REKLAMA

IFRE Cz. 6.3

Bielska rodzinna firma Szczęśniak Pojazdy Specjalne (SPS) stale poszerza i pogłębia ofertę w zakresie proponowanych przez siebie aut specjalnych, w tym tych przeznaczonych dla straży pożarnej. Jedną z takich najnowszych propozycji, potwierdzających te działania podmiotu, jest średni samochód ratowniczo-gaśniczy wodno-pianowy GBA 3/16, oparty na uterenowionym 2-osiowym podwoziu Renault z serii D16 4x4.

Jarosław Brach
Fot. Jarosław Brach

Średni samochód ratowniczo-gaśniczy wodno-pianowy GBA 3/16, oparty na uterenowionym 2-osiowym podwoziu Renault z serii D16 4x4 z zabudową ze Szczęśniak PS miał swoją premierę na targach IFRE.

Zbiorniki środków gaśniczych wraz z autopompą znajdują się w ramie pośredniej – nie w nadwoziu, co umożliwia obniżenie środka ciężkości. Poprzez zastosowanie opisanych rozwiązań konstrukcyjnych statyczny kąt przechyłu bocznego wynosi 31,9°, co okazuje się parametrem osiągalnym w niektórych modelach kategorii miejskiej. Poza tym samą zabudowę zamocowano niezależnie względem zbiornika, co bywa niezwykle pomocne w trakcie jazdy w terenie. Umożliwia mianowicie redukcję naprężeń oraz zwiększenie trwałości całej struktury.

REKLAMA

W skład układu wodno-pianowego wchodzą jeszcze m.in. autopompa, dozownik środka pianotwórczego, działko wodno-pianowe, zwijadło szybkiego natarcia oraz instalacja zraszczowa. Dwuzakresowa autopompa Godiva typ P2A 2010 cechuje się wydajnością 2846 l/min przy ciśnieniu 8 barów przy zasysaniu Hgs=1,5 m i 429 l/min przy ciśnieniu 40 barów. Autopompa ta ma niezależne ogrzewanie – system ogrzewania tego samego producenta jak urządzenie w kabinie kierowcy, skutecznie zabezpieczający układ wodno-pianowy przed zamarzaniem w temperaturze do -15°C, oraz urządzenie odpowietrzające, umożliwiające zassanie wody: z głębokości 1,5 m w czasie do 30 sekund i z głębokości 7,5 m w czasie do 60 sekund. Umożliwia również podanie środków gaśniczych poprzez: dwie nasady tłoczne wielkości DN75, jedną wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia i dachowe działko wodno-pianowe. Ręczny dozownik środka pianotwórczego zapewnia uzyskiwanie stężeń 3% i 6% (z tolerancją +/-0,5%) w całym zakresie wydajności pompy, a opcjonalnie można zamówić automatyczny dozownik środka pianotwórczego. Ręcznie sterowane działko wodno-pianowe zamontowano w tylnej części dachu – charakteryzuje się ono regulowaną wydajnością od 800 do 1600 l/min i zasięgiem rzutu 60 m. Instalacja zraszaczowa w podwoziu służy do ograniczania i usuwania stref skażeń chemicznych lub do celów gaśniczych. Wyposażono ją w 4 dysze o wydajności 50 l/min każda: dwa zraszacze zlokalizowano przed przednią osią, dwa po bokach auta. Do tego dochodzą: automatyczny układ utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia, automatyczny układ tankowania hydrantowego oraz zwijadło szybkiego natarcia, czyli wysokociśnieniowa linia szybkiego natarcia o długości węża 60 m na zwijadle, zakończona prądownicą wodno-pianową o regulowanej wydajności z prądem zwartym i rozproszonym. Linia ta umożliwia podawanie wody lub piany bez względu na stopień rozwinięcia węża i ma regulowany hamulec bębna, napęd elektryczny zwijadła węża oraz korbę umożliwiającą awaryjne zwijanie węża.

zobacz galerię

Komentarze

 
DODAJ KOMENTARZ
REKLAMA