REKLAMA

Jak działa ciężarówka z wodorowym ogniwem paliwowym?

Elektryfikacja, automatyzacja oraz różne rozwiązania w zakresie układów hybrydowych i paliw alternatywnych znajdują się w centrum uwagi. Jedną z ciekawszych możliwości, która jednak do tej pory w porównaniu z innymi została nieco przyćmiona, jest technologia wodorowych ogniw paliwowych.

Producent

W pełni elektryczne ciężarówki są wyposażone wyłącznie w elektryczny układ napędowy. W przypadku elektrycznych typów wodorowych dochodzi jeszcze funkcja wytwarzania energii elektrycznej bezpośrednio na pokładzie – energia ta powstaje z gazu wodorowego w ogniwach paliwowych. Przy tym ciężarówka napędzana elektrycznie z systemem ogniw paliwowych ma też akumulatory, pomocne w sytuacjach, gdy staje się potrzebna dodatkowa moc oraz gdy pojazd musi odzyskać energię elektryczną z energii hamowania.
Hedvig Paradis, kierownik ds. nowych koncepcji biznesowych, z doktoratem w dziedzinie technologii ogniw paliwowych na Uniwersytecie w Lund, od kilku lat studiuje i pracuje w tej szybko rozwijającej się dziedzinie. Zwraca ona uwagę, że „Różni klienci w różnych regionach na całym świecie będą potrzebować różnych rozwiązań, a technologia wodorowych ogniw paliwowych może być jednym z takich wyjść. Widzimy na przykład w Japonii, Korei Południowej i Kalifornii, że naciskają one na rozwiązania oparte na wodorze i budują stacje paliwowe z wodorem”

REKLAMA

Możliwości

Główną zaletą rozwiązań opartych na wodorze pozostaje fakt, że ta technologia należy do zeroemisyjnych, gdyż jedynym produktem emitowanym lokalnie przez pojazd jest woda. Powyższe wynika m.in. z tego, że wodór wytwarza się w sposób całkowicie odnawialny.
Kolejny prawdziwy pozytyw dla pojazdów wodorowych z ogniwami paliwowymi, będący jednym z zasadniczych powodów rosnącego zainteresowania nimi, polega na tym, że pojazdy takie zachowują cechy porównywalne z konwencjonalnymi odpowiednikami, takie jak schematy tankowania i wymagania w zakresie rozbudowy infrastruktury. Czynnik ten pozostaje w takim razie nadal atrakcyjny dla tych, którzy obawiają się radykalnej zmiany, jakiej wymagają wybrane nowe technologie.

Wyzwania

Istnieje kluczowa kwestia, w jaki sposób i gdzie wytwarzane jest paliwo wodorowe. Przede wszystkim stacje z wodorem nie są jeszcze tak rozwinięte, chociaż buduje się ich coraz więcej. Niektóre podmioty, na przykład Asko, wznoszą własne takie stacje tankowania, więc mają kontrolę nad własnym ekosystemem. Potrzebne są zatem zrównoważone rozwiązania, mające mniejszy wpływ na środowisko. Do tego dochodzi potrzeba dużej przestrzeni w ciężarówce lub autobusie na zbiorniki wodoru. Dostępne dziś propozycje zajmują bowiem dużo miejsca, aby przekładać się na uzyskiwanie dobrego zasięgu. Tymczasem wzrost masy i objętości zajętej przez zbiorniki z wodorem oznacza stratę ładowności i przestrzeni, które w przeciwnym razie mógłby zostać wykorzystane do transportu ładunków lub osób

Jak to działa

Ogniwo paliwowe wytwarza elektryczność w procesie elektrochemicznym z wykorzystaniem wodoru i tlenu. Energia elektryczna wytwarzana przez ogniwa paliwowe zasila elektryczny układ napędowy. System ma zintegrowany bufor akumulatora. Jedynym emitowanym produktem jest czysta woda.

zobacz galerię

Komentarze

 
DODAJ KOMENTARZ
REKLAMA