REKLAMA

MZKT Volat 790860 – specyficzny transporter ciężkiej techniki bojowej Cz.5

Istnieje niezwykle specyficzna konstrukcja, nienależąca do żadnej z tradycyjnych grup kołowych transporterów ciężkiej techniki bojowej. Mowa tu o 6-osiowym Volacie 790860 12x12 pochodzącym z mińskich zakładów MZKT.

Producent
Fot. Producent

Tradycyjny zestaw terenowy do przerzutu ciężkiej techniki bojowej zdecydowanie góruje nad Volatem MZKT 790860 12x12 w większości rozpatrywanych kryteriów, w tym bardziej konkurencyjnej ceny nabycia oraz zdecydowanie większych: uniwersalności eksploatacyjnej, uniwersalności w wykorzystaniu, manewrowości, możliwości swobodnego poruszania się po drogach publicznych. Bardziej zwarte – kompaktowe są też wymiary oraz, co niezwykle ważne przy poruszaniu się po drogach publicznych i pokonywaniu mostów czy wiaduktów, niższe naciski jednostkowe na osie. Te ostatnie w Volacie mogą być przekroczone nawet o 60%, dla stanu w pełni załadowanego i przy powszechnie uwzględnianym w Europie ograniczeniu 10000 kg na oś. Do tego dochodzą zdecydowanie bardziej atrakcyjna cena zakupu oraz niższe koszty późniejszej eksploatacji – generalnie niższe pozostaje TCO – całkowite koszty posiadania i dysponowania. Natomiast moce silników i ładowność da się uznać za w pełni porównywalne. Niezaprzeczalnie więc Volat MZKT 790860 to nie jest uniwersalny środek przewozu – to jak wskazano środek dedykowany do realizacji węższego spektrum zadań w określonych warunkach. I właśnie przez taki pryzmat wąsko zdefiniowanego przeznaczenia należy go analizować i oceniać. O ile bowiem sprawdzi się na pustyni, w tundrze czy nawet w tajdze oraz w kopalniach odkrywkowych, o tyle będzie notował potężne kłopoty ze swobodnym poruszaniem się na obszarach zalesionych oraz pagórkowatych, górzystych i górskich, przeważnie mocno pofałdowanych, z dużą liczbą stromych zjazdów i podjazdów oraz ze stromymi szczytami, w szczególności występującymi konsekutywnie koło siebie – jedne za drugimi. Ze względu na dużą długość i sztywną ramę podwozia kłopotliwy może się zatem okazać wjazd na strome wzniesienia, z wyraźnie zaznaczonym stromym szczytem i za nim następującym stromym zjazdem. Zalety Volata nad zestawem terenowym do przerzutu ciężkiej bojowej zdecydowanie ujawnią się wobec tego jedynie w pewnych okolicznościach, gdy nie trzeba mocno manewrować, zawracać na ograniczonej powierzchni, poruszać się po węższych drogach, mostach i wiaduktach o ograniczonej nośności oraz przejeżdżać przez przeszkody terenowe z większymi zagłębieniami i wzniosami. Sprawdzi się on także, gdy trzeba pokonać obszary pozbawione stromych, krótkich wzniesień i zjazdów następujących zaraz po sobie. W tym ostatnim przypadku tradycyjny zestaw naczepowy wykaże jednak zawsze swoją wyższość, mając możliwość „złamania” się – sytuacja gdy naczepa znajduje się jeszcze na wjeździe, ciągnik już na zjeździe ze wzniesienia. Im szczyty będą w takim razie bardziej strome, tym tradycyjny zestaw naczepowy będzie zyskiwał. Niemniej Volat, dzięki swoim rozmiarom i prześwitom, może poruszać się po terenach pokrytych krzakami, małymi drzewami, w celu przejazdu nawet taranując je. Tradycyjny naczepowy zestaw terenowy wówczas albo korzysta z alternatywnej – normalnej trasy albo stoi. O ile jeszcze da mianowicie sobie radę z krzewami, ale gdy nie unieruchomią one naczepy poprzez wplątanie się w jej koła i osie, o tyle w licznych przypadkach taranowanie drzew może się dla niego okazać co najmniej problematyczne. W rezultacie w roli transportera czołgów i innej ciężkiej techniki bojowej Volat MZKT 790860 12x12 da sobie radę głównie na terenach niezamieszkałych, raczej płaskich, co najwyżej z łagodnymi, długimi podjazdami i zjazdami.

REKLAMA

W efekcie Volat MZKT 790860 12x12 w stosunku do tradycyjnych terenowych zespołów naczepowych pełni rolę uzupełniającą – komplementarną, nie zaś substytucyjną – zastępującą. Uzupełnia te zestawy w przypadku eksploatacji w tundrze i w wybranych sytuacjach na pustyni, gdy jazda w takim terenie stanowi alternatywę w stosunku do jazdy po normalnej drodze lub poza takimi drogami, w tym gdy na danym obszarze taka sieć dróg w ogóle nie istnieje lub istnieje w szczątkowej ilości, w dodatku stan tych dróg zalicza się do złych (drogi polne, ze słabo utwardzoną, rozmiękczoną, niestabilną nawierzchnią). Wówczas nad tymi zestawami może wykazać wiele zalet – nawet terenowe zestawy naczepowe w takich warunkach muszą poruszać się ze zmniejszoną prędkością oraz mogą sobie tak nie radzić przy jeździe w takim terenie, tak samo sprawnie i szybko, jak Volat. Tym samym Volat w taborze armii ma te zestawy wspomagać, bo o zastąpieniu nie może być mowy. Volat to po prostu wąsko specjalizowany środek transportu, nadający się do bezproblemowego użytku tylko w wybranych, ściśle określonych miejscach. I podczas jedynie takiej eksploatacji wykaże swoje przewagi w stosunku do tradycyjnych terenowych zestawów naczepowych.

zobacz galerię

Komentarze

 
DODAJ KOMENTARZ
REKLAMA