REKLAMA

MZKT Volat 790860 – specyficzny transporter ciężkiej techniki bojowej Cz.4

Pod względem pozycjonowania typ 790860 trudno nawet zakwalifikować jako ciężarówkę, chociaż tak bywa nazywany i zaliczany – jest to raczej terenowe wozidło ze sztywną ramą podwozia do dalekiego przerzutu ciężkiego sprzętu gąsienicowego lub innych ładunków w granicach swoich możliwości technicznych

Producent
Fot. Producent

Można go jednak też określić i zdefiniować jako ciężki terenowy transporter logistyczny o bardzo dużej ładowności. Niezaprzeczalnie zalicza się on do konstrukcji niezwykle nietypowych i bez bliskiego odpowiednika. W zakresie eksploatacyjnym – potencjalnego wykorzystania MZKT Volat 790860 12x12 został zoptymalizowany pod kątem wykonywania określonego zakresu prac w określonym otoczeniu terenowym – przemieszczania w granicach swoich możliwości technicznych czołgów lub innego ciężkiego sprzętu bojowego albo inżynieryjnego, w dodatku nie w typowych europejskich warunkach drogowych i terenowych, a w warunkach charakterystycznych dla obszarów słabo zamieszkałych, z niską, rzadką roślinnością lub bez niej, z możliwością pokonywania z marszu przeszkód terenowych o dużej głębokości. Oczywiście może się on poruszać po normalnych drogach oraz drogach polnych i leśnych duktach, ale wówczas swoboda tego poruszania będzie wyznaczona przez szerokość tych dróg, średnicę zakrętów, nośność mostów i wiaduktów, wysokość i szerokość przejazdów pod wiaduktami, konieczność manewrowania czy omijania przeszkód, itd. Tym samym realnie, by zapewnić pełną swobodę przy poruszaniu się i jednocześnie w pełni spożytkować specyfikę tej konstrukcji, w grę wchodzą pustynia, tundra i w ograniczonym zakresie tajga. Nie będą zatem tu stanowić problemu jazda po piasku, nawierzchniach ziemistych, kamienistych, pokrytych trawą i krzakami, wiecznej zmarzlinie, terenach podmokłych oraz pokonywanie z marszu rzek. Dzielność terenowa pojazdu, ze względu choćby na jego wymiary i budowę, zalicza się bowiem do ponadprzeciętnych, ale – co trzeba podkreślić – w określonych warunkach. Doskonałe radzenie sobie w tundrze czy na pustyni nie oznacza takiej mobilności w warunkach europejskich, z terenami mocno zurbanizowanymi i porośniętymi roślinnością. Bez wątpienia masy i wymiary tego auta powodują, że w lesie może sobie ono radzić jak czołg, łamiąc i taranując drzewa na swojej drodze. Przy czym takie torowanie drogi należy uznać za co najwyżej incydentalne, a nie stanowiące normę.

REKLAMA

Jednocześnie brak bliskich odpowiedników nie oznacza wcale braku odpowiedników jako takich. Volata 790860 12x12 mimo wszystko można mianowicie starać się porównać z terenowym naczepowym zestawem transportowym o ładowności 50000-60000 kg. Zestaw taki składałby się z 4-osiowego ciężkiego ciągnika siodłowo-balastowego oraz 5-6-osiowej terenowej naczepy.

zobacz galerię

Komentarze

 
DODAJ KOMENTARZ
REKLAMA