REKLAMA

Jelcz – dobre perspektywy na przyszłość Cz. 5

W segmencie motoryzacyjnym, przy silnym spolaryzowaniu rynku pod względem wielkości podmiotów, Jelcz zalicza się dzisiaj do grupy uczestników niszowych. W grupie tej zajmuje jednak niezwykle specyficzne miejsce, pod tym względem stanowiąc swoisty ewenement na skalę światową. Obsługuje bowiem wyłącznie jednego odbiorcę. Co więcej jednego, nie tylko ze względu na rodzaj powstających produktów, ale i co do liczby. Tym klientem są Siły Zbrojne RP. Taka sytuacja stanowi wypadkową wielu czynników, które zaistniały w ciągu ostatnich trzech dekad.

Od wejścia HSW zakład może stale poprawiać swoją siłę konkurencyjną we wszystkich kluczowych biznesowo i inżyniersko obszarach. Są to:

  • wzmocnienie pozycji finansowej;
  • wzrost umiejętności i kompetencji do przygotowywania nowych, coraz bardziej skomplikowanych wyrobów;
  • wzrost mocy wytwórczych;

stałe inwestowanie w zasoby ludzkie i rzeczowe – kapitał ludzki oraz niezbędne maszyny, urządzenia i obiekty.

REKLAMA

W zakresie wzmocnienia pozycji finansowej w pierwszym rzędzie trzeba zwrócić uwagę na ciągle notowaną poprawę wyników wskutek podnoszenia rentowności realizowanych operacji, co wyraża m.in. permanentny wzrost zysku netto. Jego wartość w ostatnich latach prezentowała się następująco: 2015 rok – 400000 PLN, 2016 rok – 900000 PLN, 2017 rok – 5200000 PLN i 2018 rok – 14500000. Tym samym w przeciągu zaledwie czterech lat – w warunkach wzrostu sprzedaży i przychodów – zysk netto wzrósł aż ponad 36-krotnie!!!

Wzrost zysku niesie za sobą wiele pozytywnych następstw. M.in. możliwe stają się poważne inwestycje, na które wcześniej nie było środków. Inwestycje te wyrażają się poprzez m.in. podniesienie możliwości wydatkowania relatywnie poważnych sum na nowe maszyny i urządzenia, nowe technologie i techniki, nowe projekty, nowoczesne biuro konstrukcyjne oraz personel – ludzi – ich unikatowe wiedzę, kompetencje i umiejętności. W przypadku inwestycji w aktywa rzeczowe przede wszystkim kwestia dotyczy budowy kompletnie nowej, nowoczesnej lakierni. Koszt jej wzniesienia wynosi około 5-6 mln PLN, a finansowanie ze środków własnych możliwe jest w ciągu 2-3 lat. Przy czym – w kontekście wszelkich dzisiaj dokonywanych inwestycji, nie tyle myśli się o podnoszeniu zdolności wytwórczych, określonych na około 500 pojazdów rocznie, ile o dalszej poprawie jakości oraz redukcji jednostkowego czasu i kosztu wytworzenia.

Generalnie kluczową rolę w tych procesach doskonalenia i unowocześniania odgrywają nowoczesny sprzęt i potencjał ludzki, w tym wykwalifikowana kadra inżynierska. Obecnie zakład zatrudnia około 650 osób, a sam dział projektowy, wyposażony w najnowszy hardware i software, w tym oprogramowanie CAD, 30 osób. Przy czym – jak podkreślają w Jelczu, podmiot nie zamyka się w kwestiach rozwojowych, ale szeroko w tym względzie kooperuje z jednostkami zewnętrznymi – dostawcami komponentów oraz placówkami badawczymi i wyższymi uczelniami. To zaś pociąga za sobą wzrost wiarygodność firmy jako partnera biznesowego oraz – ponieważ są posiadane pieniądze – skutkuje poważnymi zmianami w następstwie uruchomienia posiadanego potencjału wzrostowo-rozwojowego i zachodzenia mikroekonomicznych efektów mnożnika i akceleratora, co prowadzi do efektywniejszego spożytkowywania rezultatów pracy.

 

zobacz galerię

Komentarze

 
DODAJ KOMENTARZ
REKLAMA