REKLAMA

MZKT Volat 790860 – specyficzny transporter ciężkiej techniki bojowej Cz.5

Czołgi i generalnie gąsienicowy sprzęt pancerny są pojazdami niezwykle drogimi w momencie zakupu oraz późniejszej eksploatacji. Przykładowo spalają znaczne ilości paliwa, potrzebują drogiej obsługi oraz uzyskują relatywnie niewielkie przebiegi do przeglądów i napraw głównych – średnio przebiegi te wynoszą kilka tysięcy kilometrów – w zależności od stopnia intensywności i typu użytkowania zazwyczaj od 3000 do 10000 km. Ponadto, pomijając same strefy działań wojennych oraz warunki czysto terenowe, ich przemieszczanie nastręcza szereg trudności ze względu na zazwyczaj ponadnormatywne – z punktu widzenia normalnego ruchu drogowego – wymiary, w tym głównie szerokość, oraz masę własną. W dodatku do poruszania się po drogach publicznych niezbędne są specjalne nakładki na gąsienice, aby nie dochodziło do zniszczenia nawierzchni tych dróg.

Niezaprzeczalnie więc Volat MZKT 790860 to nie jest uniwersalny środek przewozu – to jak wskazano środek dedykowany do realizacji węższego spektrum zadań w określonych warunkach. I właśnie przez taki pryzmat wąsko zdefiniowanego przeznaczenia należy go analizować i oceniać. O ile bowiem sprawdzi się na pustyni, w tundrze czy nawet w tajdze oraz w kopalniach odkrywkowych, o tyle będzie notował potężne kłopoty ze swobodnym poruszaniem się na obszarach zalesionych oraz pagórkowatych, górzystych i górskich, przeważnie mocno pofałdowanych, z dużą liczbą stromych zjazdów i podjazdów oraz ze stromymi szczytami, w szczególności występującymi konsekutywnie koło siebie – jedne za drugimi. Ze względu na dużą długość i sztywną ramę podwozia kłopotliwy może się zatem okazać wjazd na strome wzniesienia, z wyraźnie zaznaczonym stromym szczytem i za nim następującym stromym zjazdem. Zalety Volata nad zestawem terenowym do przerzutu ciężkiej bojowej zdecydowanie ujawnią się wobec tego jedynie w pewnych okolicznościach, gdy nie trzeba mocno manewrować, zawracać na ograniczonej powierzchni, poruszać się po węższych drogach, mostach i wiaduktach o ograniczonej nośności oraz przejeżdżać przez przeszkody terenowe z większymi zagłębieniami i wzniosami. Sprawdzi się on także, gdy trzeba pokonać obszary pozbawione stromych, krótkich wzniesień i zjazdów następujących zaraz po sobie. W tym ostatnim przypadku tradycyjny zestaw naczepowy wykaże jednak zawsze swoją wyższość, mając możliwość „złamania” się – sytuacja gdy naczepa znajduje się jeszcze na wjeździe, ciągnik już na zjeździe ze wzniesienia. Im szczyty będą w takim razie bardziej strome, tym tradycyjny zestaw naczepowy będzie zyskiwał. Niemniej Volat, dzięki swoim rozmiarom i prześwitom, może poruszać się po terenach pokrytych krzakami, małymi drzewami, w celu przejazdu nawet taranując je. Tradycyjny naczepowy zestaw terenowy wówczas albo korzysta z alternatywnej – normalnej trasy albo stoi. O ile jeszcze da mianowicie sobie radę z krzewami, ale gdy nie unieruchomią one naczepy poprzez wplątanie się w jej koła i osie, o tyle w licznych przypadkach taranowanie drzew może się dla niego okazać co najmniej problematyczne. W rezultacie w roli transportera czołgów i innej ciężkiej techniki bojowej Volat MZKT 790860 12x12 da sobie radę głównie na terenach niezamieszkałych, raczej płaskich, co najwyżej z łagodnymi, długimi podjazdami i zjazdami.

REKLAMA

W efekcie Volat MZKT 790860 12x12 w stosunku do tradycyjnych terenowych zespołów naczepowych pełni rolę uzupełniającą – komplementarną, nie zaś substytucyjną – zastępującą. Uzupełnia te zestawy w przypadku eksploatacji w tundrze i w wybranych sytuacjach na pustyni, gdy jazda w takim terenie stanowi alternatywę w stosunku do jazdy po normalnej drodze lub poza takimi drogami, w tym gdy na danym obszarze taka sieć dróg w ogóle nie istnieje lub istnieje w szczątkowej ilości, w dodatku stan tych dróg zalicza się do złych (drogi polne, ze słabo utwardzoną, rozmiękczoną, niestabilną nawierzchnią). Wówczas nad tymi zestawami może wykazać wiele zalet – nawet terenowe zestawy naczepowe w takich warunkach muszą poruszać się ze zmniejszoną prędkością oraz mogą sobie tak nie radzić przy jeździe w takim terenie, tak samo sprawnie i szybko, jak Volat. Tym samym Volat w taborze armii ma te zestawy wspomagać, bo o zastąpieniu nie może być mowy. Volat to po prostu wąsko specjalizowany środek transportu, nadający się do bezproblemowego użytku tylko w wybranych, ściśle określonych miejscach. I podczas jedynie takiej eksploatacji wykaże swoje przewagi w stosunku do tradycyjnych terenowych zestawów naczepowych.

zobacz galerię

Komentarze

 
DODAJ KOMENTARZ
REKLAMA