REKLAMA

Kolejny sukces RMMV w Niemczech

Bundeswehrza zawarła z koncernem Rheinmetall umowę na dostawę ciężkich terenowych ciągników siodłowo-balastowych – transporterów wielotonowej techniki bojowej i innego ponadnormatywnego sprzętu, oznaczonych jako Elefant 2 - HX-UTF 2.

Producent
Fot. Producent

Pierwsze z tych aut ze standardową kabiną nieopancerzoną ma zostać przekazane w 2019 roku, a kolejne 31 sztuk powinno trafić do odbiorcy w 2020 roku. Łączna wartość zamówienia na te 32 egzemplarze wynosi około 28,5 mln EUR, wliczając w to kwotę podatku VAT. Ta umowa ramowa obowiązuje przez siedem lat i obejmuje także opcję nabycia następnych 105 Elefant 2. Powyższe oznacza, że całkowita wartość kontraktu za 137 samochodów wraz z wliczonym podatkiem VAT może dojść do 122 mln EUR. Zlecenie to stanowi kolejny ważny sukces handlowy Rheinmetall MAN w Niemczech, po przyznaniu mu przez Bundeswehrę w lipcu 2017 roku dużego kontraktu na ciężarówki wojskowe, należące do kategorii niezabezpieczonych – z nieopancerzonymi kabinami – pojazdów transportowych ("Ungeschützte Transportfahrzeuge" lub UTF).

Ciężki terenowy ciągnik siodłowo-balastowy Elefant 2 jest napędzany przez 8-cylindrowy, widlasty (V8) silnik wysokoprężny w nastawie o mocy maksymalnej 680 KM i maksymalnym momencie obrotowym 2700 Nm. Odpowiednie połączenie koncepcji budowy podwozia i właściwej kompletacji układu napędowego powodują, że wariant ten cechuje się wysoką mobilnością taktyczną – dzielnością terenową, uzyskuje prędkość maksymalną 89 km/h i może pokonywać wzniesienia o nachyleniu 60%. Technicznie dopuszczalna masa całkowita zestawu może natomiast dochodzić do 139000 kg. Elefant 2 otrzymuje też tę samą modularną kabinę typu militarnego, co inni przedstawiciele rodziny UTF. Niemniej, w razie potrzeby, tę bazową kabinę bez problemu da się wymienić na jej integralnie opancerzony odpowiednik. Poza tym wyposażenie seryjne obejmuje m.in. zestaw dwóch wciągarek Rotzler o sile uciągu 20 ton każda.

REKLAMA

Wraz z wprowadzeniem do eksploatacji Elefant 2 gama ciężkich ciągników siodłowo-balastowych Bundeswehry ulega dalszemu rozszerzeniu. Elefant 2 z nieopancerzonymi kabinami uzupełniają bowiem odmianę Mammut – analogicznego ciężkiego ciągnika siodłowo-balastowego, również dostarczonego przez Rheinmetall MAN Military Vehicles, ale zaopatrzonego w integralnie opancerzoną kabinę-kapsułę, pochodzącą od innego niemieckiego koncernu zbrojeniowego – KMW. Przy tym zdolność do przerzutu ciężkich pojazdów bojowych nabierze kluczowego znaczenia szczególnie w świetle zobowiązania Niemiec w sprawie zapewnienia w 2023 roku działania Wspólnej Grupy Zadaniowej ds. Bardzo Wysokiej Gotowości NATO (VJTF 2023) – NATO’s Very High Readiness Joint Task Force (VJTF 2023).

Komentarze

 
DODAJ KOMENTARZ
REKLAMA