Nowe pojazdy ratowniczo-gaśnicze przy współpracy Rosenbauer i Bocar

W ramach strategi stałego rozwoju, zdobywania nowych rynków/odbiorców, poprawy parametrów proponowanego sprzętu, przy równoczesnym zachowaniu jego relatywnie konkurencyjnej – atrakcyjnej ceny, PS Bocar zachowuje dużą i wysoce zoptymalizowaną biznesowo elastyczność co do doboru partnerów odpowiadających za dostawy wybranych kluczowych komponentów. Przykładowo w segmencie autopomp przez lata kooperowano z niemiecką firmą Jöhstadt PF Pumpen und Feuerlöschtechnik GmbH. Ponieważ w tym współdziałaniu pojawiły się pewne problemy, alternatywnie w ciągu ostatnich dwóch lat przejściowo kooperowano z czeską THT Polička, s.r.o. Natomiast 22 czerwca 2022 roku, czyli trzeciego dnia Międzynarodowych Targów Interschutz, PS Bocar podpisał umowę o współpracy ze światowym potentatem w segmencie pożarniczym – tzn. krajową spółką zależną Rosenbauer International – Rosenbauer Polska sp. z o.o. Uroczystość podpisania umowy odbyła się w Hanowerze.

Rosenbauer i Bocar Producent

Przedmiot umowy stanowi wykorzystanie komponentów Rosenbauer w powstających w Bocarze samochodach ratowniczo-gaśniczych. Jako producent dedykowanego, kompletnego sprzętu dla branży pożarniczej Rosenbauer oferuje szeroki zakres podzespołów, niezbędnych do wyposażenia pojazdów. Od profesjonalnych działek gaśniczych, motopomp, systemów gaśniczych i piany sprężonej CAFS do autopomp oraz systemów dozowania środka pianotwórczego. W szczególności do pojazdów firmowanych przez PS Bocar trafiać będą autopompy i działka gaśnicze, uzupełnione przez inne pozycje wyposażenia. Polecane też będzie sygnowane przez Rosenbauera pełne wyekwipowanie osobiste strażaków, w tym hełmy bojowe czy elementy odzieży specjalnej. Nie jest wykluczona także pewna kooperacja w sferze promocji i wdrażania w polskiej straży pożarnej najnowszych innowacyjnych systemów wsparcia jednostek pożarniczych, opartych na dronach,

Anna Malec, General Manager Rosenbauer Polska, stwierdziła „Jestem przekonana, że wysokiej jakości sprzęt Rosenbauer, przy tworzeniu którego wykorzystywane są najnowsze technologie, z pewnością sprawdzi się w produkowanych przez firmę Bocar nowoczesnych i funkcjonalnych pojazdach pożarniczych. Wspólnie zaoferujemy polskim klientom wyjątkowy produkt, który sprosta wszystkim ich wymaganiom”. Natomiast prezes Przedsiębiorstwa Specjalistycznego „bocar” Sp. z o.o.,- Krzysztof Krzyczmonik również podkreślił znaczenie podpisanej właśnie umowy, mówiąc „Nawiązanie współpracy z firmą Rosenbauer Polska Sp. z o.o. jest dla spółki Bocar ogromnym wyróżnieniem i szansą na dalszy rozwój naszej działalności. W związku z tym, iż z naszym Partnerem posiadamy wspólne koncepcje rozwoju, chcemy współpracować na wielu płaszczyznach, aby zwiększyć konkurencyjność na rynku polskim, zmieniając przy tym obraz w sektorze pojazdów pożarniczych.”

Podobnie jak dla firmy Rosenbauer, największe znaczenie dla spółki Bocar ma zaproponowanie klientom produktów spełniających kryteria najnowszych technologii i optymalnych, bezpiecznych rozwiązań. Jak dodaje prezes spółki Bocar: „Podążamy za zmianami wprowadzając nowe technologie i rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo i ochronę przeciwpożarową. Korzystając z wieloletniego doświadczenia naszego Partnera oraz dzięki wypracowanym rozwiązaniom technologicznym będziemy w stanie stworzyć produkty, które odpowiedzą na współczesne zapotrzebowanie technologiczne i produktowe w sektorze pożarnictwa. W związku z powyższym, wyrażamy przekonanie o efektywnej współpracy pomiędzy naszymi firmami”.

