REKLAMA

Następne zamerykanizowane Keraxy 8x8 dla kanadyjskich sił zbrojnych Cz. 1

Kolejna flota nowych ciężarówek trafia do służby w armii kanadyjskiej. Nowy tzw. standardowy model wojskowy (Standard Military Pattern - SMP) to 4--osiowy pojazd o ładowności taktycznej 9500 kg, przeznaczony głównie do użytku przez jednostki regularne.

Producent
Fot. Producent

Oczekiwania armii w stosunku do niego są bardzo wysokie i armia wyraża przekonanie, że to auto spełni te oczekiwania. Ma ono umożliwić znacznie szybsze wsparcie logistyczne, ponieważ będzie mogło szybciej przemieszczać więcej ładunku/cięższy ładunek, bazując na swojej wyższej ładowności taktycznej, oraz pozwoli na większe wykorzystania kontenerów ISO do przewozu zaopatrzenia na polu bitwy.

Prowadzone przez pracowników biura zarządzania projektem cztery kolejne testy wytrzymałościowe w ciągu ostatnich 15 miesięcy zaowocowały bardziej solidną ciężarówką gotową do spełnienia potrzeb kanadyjskiego żołnierza. Wiele z ich wysiłków zostało bezlitośnie i bezwzględnie ukierunkowanych na zapewnienie, że problemy, jakie są odkrywane przed dostarczeniem, powinny być wyeliminowane na tym etapie, gdyż poprawki mogą tu jeszcze zostać wdrożone dość szybko. Tymczasem kłopoty, jakie pojawiają się po dostawie, są trudniejsze do rozwiązania. Warto również zauważyć, że wykonawca, Mack Defence, współpracował bardzo chętnie - jego specjaliści pracowali bardzo ciężko i otwarcie z przedstawicielami Ministerstwa Obrony, by w pełni rozwiązać każdy problem w miarę jego powstawania.
SMP to trzecia i ostatnia część projektu systemu logistycznego wsparcia kołowego, dołączająca do ciężarówki MilCOTS (wojskowa ale komercyjna z półki) i specjalnie zbudowanych warsztatów ISO opartych na kontenerach, zwanych "schronieniami".

REKLAMA

SMP stanowi tu ostatni element projektu. Firma Mack Defense otrzymała kontrakt na SMV MSVS w 2015 roku. Umowa ta opiewała na 1500 ciężarówek, 300 przyczep i 150 systemów ochrony pancerza - pancernych kabin kapsuł. Planowana dostawa rozpocznie się wiosną od małej floty przeznaczonej do celów szkoleniowej oraz większych ilości w okresie letnim. Dostawę całej zakontraktowanej floty przewidziano do 2020 roku.

Jednym z głównych wyróżników MilCOTS jest integralnie opancerzona kabina kapsuła do przewozu załogi. Podczas gdy wszystkie ciężarówki z floty MSVS SMP będą dostarczane bez specjalnego wyposażenia, zaopatrzone w standardową "miękką" kabinę, kabinę tę można zamienić na specjalną kabiną opancerzoną, przed rozdysponowaniem przechowywaną w scentralizowanym magazynie. powyższe nie tylko pozwala zaoszczędzić pieniądze w porównaniu z sytuacją gdy opancerzy się całą flotę, ale i przyczynia się do oszczędności zużycia pojazdów, dzięki zmniejszonej ich masie podczas użytkowania w warunkach pokojowych, kiedy pojazd może pracować ze standardową zmilitaryzowaną cywilną kabiną "miękką".

Prawie połowa floty 1500 aut otrzyma wysoce wydajny hakowy system obsługi ładunków - hakowy system załadowczy LHS. Bodźcem do wyboru LHS dla tak dużej części całej floty było to, że w ciągu ostatnich kilku lat projekt MSVS zastąpił również wszystkie warsztaty/inne zabudowy, w które wcześniej były wyposażone inne pojazdy. Nabyte równolegle nowe systemy zabudów są teraz oparte na kontenerach ISO, które LHS mogą ładować, rozładowywać oraz poruszać się z nimi szybko i łatwo.

Podczas, gdy flota przeznaczona jest głównie dla jednostek lądowych, niewielkie ilości zostaną rozdzielone pomiędzy bataliony służby rezerwy armii, pułki inżynieryjne oraz ambulanse polowe w celu zaspokojenia określonych potrzeb. Przykładowo wariant systemu obsługi ładunków jest niezbędny do obsługi nowo nabytych warsztatów/przestrzeni roboczych MSVS specjalnie wyposażonych pojazdów (SEV), opartych na 20-stopowym kontenerze ISO.

Wraz z nowym sprzętem zawsze pojawia się skok technologiczny, a ciężarówka SMP nie jest tu wyjątkiem. Wersja ta ma przykładowo nowoczesną elektroniczną magistralę wymiany danych CAN (Controller Area Network). Ten solidny i skuteczny system zapewnia optymalne działanie układu napędowego podczas pracy we wszystkich warunkach klimatycznych i terenowych.

Jak każda część kanadyjskiego rządu, armia znajduje się pod presją, by być "czystą i zieloną". Ponieważ MSVS SMP to silnie zmilitaryzowana wersja cywilnej ciężarówki Renault Kerax, silnik spełnia ścisłe normy emisji - tym samym z punktu sił zbrojnych emituje relatywnie niewiele substancji szkodliwych.

zobacz galerię

Komentarze

 
DODAJ KOMENTARZ
REKLAMA