IVECO uruchamia projekty promujące korzyści płynące z gazu ziemnego i jego kluczową rolę w dekarbonizacji transportu

Program „Ambasador IVECO” ma na celu podniesienie świadomości wartości marki w różnych sferach. Program rozpoczyna się od tematu Zrównoważonego Rozwoju, a pierwsi Ambasadorzy zostają docenieni za wiarę w gaz ziemny i wkład w ochronę środowiska dzięki eksploatacji swoich pojazdów na LNG i bio-LNG. Ze zrównoważonym rozwojem wiąże się również projekt zalesiania IVECO „Plant the Future”, ukierunkowany na podkreślenie zaangażowania koncernu w redukcję emisji CO2 i ochronę środowiska.

IVECO Producent

IVECO uruchomiło program Ambasadorów IVECO, aby dać głos klientom, entuzjastom i partnerom, którzy podzielają wartości marki w różnych tematach i doceniają jej działania w tych obszarach. Jako jeden z pionierów i lider europejskiego rynku technologii gazu ziemnego, koncern rozpoczął więc program od tematu zrównoważonego rozwoju, nastawionego na podniesienie rangi gazu ziemnego i podkreślenie zaangażowania marki w ochronę środowiska. Pierwszymi Ambasadorami IVECO zostali wybrani przewoźnicy podzielający wiarę firmy w gaz ziemny i przyczyniający się do ochrony środowiska poprzez eksploatację w swojej flocie pojazdów IVECO LNG i bio-LNG. Dzięki temu projektowi podmiot chce dać im głos, by opowiadali historię swoich doświadczeń z gazem ziemnym i korzyści płynących z ich eksploatacji. Projekt ten jest realizowany na rynkach, na których gaz ziemny jest najszerzej dostępny, takich jak Włochy, Francja i Wielka Brytania.

REKLAMA

Równolegle w ramach swojego zaangażowania w redukcję emisji dwutlenku węgla IVECO uruchomiło projekt „Plant the Future”. Na tej bazie nawiązało współpracę z organizacjami zajmującymi się zalesianiem, aby zasadzić międzynarodowy las IVECO, składający się z projektów sadzenia drzew w różnych krajach. W Niemczech IVECO zasadzi drzewo za każdy NOWY egzemplarz S-WAY zasilany gazem i wykorzystanie Stralisa NP sprzedawanego w ramach projektu ponownego zalesiania PLANT-MY-TREE®, stworzonego dla zrównoważenia emisji dwutlenku węgla. Ma na celu posadzenie co najmniej 1000 drzew, aby w ciągu najbliższych 99 lat zrekompensować emisję ponad 1237 ton CO2. We Włoszech IVECO nawiązało współpracę z platformą e-commerce Treedom. Posadzi ona 300 drzew – 30 we Włoszech, a pozostałe w innych częściach świata. Wiele z tych drzewek zostanie dedykowanych Ambasadorom IVECO w danym kraju – otrzymają oni swój kod, pozwalający im wybrać swoje drzewko i miejsce, w którym zostanie posadzone. W Polsce marka nawiązała zaś współpracę z organizacją zajmującą się ochroną lasów Ecobal. Na działce o powierzchni 5 ha zasadzi ona 5000 sadzonek drzew, aby zwiększyć bioróżnorodność obszaru i wesprzeć kompensację emisji CO2.

Giandomenico Fioretti, szef działu napędów alternatywnych w IVECO, skomentował: „W IVECO wierzymy, że gaz ziemny ma do odegrania kluczową rolę na drodze do transportu bezemisyjnego. W transporcie długodystansowym ta alternatywna technologia napędowa jest obecnie dojrzałym rozwiązaniem, ukierunkowanym na redukcję wpływu sektora transportu na środowisko. Ten pozytywny wpływ może być jeszcze silniejszy w przypadku biometanu. Obecnie biometan stanowi 17% gazu ziemnego wykorzystywanego w transporcie. W nadchodzących latach jego wykorzystanie ma znacznie wzrosnąć, w miarę pojawiania się nowych stacji paliw i coraz szerzej poznanych korzyści z tego płynących. Dzięki inicjatywom takim jak program Ambasador IVECO chcemy zwiększyć świadomość zalet biometanu dla przewoźników”.

Od ponad 20 lat IVECO pozostaje jednym z liderów we wdrażaniu technologii gazu ziemnego, inicjując w transporcie przejście na to zrównoważone paliwo. Z ponad 45 000 sprzedanymi pojazdami na gaz ziemny jest liderem na rynku europejskim i pierwszym wytwórcą oferującym ciężką ciężarówkę zasilaną gazem ziemnym, zaprojektowaną specjalnie do międzynarodowych misji długodystansowych. W wersji LNG typ S-WAY zachowuje zasięg – autonomię do 1600 km i zapewnia naprawdę ekologiczne i opłacalne rozwiązanie z najlepszym w swojej klasie całkowitym kosztem posiadania. Do tego sieć dystrybucji gazu ziemnego rozwija się szybko, dotrzymując kroku wzrostowi sprzedaży pojazdów zasilanych tym paliwem. Obecnie według NGVA (Stowarzyszenie Pojazdów Naturalnych i Biogazowych) liczy 4021 stacji. Sieć ta może być również wykorzystywana do dystrybucji biometanu, dzięki czemu do przejścia na bio-LNG nie jest konieczna dedykowana infrastruktura. Obecnie biometan bywa dostarczany jako mieszanka lub na zamówienie klienta. Jednak wielkość produkcji biometanu rośnie, a to zrównoważone paliwo staje się coraz bardziej dostępne.

Komentarze

 
DODAJ KOMENTARZ
REKLAMA