Kwestia dotyczy więc zaproponowania rodzimym jednostkom oraz odbiorcom zagranicznym dobrego sprzętu w konkurencyjnych cenach. Jednocześnie PS Bocar i Rosenbauer nie będą na naszym rynku konkurowały ze sobą, by uniknąć efektu tzw. kanibalizacji. Rosenbauer będzie więc sam dalej dostarczał m.in. pojazdy lotniskowe, w tym z serii Panther i bazujące na podwoziach klasycznych ciężarówek, drabiny samochodowe oraz specjalistyczne, w tym zakładowe, pojazdy z linii MT. W takim układzie – rozpatrując dotychczasową pozycję rynkową PS Bocar oraz potencjał i markę Rosenbauera, można zaryzykować stwierdzenie, że dochodzi tu do niezwykle ciekawego uzupełniania się oferty stron – ma być ona komplementarna a nie substytucyjna. Co więcej, taką przemyślaną strategię wzrostu i rozwoju, udanie łączącą rozwój organiczny, akwizycje oraz kooperacje, sam Rosenbauer wdraża od kilkunastu już lat. W jej ramach przejął m.in. dział drabin renomowanego niemieckiego Metza (w międzyczasie funkcjonującego jako Rosenbauer Karlsruhe) oraz całkiem niedawno zaczął współdziałać ze słowackim producentem koparek UDS – przedsiębiorstwem CSM Industry s.r.o. z miejscowości Tisovec. Tym samym austriacki koncern może dzisiaj zaproponować także wyroby, jakich sam nie produkuje i nie zamierza produkować, ze względu chociażby na specyfikę rynku czy/i odbiorców. Korzystają na tym obaj partnerzy, gdyż – jak w przypadku UDS – Rosenbauer wspiera Słowaków w odniesieniu do segmentu pożarniczego, w którym byli dotychczas relatywnie słabo obecni, przy pozostawieniu odrębności podmiotów w przypadku innych sektorów (przykładowo w zakresie koparek UDS dla wojska CSM zaczął współpracować w niemieckim gigantem zbrojeniowym Rheinmetall/RMMV). W tym kontekście nawiązanie przez PS Bocar współdziałania z Rosenbauerem można rozpatrywać w kategoriach niezwykle ciekawej symbiotycznej synergii. Z punktu widzenia Austriaków Bocar prezentuje dobry stopień rozwoju technologicznego i produktowego – zapewnia niezłą jakość w powiązaniu z dobrymi parametrami i atrakcyjną ceną. Jednocześnie produkty samego Rosenbauera są pozycjonowane niezwykle wysoko, z czym wiąże się zazwyczaj wyższa cena, nie zawsze do zaakceptowania na mniej zamożnych rynkach/dla mniej zamożnych odbiorców. Innymi słowy produkty Rosenbauera są dla nich za drogie. Przy tym Rosenbauer nie chce sam i w dodatku pod swoją marką proponować wyrobów tańszych. Zarazem nie zamierza tworzyć takiej marki oraz dostrzega duże, niekanibalistyczne możliwości zbytu dla wbrew pozorom licznej rzeszy klientów nie tylko w naszej części kontynentu, ale także na wielu rynkach eksportowych pozaeuropejskich i – w kontrolowanym stopniu – w państwach Europy Zachodniej. W tym modelu współpracy Bocar – przy zachowaniu swojej odrębności kapitałowej i niezależności działania w określonym wymiarze (rynki poza Polską, odbiorcy) – zacząłby pełnić rolę nieco tańszej marki w rodzinie Rosenbauer – podkreślmy nieco tańszej, dzięki m.in. wciąż niższym naszym kosztom robocizny w połączeniu z jakością i wydajnością, ale nadal zachowującej wysokie standardy w odniesieniu do ceny w połączeniu z jakością i parametrami. Obrazowo można to porównać do koncernu VW i strategii pozycjonowania jego marek: nobliwej – luksusowej Audi oraz popularniejszej, aczkolwiek docenianej i odnoszącej sukcesy – Skoda. Bocar w kooperacji z Rosenbauer obsługiwałby więc tych klientów, do których – głównie ze względu na wyższą cenę – Rosenbauer nie może się przebić ze swoimi własnymi propozycjami. W takim schemacie zyskują zatem obie strony: PS Bocar dostaje wydatne szanse wejścia na rynki eksportowe oraz wzmocnienia swojej pozycji technologicznej i zbytowej, Rosenbauer z kolei ma możliwość w większych ilościach zacząć trafiać do tych klientów, dla których był dotąd nieosiągalny cenowo.

REKLAMA