal w Brazylii powszechnie bywa stosowana dokumentacja w formie papierowej – tzw. procesów dokonywanych na papierze – przy pomocy dokumentacji papierowej. To stwarza problemy podczas integracji nowych sterowników. Co więcej, klienci i spedytorzy również otrzymują niewielki lub żaden raport o postępach dotyczących samego transportu, co utrudnia planowanie dalszych procesów. Harald Marx, dyrektor zarządzający Fleetboard Logistics, zauważył „Ponieważ HABBL w czasie rzeczywistym zapewnia informacje o wszystkich pojazdach, będziemy podnosić poprzeczkę w doskonałości w Brazylii i szybko przyspieszać cyfryzację transportu drogowego”. Ponadto w 2020 roku HABBL rozpocznie wdrażanie swoich produktów w innych krajach europejskich. Przygotowania organizacyjne i prawne już trwają.

Komentarze

 
DODAJ KOMENTARZ
REKLAMA