Nowe wizje transportu zdaniem Scanii Cz.3

Scania stawia na zintegrowane, wielopłaszczyznowe działania, mające uczynić transport drogowy bardziej ekologicznym

Paliwa odnawialne

Zrównoważony transport zależy od zrównoważonej energii. Chociaż elektryfikacja odgrywa ważną rolę w zaspokajaniu tej potrzeby, badania takie jak Pathways Study pokazują, że paliwa odnawialne są kluczem do dekarbonizacji tu i teraz, w tempie wymaganym do osiągnięcia celów porozumienia paryskiego. Paliwa odnawialne, takie jak biogaz i biodiesel, w połączeniu z energooszczędnymi silnikami spalinowymi lub używane wraz z energią elektryczną w hybrydowych układach napędowych, mogą zmniejszyć całkowitą emisję dwutlenku węgla – liczoną od odwiertu do koła pojazdu – nawet o 90 procent w porównaniu z kopalnym olejem napędowym. Ponieważ biopaliwa mogą być pozyskiwane z materiałów organicznych, takich jak odpady rolnicze, zarazem wspierają cyrkularne modele pozyskiwania energii. Szybkie zwiększanie wykorzystania paliw odnawialnych stanowi klucz do redukcji emisji dwutlenku węgla, niezbędnej w krótkim okresie. Ponadto, w związku z faktem, że prawie wszystkie pojazdy poruszające się obecnie po drogach już teraz mogą być zasilane paliwami odnawialnymi, potencjalna redukcja emisji jest ogromna, zapewniając również opłacalność zrównoważonych rozwiązań dla przewoźników.

REKLAMA


Te globalne siły stwarzają pilną potrzebę wdrażania zrównoważonego transportu - transportu, który jest czysty, bezpieczny, wydajny, sprzyjający włączeniu społecznemu i odporny. Kształtują również narzędzia i technologie, z których korzysta branża transportowa, aby odpowiedzieć na to zapotrzebowanie. Pojawiły się cztery technologie, które razem przyspieszają przejście na zrównoważony system transportowy - autonomiczny, połączony, zelektryfikowany i wykorzystujący paliwa odnawialne.

POWER UP - PODRÓŻ ELEKTRYFIKACYJNA SCANIA

W 2020 roku na rynek trafiła pierwsza w pełni elektryczna ciężarówka Scania. Świętując ten kamień milowy, zastanawiamy się, gdzie jesteśmy na naszej drodze do elektryfikacji oraz rozważamy możliwości i wyzwania, które przed nami stoją

Elektryfikacja: klucz do zrównoważonego transportu

Zrównoważony transport zależy od wielu narzędzi i technologii. W Scanii zrównoważone rozwiązania transportowe obejmują zarówno biopaliwa, jak i energooszczędne układy napędowe. Wiele z tych narzędzi jest komplementarnych i w okresie przejściowym każde z nich ma do odegrania ważną rolę. Jednak żadna z tych wszystkich technologii nie będzie miała większego długoterminowego wpływu niż elektryfikacja. W porównaniu z pojazdami z silnikami benzynowymi i wysokoprężnymi pojazdy typu BEV oferują bowiem znaczne korzyści dla środowiska. Nie emitują z rury wydechowej szkodliwych zanieczyszczeń powietrza, takich jak NOx i cząstki stałe. Znacząco zmniejszają również hałas uliczny. Oprócz pozytywnego wpływu na zdrowie i samopoczucie, cicha praca maszyn – silników elektrycznych umożliwia ciężarówkom poruszanie się po mieście w nocy, tym samym oznaczając bezpieczniejsze, szybsze i wydajniejsze dostawy. Ale być może największą korzyścią płynącą z pojazdów typu BEV jest ich wkład w dekarbonizację.

Zrównoważony świat zależy od transportu wolnego od paliw kopalnych - a realizacja tego celu jest kamieniem węgielnym strategii. Scania zobowiązała się do realizacji celów opartych na nauce, aby zredukować swój ślad węglowy w swoim łańcuchu wartości, zgodnie z celami porozumienia paryskiego. M.in. ostatnio wprowadziła zelektryfikowane systemy zasilania zmotoryzowanego ciężkiego sprzętu. Czekała na odpowiedni moment, aby to zrobić. Wydajność akumulatorów, infrastruktura ładowania i problemy z kosztami poprawiły się do tego stopnia, że pojazdy typu BEV są obecnie realnym rozwiązaniem dla komercyjnych dostawców transportu. Poprawia się czas ładowania, cykle ładowania i ekonomika na kg szybko. Przy tym pojazdy bezemisyjne z rury wydechowej są kluczem do osiągnięcia jej celów, a rozwiązania elektryczne z akumulatorami będą pierwszą taką technologią, która trafi na rynek. Oczywiście, mierząc ślad klimatyczny pojazdu elektrycznego, emisje z rury wydechowej mówią tylko część prawdy. Aby uzyskać dokładny obraz, trzeba wziąć pod uwagę emisje pochodzące od wszystkich włączonych w jej wytwarzanie i dostawy, łącznie z ewentualnym wydobyciem surowców energetycznych oraz samym wytwarzaniem energii i jej późniejszą dystrybucją. Dopiero na tej podstawie można w szczególności mierzyć wpływ dwutlenku węgla związany z produkcją energii elektrycznej, która zasila akumulator. Ale nawet przy obecnym koszyku energii elektrycznej w Europie, który nadal pochodzi z elektrowni węglowych, pojazdy typu BEV oferują wyraźne korzyści w zakresie redukcji emisji dwutlenku węgla - a te będą rosły wraz z przyspieszeniem przechodzenia na energię odnawialną.

 

zobacz galerię

Komentarze

 
DODAJ KOMENTARZ
REKLAMA