REKLAMA

Ford Izoterma Cz. 2

Transport towarów za pomocą izotermy jest transportem specyficznym, utrudnionym nie tylko ze względu na temperaturę w jakiej dany towar powinien być przewożony. W przypadku niskich temperatur w ładowni może wystąpić pleśń. Dlatego należy wewnętrzne powierzchnie przestrzeni ładunkowej sterylizować odpowiednimi środkami i prowadzić „ kartę monitorowania dekontaminacji powierzchni ładowni”.

Karolina Machnicka Auto galeria - Gorzów
Karolina Machnicka Auto galeria - Gorzów

W zależności od tego jaką temperaturę chcemy uzyskać dobierana jest grubość ściany czyli izolacji. Dla izotermy „premium” grubość ta wynosi 45 mm natomiast dla chłodni „standard” może przekroczyć 80 mm. Ładownia jest konstrukcją samonośną, klejoną z płyt warstwowych typu „sandwich” izolowanych bezfreonową pianką poliuretanową styrofoam ( dzięki czemu unika się mostków cieplnych) z poszyciem zewnętrznym i wewnętrznym z laminatu poliestrowo – szklanego z żelkotem, grubości 2mm w jakości Superior (czyli bez widocznych nitek laminatu) w wykonaniu RAL 9016.

REKLAMA

Ważne jest też przygotowanie ściany przedniej zabudowy pod montaż agregatu chłodniczego. Jest on dobierany pod kubaturę części chłodzonej jak i temperaturę jaka ma panować w tej części. Od tych parametrów zależy jego masa i wielkość.

Karolina Machnicka Auto galeria - Gorzów
Karolina Machnicka Auto galeria - Gorzów

O tym czy pojazd jest chłodnią czy zwykłą izotermą informuje nas klasa izolacji i grubość ścian. Dla izotermy zwykłej jest to 40 mm, dla chłodni około 80 mm, a dla mroźni 100 mm. W zależności od współczynnika przenikania ciepła k rozróżnia się kilka klas izoterm.

Klasa N obejmuje izotermiczne środki transportu z izolacją normalną, gdzie współczynnik k = 0,7 W /(mk). Utrzymywana temperatura przy tej klasie izotermy wynosi od 0 stopni  wzwyż.

Klasa IR to klasa izotermicznych środków transportu z izolacją wzmocnioną, gdzie k=0,4 W/(mk).

Chłodnie powinny wychłodzić  ładownie przy średniej temperaturze otoczenia 30° C na poziomie określonym wg jednej z klas A-F. Współczynnik przenikania ciepła „k” chłodni klasy B,C,E i F nie powinien przekraczać wartości 0,4 W(mk). Klasa temperatur: A: +12 do 0° C,  B : +12 do -10° C, C: +12 do -20 ° C, D: 0 ° C, E -10° C, F -20° C.

Mroźnie przy średniej temperaturze zewnętrznej 30 C powinny mieć współczynnik przenikania ciepła k nie większy 0,4 W(mk). W mroźni w zależności od klasy lodowni powinno być możliwe utrzymanie temperatury przez 12 godzin. Klasy temperatur mroźni to A: +7 ° C, B: -10 ° C, C: -20° C, D: 0 ° C.

Wybór jakim zakresie temperatur będziemy przewozić nasz towar ma wpływ na masę naszego samochodu. Grubsza izolacja ścian typy sandwich ma większą masę od standardowej, i chociaż różnice nie są wielkie, to przy zabudowie izotermicznej na podwoziu L3  możliwość załadunku skurczy nam się do około 800 kg. Wartość ta może jeszcze się obniżyć do 600 kg kiedy zdecydujemy się na urządzenia dodatkowe, takie, jak windy jednej z oferujących firm Dhollandia, Palfinger czy Bar.

Wszystkie części artykułu:

Ford Izoterma Cz. 1
Ford Izoterma Cz. 2 - aktualnie czytasz

zobacz galerię

Komentarze

 
DODAJ KOMENTARZ
REKLAMA