REKLAMA

Naczepa Doll S7P-0S2 do przerzutu ciężkiego sprzętu Cz.5

Niemieckie przedsiębiorstwo Doll jest znanym na rynku dostawcą specjalizowanych i specjalistycznych zabudów, naczep i przyczep dedykowanych dla sektorów drogowego, komunalnego, lotniczego, leśnego, przewozów ponadnormatywnych oraz sił zbrojnych.

W zakresie samej filozofii budowy naczepa S7P-0S2 powinna być klasyfikowana jako wyrób militarny, ale oparty na pewnych cywilnych komponentach, rozwiązaniach oraz technologiach. Zresztą sam Doll stara się, by w jak największym stopniu przenosić i transformować swoje cywilne – komercyjne technologie transportowe do segmentu militarnego – militarnych pojazdów logistycznych (dyfuzja koncepcji cywilnych do sektora zbrojeniowego). Taka konwersja specjalnych cywilnych technologii do odmian wojskowych owocuje powstaniem kosztowo-efektywnych, trwałych, wytrzymałych i wszechstronnych propozycji, jakie z powodzeniem mogą powstawać zarówno w małych ilościach – sztuki, kilku, jak i w dużych, powtarzalnych seriach, liczących dziesiątki albo setki egzemplarzy. Niezwykle ważna pozostaje tu również znaczna indywidualizacja konkretnych typów. Dzięki możliwości oparcia się na dostępnym zasobie zasadniczych cywilnych i wojskowych modułów konstrukcyjnych, uzupełnionych o różnicujące pozycje dodatkowe, mogą być mianowicie oferowane wydania jednostkowe, specjalnie skompletowane pod kątem danego zamówienia – unikatowych wymogów konkretnego odbiorcy.

Wstępna partia siedmiu sztuk S7P-0S2 została dostarczona Bundeswehrze jeszcze w 2013 roku, w tym w lipcu tego roku trzy pierwsze, podczas gdy pozostała część kontraktu, obejmująca 12 pojazdów, była sukcesywnie realizowana do roku 2016. Poza tym w listopadzie 2016 roku ukazała się informacja, że Rheinmetall-RMMV wygrał kontrakt o wartości 134 mln EUR na dostawę 110 zestawów, składających się, analogicznie jak w przypadku Bundeswehry, z ciężkich ciągników siodłowo-balastowych MAN HX81 8x8 oraz naczep Doll S7P-0S2. Dostawy te zrealizowano pomiędzy styczniem 2018 roku i lutym 2019 roku, a sam kontrakt zawierał także pełne wsparcie logistyczne i serwisowe na okres 5 lat. W tym przypadku odbiorcą była Arabia Saudyjska.

REKLAMA

Ostatni duży komercyjny sukces RMMV ponownie dotyczy Niemiec. 13 grudnia 2018 roku ukazała się oficjalna informacja, że Bundeswehra zawarła z koncernem Rheinmetall umowę na dostawę ciężkich terenowych ciągników siodłowo-balastowych – transporterów wielotonowej techniki bojowej i innego ponadnormatywnego sprzętu, oznaczonych jako Elefant 2 – HX-UTF 2 .

Pierwsze z tych aut ze standardową kabiną nieopancerzoną ma zostać przekazane w 2019 roku, a kolejne 31 sztuk powinno trafić do odbiorcy w 2020 roku. Łączna wartość zamówienia na te 32 egzemplarze wynosi około 28,5 mln EUR, wliczając w to kwotę podatku VAT. Ta umowa ramowa obowiązuje przez siedem lat i obejmuje także opcję nabycia następnych 105 Elefant 2. Powyższe oznacza, że całkowita wartość kontraktu za 137 samochodów wraz z wliczonym podatkiem VAT może dojść do 122 mln EUR. Zlecenie to stanowi następny ważny sukces handlowy Rheinmetall MAN w Niemczech, po przyznaniu mu przez Bundeswehrę w lipcu 2017 roku dużego kontraktu na ciężarówki wojskowe, należące do kategorii niezabezpieczonych – z nieopancerzonymi kabinami – pojazdów transportowych ("Ungeschützte Transportfahrzeuge" lub UTF).

zobacz galerię

Komentarze

 
DODAJ KOMENTARZ
REKLAMA