REKLAMA

Montaż próbny pierwszej pilotażowej serii ciężarówek nowej generacji Kamaz-54901 zaplanowano na wrzesień tego roku.

Według Fiodora Nazarowa, Głównego Technologa KAMAZ PTC - Dyrektora Centrum Technologicznego, wdrożenie nowej zaawansowanej rodziny samochodów K5 stanowi główny cel oraz zadanie do wykonania w tym roku.

Kamaz
Fot: producent

Obecnie w podmiocie praktycznie skończono projektowanie i trwają intensywne prace zmierzające do uruchomienia produkcji wstępnej – pilotażowej. Jak bowiem określono, firma znajduje się na drodze do preprodukcji. Powyższe oznacza dla niej konieczność rozwijania i wdrażania niezbędnych technologii. M.in. istnieją dwa nowe projekty, wydzielone jako subgrupy: automatyzacja fazy przedprodukcyjnej – fazy produkcji wstępnej oraz elektronizacja procesu technologicznego. Wszystko to powinno być wykonane przed uruchomieniem etapu produkcji zasadniczej, aby następnie budować i utrzymywać pojazdy z premierowej generacji K5 właśnie przy użyciu tych narzędzi. Ponieważ także już pod koniec tego roku wszystkie włączone fabryki będą zaangażowane w projekt automatyzacji fazy przedprodukcyjnej, pozwoli to m.in. natychmiast zobaczyć rzeczywiste zapotrzebowanie na zasoby oraz zsynchronizować przedprodukcję – tzn. wszystkie jej składowe. W kwestii elektronizacji procesów technicznych, zakłady powinny korzystać z tych instrumentów już w pierwszym kwartale przyszłego roku, kiedy ma się rozpocząć seryjne wytwarzanie K5. Przy czym dopiero zaczęto projektować system, a podstawowe zadanie stanowi tu całkowicie zdigitalizowana praca pionu technologicznego, aby procesy te mogły towarzyszyć produkcji. W takim układzie w obszarze samej ciężarówki Kamaz typ 54901 montaż próbny pierwszej partii pilotażowej liczącej 20 jednostek zaplanowano na wrzesień. Jeśli natomiast zajdzie taka potrzeba, na podstawie uzyskanych wyników zostaną wprowadzone niezbędne zmiany zarówno w dokumentach projektowych, jak i w procesie wytwórczym.

REKLAMA

Komentarze

 
DODAJ KOMENTARZ
REKLAMA