REKLAMA

Nowa koncepcja firmy Scania – pojazd koncepcyjny NXT reprezentuje wizję przyszłości Cz.3

NXT został zaprojektowany jako prototyp do testowania i oceny, ale także do wystawienia opinii na temat tej koncepcji.

Tym samym inżynierowie Scanii przenieśli system modułowy firmy na wyższy poziom, przedstawiając model koncepcyjny, mogący zmieniać kształt w zależności od zadań wykonywanych w przestrzeni miejskiej - w różnych warunkach środowiska miejskiego. W takim układzie NXT odzwierciedla wizję przyszłości transportu w miastach, w tym nowego poziomu tego transportu, mimo że kilka technologii służących spełnieniu tych wymagań nie zostało jeszcze w pełni rozwiniętych. Jak jednak wskazano – ważne było samo zbudowanie takiego pojazdu koncepcyjnego, aby w widoczny i techniczny sposób pokazać pomysły w sferze tego, co już na dzisiaj znajduje się w zasięgu ręki. W tym kontekście pojazdy nadal muszą i będą odgrywać ważną rolę we wprowadzaniu i osiągnięciu realnych zmian w ekosystemie transportowym. Kwestia dotyczy m.in. tego, że stale rosnące znaczenie odnotowywać będą współużytkowanie – udostępnianie i większa elastyczność. Niemniej o wiele więcej musi być także zrobione na miejscu. Wymagany jest m.in. znaczący rozwój infrastruktury, aby zaspokoić potrzeby użytkowników zarówno pojazdów zelektryfikowanych, jak i autonomicznych. Ponadto przepływ osób i ładunków w miastach przez 24 godziny na dobę i przez 7 dni w tygodniu musi być spójnie rozwiązywany, a nie planowany w sposób rozbieżny – należy więc w logiczny sposób zająć się kwestią całodobowego przemieszczania osób i towarów w miastach, nie traktując ich jako odrębnych problemów. Tym bardziej, że transport komercyjny na wiele sposobów – pod wieloma względami stanowi o pulsie miasta i kreuje go. W ten sposób z jednej strony ludzie docierają do pracy lub szkoły czy na zakupy, z drugiej żywność trafia do sklepów i restauracji, a leki są dostarczane do aptek i szpitali. Ważne pozostaje też, jak zbiera się i usuwa odpady. Obecnie przepływy w miastach są mianowicie dalekie od optymalizacji i przepływów optymalnych, ponieważ ładunki są dostarczane w godzinach porannego szczytu, gdy większość ludzi jest również uczestnikami tego ruchu. Tymczasem w większości przypadków transport handlowy w centrach miast bywa zakazany w nocy – w porze ciszy nocnej, kiedy ludzie śpią. Jednocześnie żaden jeden dostawca taboru sam – w pojedynkę nie może przebudować całego systemu transportowego dla miast. Niemniej to, co może zrobić, to samemu zainspirować te zmiany i do tych zmian. I na tym właśnie polega pomysł NXT - myśleć o transporcie i pojazdach w inny – nowy oraz zrównoważony sposób.

REKLAMA

Przy tym transport publiczny zawsze oznaczał współużytkowanie – dzielenie się. Obecnie należy je przenieść na wyższy poziom – teraz, gdy trzeba przejść do następnego – wyższego poziomu, cechy te zaczynają zatem odgrywać niebagatelną rolę. Ten transport przyszłości będzie w takim razie oznaczać wyższy stopień automatyzacji. M.in. przy wyższym stopniu automatyzacji łatwiej będzie wprowadzić większą elastyczność w transporcie publicznym. To jest coś nowego, coś zupełnie innego. W tym kontekście elastyczna konstrukcja i modułowe jednostki zdecydowanie leżą u podstaw działań i podejścia reprezentowanego przez koncern Scania.

zobacz galerię

Komentarze

 
DODAJ KOMENTARZ
REKLAMA