REKLAMA

Krone Smart Capacity Management Cz. 2

Krone wprowadza na IAA liczne rozwiązania dotyczące systemów zarządzania flotą z punktu widzenia producenta naczep i zabudów. Są to więc w pierwszym rzędzie rozwiązania ukierunkowane na śledzenie i namierzanie naczep, badanie stopnia wykorzystania ich możliwości przewozowych oraz podniesienie bezpieczeństwa i efektywności dokonywanych operacji.

Producent
Fot. Producent

Smart Capacity Management, czyli tzw. inteligentny system zarządzania zdolnością przewozową – ładownością i dostępną przestrzenią ładunkową. System ten opiera się na sieciowości – sieciowej łączności i komunikacji służących do nawiązywaniu kontaktów z giełdami towarowymi w celu efektywniejszego dysponowania zdolnościami przewozowymi w transporcie towarowym. W ramach takich giełd spedytorzy, operatorzy logistyczny czy sami przewoźnicy, jako dostawcy przestrzeni ładunkowej, łączą się z dostawcami frachtów i negocjują warunki przemieszczania.

REKLAMA

Przy pomocy Krone Smart Capacity Management spedytorzy, operatorzy czy przewoźnicy mogą więc lepiej wykorzystać swoje floty, gdyż lokalizacje pojazdów i ładunków są połączone, tworząc optymalne propozycje tras. Giełdy towarowe otrzymują informacje od dostawcy z Krone Smart Capacity Management i dostarczają dyspozytorowi sugestie dotyczące ładunków w portalu telematyki Krone. Tym samym Krone Smart Capacity Management wspiera spedytorów w fizycznej sieci z cyfrowymi giełdami ładunków. Poprzez sieciowe połączenie naczepy z giełdą transportową, wolny ładunek zostaje w takim razie powiązany z konkretnym środkiem transportu – giełdą ładunków, w danej relacji w danej czasie dysponującym niewykorzystanymi zdolnościami przewozowymi.
Do najważniejszych zalety Krone Smart Capacity Management zalicza się:

  • zautomatyzowane, oparte na sieci porównanie puli ładunków i zamówień w giełdzie transportowej;
  • unikanie pustych czy nie w pełni spożytkowanych przebiegów co do ładowności i powierzchni/przestrzeni ładunkowej, w zależności od tego, która z tych wielkości będzie wykorzystana jako pierwsza;
  • maksymalne wykorzystanie zdolności przewozowych pojazdu;
  • zredukowane obciążenie pracą dla dyspozytorów;
  • większa efektywność każdej pojedynczej operacji przemieszczania oraz systemu transportowego jako całości.

zobacz galerię

Komentarze

 
DODAJ KOMENTARZ
REKLAMA