REKLAMA

MAZ-2000 "Perestroika" Cz.1

Niezwykle innowacyjna ciężarówka rodem jeszcze z radzieckiej Białorusi.

Rozpatrując zagadnienie postępu technicznego w europejskim sektorze pojazdów użytkowych na przestrzeni ostatnich ponad 70 lat zwykło się przyjmować, całkiem zresztą słusznie, iż większość przełomowych opracowań powstała w krajach w zachodniej części kontynentu. Powyższe wynika z faktu, że tam swoje siedziby miały i mają duże koncerny, dzisiaj klasyfikowane jako korporacje transnarodowe. Ponieważ jednak nie istnieją reguły bez wyjątków, i od tej zasady wystąpiły niekiedy dość poważne odstępstwa. Jednym z nich jest MAZ-2000 "Perestroika", pochodzący jeszcze z radzieckiej Białorusi i przygotowany w drugiej połowie lat 80. ubiegłego stulecia.

11 marca 1985 roku na posiedzeniu Biura Politycznego Komitetu Centralnego KPZR minister spraw zagranicznych ZSRR Andriej Gromyko mianował Michaiła Siergiejewicza Gorbaczowa na stanowisko sekretarza generalnego partii komunistycznej. 23 kwietnia ten świeżo wybrany sekretarz generalny ogłosił nową erę w rozwoju państwa, później nazwaną "pierestrojką". Niemal równocześnie w jednym z największych radzieckich przedsiębiorstw motoryzacyjnych w sektorze kołowych środków transportu – Mińskim Zakładzie Motoryzacyjnym (ros. Минский Автомобильный Завод; Minskij Awtomobilnyj Zawod, biał. Мінскі аўтамабільны завод; Minski Autamabilny Zawod w skrócie МАЗ), gdzie składano m.in. niezwykle zaawansowane wieloosiowe nośniki uzbrojenia, w tym międzykontynentalnych rakiet balistycznych z głowicami jądrowymi, rozpoczęto prace nad szosowym modelem na miarę XXI wieku. Nazywał się on MAZ-2000 lub "Pieriestrojka".

REKLAMA

Rozwój programu MAZ-2000 uruchomiono w 1985 roku, a głównym konstruktorem został Michaił Stepanovich Wysocki. Pod jego kierownictwem utworzono, co nie było wcale standardem na radzieckie czasy, grupę składającą się z młodych, ambitnych, zaangażowanych profesjonalistów. Cel tego zespołu polegał na budowie wybitnie nowoczesnej, wizjonerskiej ciężarówki XXI wieku, de facto zaś niezwykle innowacyjnego koncepcyjnego pociągu drogowego. Co więcej, miał on cechować się innowacyjnością nie tylko ze względu na jedynie wdrożone w nim materiały, technologie oraz rozwiązania, ale i samą ideę eksploatacji. O skali nowatorskiego i po części zarazem niekonwencjonalnego podejścia do zagadnienia niech świadczy fakt, że podczas prowadzonych prac projektowych opatentowano aż ponad trzydzieści nowych wynalazków. Pierwszy prototyp samochodu, a realnie eksperymentalnego wydania towarowego wariantu pociągu drogowego, był gotowy już w 1986 roku. Należy go uznać za prototyp modułowego zestawu, w momencie swojego powstawania wyróżniającego się szeregiem unikatowych wyznaczników technicznych i koncepcyjnych.

zobacz galerię

Komentarze

 
DODAJ KOMENTARZ
REKLAMA