REKLAMA

IVECO mocno stawia na gaz Cz.3

IVECO zawsze czyniło zrównoważony rozwój jedną ze swoich podstawowych wartości. Dzięki temu zobowiązaniu trwającemu prawie 25 lat, marka stała się liderem w drogowym transporcie niskoemisyjnym. Obecnie na europejskich drogach 7 na 10 ciężarówek bez silnika diesla pochodzi właśnie od włoskiego koncernu.

Generalnie technologia IVECO Natural Power oferuje przodujące wyniki, przy poziomie cząstek stałych zbliżonym do zera, emisji NO2 zmniejszonej o 90% i śladzie węglowym zredukowanym nawet o 95% dzięki zastosowaniu biometanu. Produkcja biometanu i jego wykorzystanie jako paliwa do pojazdów zasilanych gazem ziemnym w wielu krajach europejskich również bywa traktowana jako przedmiot szczególnego zainteresowania w związku z zachowywaniem potencjału znacznego wzrostu. Powyższe umożliwi w końcu w krajach prowadzących taką proekologiczną politykę automatyczną redukcję emisji CO2 wskutek tankowania ciężarówek na gaz ziemny. Na przykład w Niemczech, Francji i Szwajcarii już w 2020 roku S-WAY CNG będzie w stanie dokonać wyraźnej redukcji emisji CO2, co pozostaje bliskie celowi wyznaczonemu przez Unię Europejską na 2030 rok. Ten sam samochód tankowany w Szwecji, Islandii, Danii lub Holandia stanie się zaś na tyle bliski neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla, że pozwoli na osiągnięcie w tym zakresie celu Unii Europejskiej ustanowionego na 2050 rok! Jak zatem wyraźnie widać, dostosowanie, zwrot z inwestycji i zrównoważony transport są teraz hasłami IVECO w odniesieniu do produktów i usług, które są coraz bardziej ergonomiczne i skoncentrowane na kliencie, bardziej konkurencyjne i przyjazne dla środowiska oraz bardziej skuteczne w następstwie wdrażania najnowocześniejszych technologii i silnym skupieniu na przyszłości.

REKLAMA

zobacz galerię

Komentarze

 
DODAJ KOMENTARZ
REKLAMA