Konsorcjum BioLNG EuroNet mocno przystępuje do działania Cz.2

7 grudnia 2018 roku konsorcjum o nazwie BioLNG EuroNet ogłosiło swoje zobowiązanie do dalszej ekspansji LNG (skroplonego gazu ziemnego) jako paliwa drogowego w Europie z nową infrastrukturą, która powinna zapewnić długofalowy sukces i masową skalę przyjęcia.

Producent
Fot. Producent

Główne fakty:

  • Projekt BioLNG Euronet skupia głównych graczy na rynku europejskim: Shell, DISA, Osomo, Scania i IVECO. Partnerzy tego projektu zamierzają pomóc Unii Europejskiej w osiągnięciu celu polegającego na zmniejszeniu do 2030 roku emisji CO2 o 60%, poprzez wdrożenie długotrwałej dekarbonizacji ciężkiego transportu drogowego w Europie kontynentalnej.
  • zakład BioLNG, który powstanie w Holandii, będzie zbierać odpady komunalne z supermarketów oraz restauracji i przetwarzać je na biogaz. Zastosowana w nim zostanie nowa, opatentowana technologia membranowej techniki separacyjnej – rozdzielania techniką membranową, umożliwiająca otrzymywanie LNG o biologicznym pochodzeniu.
  • 2000 nowych ciężarówek zasilanych LNG zostanie wynajętych użytkownikom końcowym poprzez konkurencyjne rozwiązania finansowe i związane z użytkowaniem, dla redukcji ich kosztów. Przy czym uwzględnione zostaną jedynie dodatkowe koszty związane z wersją zasilaną LNG w porównaniu z odpowiednikiem z silnikiem wysokoprężnym. Średnie koszty kwalifikowalne dla każdego pojazdu LNG są ograniczone do maksymalnie 30000 EUR.
  • gęstość energii BioLNG oznacza, że zasilane nim ciężarówki mogą pokonywać większe odległości, lepiej odpowiadając potrzebom przewoźników już teraz i w przyszłości. Ze względu na wykorzystanie jako surowca przemysłowych odpadów organicznych, emisja CO2 ukształtuje się znacznie niżej niż emisja CO2 z tradycyjnych paliw. BioLNG ma zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia do 2030 roku długoterminowego celu dalszej dekarbonizacji sektora transportu drogowego w Europie. BioLNG praktycznie eliminuje siarkę oraz oferuje redukcję NOx i cząstek stałych.
  • każdy członek konsorcjum BioLNG EuroNet otrzyma 20% dofinansowania z UE na pokrycie kosztów swoich zobowiązań.
  • fundusze unijne otrzymane przez członków konsorcjum BioLNG EuroNet są wypłacane w ramach CEF (ang. Connecting Europe Facility). Instrument CEF – "Łącząc Europę" – to nowy instrument finansowy, który zastąpił dotychczasowy program TEN-T dla sektora transportu.
  • w Dyrektywie 2014/94 /UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 października 2014 roku w sprawie rozmieszczenia infrastruktury paliw alternatywnych określono wspólne ramy dla środków służących lokalizacji infrastruktury paliw alternatywnych w Unii Europejskiej oraz dla złagodzenia wpływu transportu na środowisko. Określono tu m.in. minimalne wymagania dotyczące rozbudowy infrastruktury paliw alternatywnych, w tym LNG (skroplonego gazu ziemnego) i sprężonego gazu ziemnego (CNG).
Zobacz również:
REKLAMA