REKLAMA

Historia sukcesu opancerzonych pojazdów SISU trwa – podmiot wprowadza nowy kołowy pojazd pancerny – model SISU GTP 4 × 4

Fińska niszowa firma Sisu Auto – Oy Sisu Auto Ab już od dawna należy do grona uznanych dostawców typowych opancerzonych pojazdów wojskowych oraz samochodowych zmilitaryzowanych i hybrydowych/militarnych wariantów specjalizowanych i specjalistycznych.

Producent
Sisu - Fot.Producent

Na początku lat 80. ubiegłego wieku wprowadziła na rynek kołowy transporter opancerzony SISU Pasi.
Okazał się on być wyrobem bardzo dojrzałym oraz długowiecznym, gdyż wciąż, pomimo upływu aż tylu lat, znajduje się na stanie posiadania wielu sił zbrojnych na całym świecie.
 Niemniej, pomimo swojej solidnej konstrukcji oraz wysokiej wydajności operacyjnej, zaczął się on starzeć nawet nie tyle fizycznie – co zawsze jest nieuniknione – ile dość mocno moralnie. Na to jego moralne starzenie się wpływ mają przede wszystkim zmiany charakteru prowadzonych wojen.
 Pasi – Sisu XA-180 powstał w czasach przewidywanego konfliktu klasycznego, z dającą się dość łatwo wyodrębnić linią frontu, oraz na potrzeby misji pokojowych i rozjemczych. Jego prototyp zmontowano w 1982/1983 roku i wykorzystywał on znaczną część podzespołów ciężarówki Sisu SA-150VK.
Pierwszą partię seryjną zamówiono w 1983 roku. Liczyła ona 59 egzemplarzy, a seryjna produkcja zaczęła się w 1984 roku.
Ogółem w latach 1983-2005 zmontowano ponad 1200 egzemplarzy, które w zdecydowanej większości trafiły w ręce rodzimych sił zbrojnych (425 XA-180 i 185, 148 XA-200).
 Oprócz tego niewielką liczbę XA-180 nabyły Szwecja, Norwegia i Irlandia, zaś pod koniec lat 90. 92 wozy XA-180 zakupiła armia Holandii.
Od grudnia 1993 roku pięć XA-180 było leasingowanych od Norwegów przez Wojsko Polskie – służyły one w polskim batalionie Sił Pokojowych ONZ na Wzgórzach Golan.
Od czasu wojen w byłej Jugosławii oraz szczególnie działań asymetrycznych w Iraku i Afganistanie „nowoczesny konflikt” wymaga już jednak sprzętu transportowego kompletnie innej klasy i o kompletnie innych cechach.
 Ważne są m.in. wysoka mobilność taktyczna i strategiczna, przeżywalność na asymetrycznym polu walki, otwartość i modułowość konstrukcji oraz podatność modernizacyjna.
Dlatego starzejące się coraz silniej flota Pasi powoli zbliża się do końca swojego planowego cyklu życia.
 Zastąpić ją ma właśnie kompletnie nowy wyrób, zaprojektowany całkowicie od podstaw. Wyrobem tym jest nowoczesny, modułowy kołowy pojazd pancerny o parametrach zdecydowanie przekraczających standardy wyznaczone przez poprzedników.
Pojazd ten nosi oznaczenie GTP. Po raz pierwszy pokazano go publicznie w dniach od 6 do 8 kwietnia, w trakcie odbywających się w stolicy Łotwy – Rydze targów motoryzacyjnych AUTO 2018.
 Jego podstawowymi wyróżnikami są wysokie: mobilność taktyczna – ruchliwość, wszechstronność eksploatacyjna oraz przeżywalność.
Ruchliwość
Pojazd został wyposażony w niezależny system zawieszenia wszystkich kół oraz blokady mechanizmu różnicowego każdego koła.
 Powyższe zapewnia mu charakterystykę mobilności taktycznej – dzielności terenowej niezbędną poza drogami utwardzonymi, podczas poruszania się w trudnym terenie, niezależnie od środowiska operacyjnego.
Ponadto dopuszczalną masę zabieranego ładunek w warunkach terenowych, ale z zastrzeżeniem uzależnienia jej od wybranego poziomu ochrony balistycznej i przeciwminowej, określono na do 4500 kg.
Wszechstronność – uniwersalność eksploatacyjna
Bazowo model GTP – traktując go jako uniwersalną platformę kołową – przygotowano do wypełniania szerokiego wachlarza zadań operacyjnych.
Przede wszystkim w układzie konstrukcyjnym ramowe podwozie stanowi część kompletnie niezależną od nadwozia, którego rodzaj i budowa mogą być przez użytkownika jednostkowo dobierane, lecz przy uwzględnieniu ograniczeń natury technicznej i eksploatacyjnej.
Przykładowo w roli nadwozia mogą wystąpić monolityczna cela pancerna dla wersji typowego transportera, krótka kabina i skrzynia ładunkowa oraz kabina i wiele wykonań specjalistycznych, przykładowo ze sprzętem łączności, radarowym, WRE, obrony przeciwlotniczej – systemu lufowego bądź rakietowego lub mieszanego, lekkie działa czy moździerze i inne.
 Tym samym szeroki zakres możliwych do wypełnienia ról operacyjnych stanowi właśnie pochodną oddzielenia struktur nadwozia i podwozia, zapewniając niezrównaną wszechstronność.
 Do tej wielkości zastosowań eksploatacyjnych dochodzą łatwa konserwacja i naprawa nawet w warunkach polowych/terenowych.
Wynikają one z modułowej budowy. Poza tym takie wymienne komponenty oraz łatwość konserwacji stanowią kolejne ważne rozpatrywane czynniki w zabezpieczeniu logistycznym pełnego wsparcia eksploatacyjnego cyklu życia.
Przeżywalność
Sisu Auto zdobyło doświadczenie w sferze rozwiązań w zakresie rozwoju opancerzonych środków transportu kołowego.
Doświadczenie to nabyło podczas długiej historii dostaw takich pojazdów przeznaczonych do realizacji najcięższych zadań operacyjnych.
 Oprócz ogromnej liczby typu Pasi, m.in. opancerzone ciężarówki Sisu 8×8 są bowiem sprawdzone w realnych warunkach bojowych, w tym służąc obecnie w operacji dowodzonej przez ONZ w Libanie oraz już wcześniej w operacji dowodzonej przez NATO w Afganistanie.
 Co ważne, zdolność do przeżycia załogi nowego wariantu GTP opiera się nie tylko na jej wiedzy oraz doświadczeniu, ale i stanowi pochodną samej odpowiednio dobranej modułowej konstrukcja wozu.
 Budowa taka pozwala m.in. na dobór specyficznych rozwiązań w zakresie ochrony w zależności od chwilowych potrzeb taktycznych: w tym układzie poziom ochrony da się zwiększyć za pomocą dodatkowego zestawu paneli zewnętrznego pancerza modułowego, ewentualnie uzupełnionego o pancerz siatkowy/prętowy, oraz elastyczną wymianę wybranych komponentów, jeśli okaże się to konieczne.

REKLAMA

zobacz galerię

Komentarze

 
DODAJ KOMENTARZ
REKLAMA