Nowe 4-osiowe, terenowe ciężarówki Jelcza dla Programu Wisła Cz.10

Od niespełna trzech dekad Jelcz projektuje i buduje zmilitaryzowane i militarne ciężarówki specjalnie dla naszych sił zbrojnych, będących zresztą de facto jedynym odbiorcą tych środków transportu. Początkowo były to zmilitaryzowane uterenowione 3-osiowe ciągniki siodłowe (C642, C642D/1BK), ale zakłady sukcesywnie i dość szybko uzupełniały tę grupę wyrobów o kolejne warianty specjalizowane i specjalistyczne.

Wisła Jelcz Producent

Ocenę i optymalizację przyjętych rozwiązań podczas prac projektowych realizowano bezpośrednio w biurach konstrukcyjnych firmy. Przy opracowaniu i optymalizacji rozwiązań konstrukcyjnych części do wielu zespołów wykonywano dodatkowe obliczenia i komputerowe symulacje obciążeń za pomocą własnego oprogramowania, a w celu dodatkowego sprawdzenia, w ramach współpracy i współudziale w projektowaniu i badaniach, także w polskich uczelniach technicznych i instytutach badawczych. Współpraca na bazie wieloletnich doświadczeń i posiadanych kompetencji oraz profesjonalnego oprogramowania jest realizowana m.in. z naukowcami Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej. Konstruktorzy i pracownicy działu badań przedsiębiorstwa współpracują również z: Wojskowym Instytutem Techniki Pancernej i Samochodowej z Sulejówka, Wojskowym Instytutem Łączności z Zegrza, Wojskowym Instytutem Technicznym Uzbrojenia z Zielonki czy Wojskową Akademią Techniczną. Badania homologacji cząstkowych są wykonywane przy współpracy z Przemysłowym Instytutem Motoryzacji w Warszawie. Bez wątpienia projekty ciężarówek do programu Wisła zmotywowały specjalistów zakładów do rozszerzenia współpracy z uczelniami i instytutami. Na etapach przygotowania projektów aut i produkcji prace są nadzorowane przez przedstawicieli GQA (Government Quality Assurance) 20. Rejonowego Przedstawicielstwa Wojskowego. Ponadto realizacja umowy niemal na bieżąco jest nadzorowana przez przedstawicieli Zespołu Programu Wisła działającego w strukturze Inspektoratu Uzbrojenia. Bezpośrednia współpraca, oparta na partnerskich relacjach, minimalizuje ryzyko wystąpienia problemów w realizacji umowy i daje możliwość podjęcia decyzji kierunkowych w momencie, kiedy zidentyfikowane ryzyko stwierdza się na bardzo wczesnym etapie.

REKLAMA

Jak wskazuje Jelcz sprawność i niezawodność jego wyrobów po wprowadzeniu do wyposażenia SZ RP kompletnych zestawów będzie istotna dla bezpieczeństwa państwa. Utworzenie w tym celu wyspecjalizowanego potencjału podmiotu zaplanowano na kilka etapów. Będzie to związane z przeszkoleniem personelu serwisu zakładowego i autoryzowanych stacji serwisowych do obsług i napraw pojazdów nowego typu oraz w nowych kompletacjach. Przygotowane przez Jelcz autoryzowane stacje serwisowe zapewnią bezpośrednie wparcie eksploatacji pojazdów w miejscach stacjonowania jednostek wojskowych w sytuacjach kryzysowych.

Jelczańscy specjaliści i serwis zakładowy zapewnią wsparcie także podczas realizacji etapu SICO, tj. kompletowania i integracji pojazdów z elementami systemu IBCS/Patriot. Dostarczane pojazdy będą objęte procesem kodyfikacji NATO, co stwarza potencjalne możliwości zaoferowania ich odbiorcom z innych państw. W celu ograniczenia ryzyka niezgodności z wymaganiami dostarczanych pojazdów i w celu wcześniejszej identyfikacji ryzyka techniczno-eksploatacyjnego, zaplanowane zostały oceny i weryfikacje pojazdów Jelcz przygotowywanych w ramach programu Wisła. Weryfikacja zastosowanych rozwiązań technicznych jest realizowana wieloetapowo. Etapy weryfikacji dotyczą prac projektowych z wykorzystaniem wsparcia oprogramowania specjalistycznego CAD przy tworzeniu dokumentacji technicznej. Prowadzone są symulacyjne (teoretyczne) i empiryczne badania pojazdów, w tym badania przebiegowe w trudnych warunkach poligonowych z maksymalnymi dopuszczalnymi obciążeniami i wymuszeniami drgań. W trakcie weryfikacji dokonywane są badania tensometryczne elementów ram i innych zespołów pojazdów. Pomiary są rejestrowane dla stanów granicznych, w tym ekstremalnych obciążeń pojazdów w trakcie jazdy w warunkach terenowych. Uzyskane dane umożliwiają wybór optymalnych rozwiązań konstrukcyjnych, zapewniających wytrzymałość w przypadku wystąpienia maksymalnych oddziaływań mechanicznych dla zespołów pojazdów określonych w grupach klasyfikacyjnych Normy Obronnej.

Zgodnie z umową, wraz z dostawą pojazdów, Jelcz Sp. z o.o. ma zapewnić ich wieloletnie wsparcie eksploatacyjne. Do 2022 roku zostaną przygotowane pakiety logistyczne zawierające: zestawy części zamiennych, zestawy naprawcze, zestawy obsługowe i przyrządy, w tym diagnostyczne. Producent ma zapewnić pakiety szkoleniowe niezbędne do realizacji szkoleń kierowców, mechaników, instruktorów oraz przygotować i wykonać dokumentację techniczną, materiały szkoleniowe, prezentacje multimedialne i filmy instruktażowe. W umowie przewidziano utworzenie i utrzymanie przez Jelcza potencjału do wsparcia eksploatacji taboru, w tym podczas kompletacji i integracji komponentów systemu IBCS/Patriot, oraz utrzymania w sprawności pojazdów z zabudowanymi komponentami.

Zaangażowanie w program Wisła wymusiło inwestycje w kwalifikacje ludzi i nowoczesne rozwiązania oraz technologie, gdyż wyprodukowane pojazdy będą topowymi produktami firmy. Obecnie pojazdy do integracji z komponentami systemu IBCS/Patriot są poddawane, na bazie uzgodnionych z zamawiającym metodyk, badaniom zakładowym i w instytutach badawczych.

W 2019 roku Jelcz zbudował 419 egzemplarzy. Zostało to uzyskane m.in. dzięki zwiększonym zamówieniom i wiarygodności podmiotu u poddostawców – wytwórców specjalistycznych zespołów, co zapewnia ich zintensyfikowane zaangażowanie i umożliwia dostęp do rozwiązań dotychczas nieoferowanych, a stosowanych jedynie przez globalnych producentów pojazdów wojskowych.

zobacz galerię

Komentarze

 
DODAJ KOMENTARZ
REKLAMA