Jelcz na targach MSPO 2022

W ramach stoiska Grupy PGZ S.A na terenie zewnętrznym przed halą “C” JELCZ Sp. z o.o. zaprezentował szeroką gamę swoich produktów. Były to: zestaw do transportu ciężkiego sprzętu gąsienicowego JAK (Ciągnik JELCZ C882.62 + naczepa DEMARKO ST775-20W) oraz podwozia przygotowane specjalnie na potrzeby programu obrony przeciwlotniczej WISŁA: podwozie 882.57 LRPT ze skrzynią ładunkową i żurawiem dookólnym, odmiana skrzyniowa 442.32 jako ciągnik przyczepy do radiolinii systemu IBCS IFCN Relay, przyczepa transportowa POLA oraz podwozie 882.57 EPP z pomostem skrzyniowym i zaczepami kontenerowymi do transportu zespołu zasilającego w energię elektryczną. Standardowy pojazd skrzyniowy 442.32 pokazano także na stanowisku spółki JAKUSZ Sp. z o.o., która zaprezentowała zamontowany na nim pojemnik przeciwwybuchowy.

MSPO 2022: Dwie umowy na dostawy ciężarówek Jelcz

6 września 2022 roku, podczas podczas pierwszego dnia targów MSPO w Kielcach, Agencja Uzbrojenia podpisała z Jelcz sp. z o.o. dwie umowy. Pierwsza z nich dotyczy dostawy w latach 2023-2026 382 sztuk – z opcją na dalsze ponad 750 sztuk – kolejnych samochodów średniej ładowności i wysokiej mobilności Jelcz typ 442.32, a druga dostawy w latach 2023-2027 167 sztuk – z opcją na przeszło 800 następnych sztuk – kolejnych samochodów dużej ładowności i powiększonej mobilności Jelcz = typ 662D.43. Wartość pierwszego kontraktu dla części gwarantowanej wynosi 564,5 mln PLN brutto (a opcji ponad 1,0 mld PLN), natomiast w przypadku drugiego kontraktu cenę określono na kwotę 312,5 mln PLN brutto (a opcji na ponad 1,0 mld PLN). Wraz z opcjami oba zamówienia łącznie mogą więc być realnie warte nawet blisko 3,5 mld PLN. Obie umowy przewidują dostawą pojazdów zarówno w wersji skrzyniowej jak i podwozi pod zabudowy specjalistyczne środków dowodzenia i łączności oraz obejmują także pakiet szkoleniowy i logistyczny.

Jelcz 442.32

Chociaż dla udzielonego zamówienia na Jelcze 442.32 Agencja Uzbrojenia podała wartość opcji na kwotę „ponad 1 mld PLN brutto”, lecz biorąc pod uwagę cenę jednostkową auta z części gwarantowanej, w przypadku pełnej realizacji opcji jej wartość może osiągnąć poziom 1,1 mld PLN.

Aktualnie, Jelcz Sp. z o.o. jest wykonawcą umowy z 18 grudnia 2018 roku, zgodnie z którą do końca 2022 roku Siłom Zbrojnym RP zostanie przekazanych łącznie 596 egzemplarzy typu 442.32. W ramach powyższej umowy, do chwili obecnej w latach 2019-2022 dostarczono łącznie 560 samochodów. Szacunkowa wartość tej umowy po zrealizowaniu całego zakresu zamówienia powinna wynieść około 528 mln PLN brutto. Kontrakt dotyczył początkowo pozyskania 888 sztuk, w tym 473 w ramach zamówienia gwarantowanego i 415 w ramach prawa opcji. Jeśli łączne dostawy mają wynieść 596 sztuk to oznacza, że opcja zostanie wykorzystana na poziomie 123 pojazdów.

Ponadto na podstawie umowy z 16 maja 2017 roku w latach 2017-2019 dostarczono do wojska 406 sztuk typu 442.32. Wartość tej umowy wyniosła około 341 mln PLN brutto. Kontrakt dotyczył początkowo pozyskania 500 pojazdów, w tym 97 w ramach zamówienia gwarantowanego i 403w ramach prawa opcji. Jeśli łączne dostawy wyniosły 406 sztuk to oznacza, że w ramach opcji ostatecznie zamówiono 309 pojazdów.

Drugi z zamówionych w dniu 6 września modeli to 662D.43. W jego przypadku Agencja Uzbrojenia podała wartość opcji na kwotę „ponad 1 mld PLN brutto”, co biorąc pod uwagę cenę jednostkową pojazdu z części gwarantowanej, w przypadku pełnej realizacji opcji jej wartość może osiągnąć poziom 1,5 mld PLN. Przy tym Jelcz Sp. z o.o, zgodnie z umowa z dnia 29 maja 2019 roku, do końca 2022 roku ma łącznie przekazać Siłom Zbrojnym RP 25 egzemplarzy typu S662D.43 w wersji skrzyniowej. W ramach tej umowy, do chwili obecnej w latach 2019-2022 dostarczono łącznie 21 pojazdów. Wartość tej umowy po zrealizowaniu całego zakresu zamówienia powinna wynieść ok. 24,4 mln PLN brutto. Kontrakt dotyczył początkowo pozyskania 114 sztuk, w tym 14 w ramach zamówienia gwarantowanego i 100 w ramach prawa opcji. Jeśli łączne dostawy mają wynieść 25 sztuk to oznacza, że opcja zostanie wykorzystana na poziomie 11 aut.

REKLAMA