REKLAMA

MAN ProfiDrive - IAA 2018 Cz.3

MAN ProfiDrive oferuje specjalistyczne kształcenie i dokształcanie dla zawodowych kierowców pojazdów użytkowych, uwzględniające specjalne wymagania branżowe. Są to indywidualne i dopasowane do konkretnego zapotrzebowania szkolenia branżowe dla prowadzących ciężarówki i autobusy – dzięki tej ofercie od końca 2017 roku MAN ProfiDrive jeszcze lepiej spełnia oczekiwania swoich klientów. Doskonałym uzupełnieniem takiego szkolenia staje się współpraca szkoleniowa z producentami nadwozi i wyposażenia.

Producent
Fot. Producent

Jak mianowicie wiadomo, chociaż autobus jest wprawdzie najbezpieczniejszym środkiem transportu, ale kierowcy powinni regularnie odświeżać swoją wiedzę dotyczącą właściwego zachowania i udzielania pomocy w sytuacji awaryjnej. Opanowanie i planowe działanie mogą być czynnikami decydującymi o wyjściu z krytycznej sytuacji. Właśnie dlatego ProfiDrive oferuje również trening sytuacji awaryjnych dla kierowców autobusów. W ramach kompleksowego szkolenia trenerzy przekazują najważniejsze informacje na temat pierwszej pomocy, właściwego zachowania na miejscu wypadku oraz obchodzenia się z pasażerami. Uczestnicy odgrywają scenki z podziałem na role, ćwiczą pierwszą pomoc na fantomie i wykonują liczne ćwiczenia w ramach części praktycznej. Pod czujnym okiem trenera samodzielnie korzystają m.in. z gaśnicy. Szczególne wrażenie robi użycie symulatora pożaru: przy zamkniętych drzwiach w autokarze symulowany jest pożar – wnętrze wypełnia się dymem (oczywiście nieszkodliwym), a następnie uczestnicy ćwiczą uporządkowane opuszczenie pojazdu. W ciągu kilku sekund widoczność spada do zera, a wraz z nią znikają ważne punkty orientacyjne. Takie ćwiczenie pozwala przekonać się na własnej skórze, jak trudno w rzeczywistości poradzić sobie w takiej sytuacji. A do tego dochodzi przecież jeszcze panika.

REKLAMA

Portfolio szkoleń branżowych MAN ProfiDrive będzie w przyszłości regularnie poszerzane odpowiednio do potrzeb. Poprzez różnorodną i elastyczną ofertę kształcenia i dokształcania MAN chce zapewnić swoim klientom wartość dodaną, która znacznie wykracza poza techniczny serwis pojazdów. Specjaliści z ProfiDrive na pierwszym miejscu stawiają użytkowników oraz ich indywidualne potrzeby w codziennej pracy z ciężarówkami i autobusami. Konsultacje praktyczne, pomoc oraz przekazywanie wiedzy sprawiają, że nabywca może wykonywać swoją pracę z wykorzystaniem taboru najlepiej, jak to możliwe – właśnie taki jest cel szkoleń i treningów ProfiDrive.

Poza tym ProfiDrive szkoli kierowców nie tylko w zakresie bezpieczeństwa, gdyż kursy doskonalenia zawodowego obejmują jeszcze tematy ekonomiczne, prawo i dyrektywy oraz wiedzę ogólną na temat nowych technologii w branży motoryzacyjnej. Oferta szkoleń obejmuje zarówno doskonalenie zawodowe w zakresie teorii, jak i praktyczne treningi bazujące na wymogach ustawodawstwa w sprawie kwalifikacji do zawodu kierowcy, aby codzienną pracę kierowcy uczynić bardziej bezpieczną i ekonomiczną niż teraz.

zobacz galerię

Komentarze

 
DODAJ KOMENTARZ
REKLAMA