REKLAMA

Nowy pojazd odkażający Tatra DECON z Excalibur Army Cz.1

W ostatnich latach czeska firma Excalibur Army z miejscowości Sternberg wprowadziła szereg ciekawych i innowacyjnych wyrobów w dziedzinie pojazdów wojskowych i specjalnych. W 2019 roku były to przykładowo samochód mostowy – z mostem towarzyszącym AM-70 EX oraz wariant pancerny Patriot II 4x4, w tym jego wersja rozpoznawcza Triton. Kolejną aktualną nowość stanowi pojazd specjalny do odkażania DECON, bazujący na 2-osiowym podwoziu Tatra z hybrydowej – cywilno-militarnej serii Force.

Specjalny pojazd DECON powstał jako propozycja dualna pod względem swojego podstawowego zakresu zastosowania. Tzn. bazowo służy do dezynfekcji i odkażania, ale może być także wykorzystywany podczas prowadzenia typowo strażackich akcji ratowniczych i ratowniczo-gaśniczych. Został mianowicie zaopatrzony w modułową uniwersalną platformę do dezynfekcji i odkażania oraz – w ograniczonym zakresie – do walki z ogniem, w tym z płonącym podłożem.

REKLAMA

Zabudowa występuje tu jako uniwersalny moduł, który – w zależności od potrzeb odbiorcy – może być osadzony na dowolnym podwoziu o określonej dzielności terenowej – mobilności taktycznej oraz wymaganych minimalnych nośności i wymiarach przestrzeni ładunkowej. Zabudowa ta składa się z układu hydraulicznego, systemu zasysania wody ze zbiornikami, wysięgnika z platformą, narzędzi do odkażania oraz akcesoriów i sprzętu gaśniczego – do gaszenia pożarów. Model ten zaprojektowano bowiem do szybkiego odkażania i dezynfekcji różnych zewnętrznych powierzchni, ludzi, broni, małych i średnich budynków i budowli, w tym ich wnętrz, małych i średnich samolotów, składowych infrastruktury, sprzętu, urządzeń i pojazdów wojskowych, w tym tzw. bardzo dużej technologii, oraz dróg, lotnisk i terenu. Realizacja wielu z tych funkcji jest możliwa dzięki wyposażeniu nadwozia w platformę roboczą. Poza tym DECON może działać niezależnie – samodzielnie lub wraz z innymi dedykowanymi pojazdami uczestniczyć w tworzeniu linii do odkażania o dużej wydajności. Pozwala też na ręczne i maszynowe odkażanie za pomocą ramy natryskowej lub obrotowego drążka natryskowego na platformie i z przodu auta. W rezultacie DECON może być używany do: ochrony przed następstwami użycia broni masowego rażenia, likwidacji skutków wypadków przemysłowych i środowiskowych oraz w przypadku epidemii lub sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu. Excalibur Army produkuje ten wyrób zarówno w odmianach wojskowych, jak i cywilnych. Tym samym nadaje się on do wprowadzenia na stan posiadania nie tylko sił zbrojnych, ale i jednostek ratowniczych – straży pożarnej oraz innych służb ratowniczych i działających w zakładach, gdzie są stosowane substancje niebezpieczne. W pierwszym rzędzie kwestia dotyczy przemysłu chemicznego i petrochemicznego.

Wyposażenie DECON obejmuje m.in. zintegrowaną jednostkę odkażającą z różnymi prądownicami podającymi środki – substancje odkażające pod wysokim ciśnieniem, osobisty sprzęt do odkażania dla osób indywidualnych, prysznic odkażający, komorę parową do odkażania sprzętu i narzędzi, stacjonarną ramę odkażającą z akcesoriami, umożliwiającą odkażanie boków i dachów pojazdów podczas ich powolnego przejazdu pod stacjonarną szyną natryskową czy szyną zamontowaną na platformie. DECON nadaje się również do odkażania płaskich i pochyłych dachów budynków w granicach zasięgu zainstalowanego w nim stosownego wyposażenia. Ponadto możliwe jest gromadzenie zanieczyszczeń – zebranej cieczy po dekontaminacji – w oddzielnym zbiorniku na skażoną wodę. Do tego dochodzi pompa pływająca.

Dla realizacji tych zadań DECON ma trzy zbiorniki o łącznej pojemności 2400 l. Jeden zbiornik mieści do 1000 l wody, a pozostałe dwa mniejsze cechują się pojemnością po 700 l każdy. Odczynniki chemiczne są mieszane z wodą zgodnie z aktualnymi potrzebami. Przy czym każdy odczynnik chemiczny miesza się z wodą oddzielnie.

zobacz galerię

Komentarze

 
DODAJ KOMENTARZ
REKLAMA