Krone uczestniczy w projekcie badawczym „łańcuch wartości”

W ramach projektu „Łańcuch wartości” Krone wykorzystuje obecnie sztuczną inteligencję (AI) do analizy możliwości optymalizacji pod kątem jakości, wydajności oraz dostępności produktów i procesów.

Krone Producent

W związku z celem badawczym zarządzania błędami w całym łańcuchu wartości, zespół projektowy Krone zdefiniował cztery konkretne przypadki użycia. Prowadzone badanie dotyczy produkcji w Lübtheen, gdzie są wytwarzane zabudowy z serii Krone Cool Liner. W zakresie „jakości predykcyjnej” cel polega na przewidywaniu jakości wyrobu w produkcji na podstawie obserwowalnych zmiennych wejściowych, takich jak parametry zakładu lub warunki środowiskowe. W ten sposób oczekiwane defekty można wykryć na wczesnym etapie i przeciwdziałać poprzez optymalizację parametrów procesu.

REKLAMA

Drugi przypadek użycia dotyczy zarządzania błędami w zapewnianiu jakości w Werlte. Kierownik projektu Felix Bartelsa z Krone Business Centre wyjaśnia „Z pomocą sztucznej inteligencji (AI) tworzymy czuły system wczesnego ostrzegania w obszarach zarządzania defektami i reklamacjami. Oznacza to, że wszystkie dane dotyczące reklamacji są rejestrowane i obliczane są algorytmy, np. czy występują tzw. szczyty defektów w produkcie lub w komponencie. Są to znaczne nagromadzenia defektów. Jeśli potwierdzi się podejrzenie możliwego problemu, specjaliści ds. produktu przyjrzą się problemowi i zdecydują o dalszym postępowaniu. Łańcuch wartości dostarcza narzędzia do analizy i z danych wyprowadza rekomendację działań dla pracowników działów specjalistycznych. Celem jest opracowanie systemu wspomagania decyzji. Jednak organ decyzyjny zawsze pozostaje z pracownikami, którzy jako jedyni mogą umieścić zalecone działanie w kontekście technicznym lub ekonomicznym i odpowiednio je ocenić”.

W inteligentnym przewidywaniu

Pozostałe dwa przypadki użycia koncentrują się na urządzeniu Krone Telematik Box. Prowadzona jest analiza w celu określenia, w jakim stopniu zebrane dane telematyczne mogą być wykorzystane do dalszych usług cyfrowych. „Przeglądamy usługi cyfrowe Telematik Box i sprawdzamy, czy np. dane z raportu mogą być prezentowane w jaśniejszy i prostszy sposób. Ponadto w oparciu o dane telematyczne chcielibyśmy opracować kolejne przydatne funkcje, sprawiające, że transport ładunków z punktu A do punktu B staje się jeszcze bardziej przejrzysty. Można tu sobie wyobrazić np. rejestrację gwałtownego hamowania lub silnych drgań pojazdu spowodowanych złymi warunkami drogowymi, które mogłyby mieć wpływ na jakość przewożonego ładunku. Do pomyślenia byłoby również wyświetlanie konkretnego wyniku CO2 dla trasy transportowej, co staje się coraz ważniejsze, głównie w sferze aspektów zrównoważonego rozwoju” – informuje Felix Bartels. I wreszcie, Krone od kilku lat koncentruje się na temacie „konserwacji predykcyjnej”. Felix Bartels wyjaśnia „Głównym problemem jest tutaj proaktywna minimalizacja możliwych przestojów naczepy. Jeśli sztuczna inteligencja ostrzega na przykład, że w przewidywalnym okresie zużywająca się część najprawdopodobniej ulegnie awarii, ta część może zostać wymieniona bezpośrednio przy następnej okazji w ramach już planowanej konserwacji”.

O łańcuchu wartości

Od sierpnia 2021 roku nad projektem łańcucha wartości w Krone pracuje łącznie 15 pracowników. Uczestnicy projektu pochodzą z fabryk pojazdów użytkowych Krone i Brüggen, z Krone Fleet oraz Datineo. Projekt badawczy, finansowany przez Federalne Ministerstwo Gospodarki i Ochrony Klimatu (BMWK) w ramach programu „Nowe technologie samochodowe i systemowe”, ma trwać łącznie trzy lata. Jako lider konsorcjum, Krone koordynuje swoje prace w tym kontekście z Laboratorium Obrabiarek WZL na Uniwersytecie RWTH w Akwizgranie, Instytutem Fraunhofera Technologii Produkcji IPT oraz z firmami MAN Truck & Bus SE, i2solutions GmbH, DATAbility GmbH i IconPro GmbH.

REKLAMA